Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P1_ 2. 5 Tematická oblast: Festivals and Celebrations INDEPENDENCE DAY Typ: DUM - kombinovaný Předmět: AJ Ročník: 4.

Similar presentations


Presentation on theme: "Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P1_ 2. 5 Tematická oblast: Festivals and Celebrations INDEPENDENCE DAY Typ: DUM - kombinovaný Předmět: AJ Ročník: 4."— Presentation transcript:

1 Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P1_ 2. 5 Tematická oblast: Festivals and Celebrations INDEPENDENCE DAY Typ: DUM - kombinovaný Předmět: AJ Ročník: 4. r. (6leté), 2. r. (4leté) Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0296 Zpracovatel: Mgr. Petra Bruková Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Datum vytvoření: prosinec 2012

2 Metodický list DUM seznamuje studenty se základními informacemi o svátku Den nezávislosti formou prezentace. DUM procvičuje získané vědomosti pomocí cvičení v závěru prezentace. Součástí DUM je i řešení cvičení. Snímky se mohou využít k souvislému vypravování. Obrázky slouží k popisu a zdůvodnění jejich souvislosti se státním svátkem. Inovativnost materiálu spočívá ve využití ICT techniky. Klíčová slova: Independance Day, Boston Tea Party, the Declaration of Independence, parades, picnics

3 INDEPENDENCE DAY

4 History the 13 colonies did not agree with British taxes, after French and Indian War King George III made the American colonies pay the war costs, the King taxed sugar, coffee, wine, paper, glass, tea was the last straw, American people wanted more freedom.

5 Samuel Adam organized a boycott of tea from China, Sons of Liberty, dressed up as Indians, dumped the tea into the harbour, some people were killed, the Revolutionary War / the War of Independence started and lasted for 8 years. 1)

6 The Declaration of Independence on July 2, 1776 the president of the Second Continental Congress John Hancock was the first to sign it, on July 4, 1776 the final draft was adopted, 2) Independence Day – an official holiday since 1783, a federal holiday since 1941.

7 Celebrations of July 4 are associated with fireworks, parades, barbecues, picnics, baseball games, malls have sales, everyone has a holiday, families celebrate with relatives, homes are decorated with streamers and balloons.

8 1. Describe the pictures. obrázek č. 3,4,5,6,7 o

9 2. Find two meals which are not typical for picnics in the USA. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10 3. Choose the correct answer. 1.When is Independence Day celebrated? a)July 14 b)2nd Friday in July c)July 4 2. What country did the 13 colonies originally belong to? a)England b)Germany c)America

11 3. What two events united the colonists? a)a Royal Ball and a Massacre b)a Tea Party and a Massacre c)a Tea Party and a Carnival Party 4. Why did the Boston Tea Party take place? a) to get rid of tea b) to protest against British tax policies c) to win the support of the King 5. What war did the colonists fight the British? a)the Civil War b)the Revolutionary War c)the War of 1812

12 6. Who was the first to sign the document? a)A. Lincoln b)J. Hancock c)G. Washington 7. What was this document called? a)The Constitution b)The Declaration of Independence c)The Bill of Rights 8. Why is Independence Day celebrated on July 4? a)the date of tea party b)the date of the Continental Congress c)the date of the end of the Revolutionary War

13 Řešení 1.Students´own answers. 2.Number 3 and 5. 3.1c, 2a, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8c.

14 Zdroje: 1.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Boston_Tea_Party_Currier_colored.jp g/375px-Boston_Tea_Party_Currier_colored.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Boston_Tea_Party_Currier_colored.jp g/375px-Boston_Tea_Party_Currier_colored.jpg 2.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Thomas_Jefferson_rev.jpg/170px- Thomas_Jefferson_rev.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Thomas_Jefferson_rev.jpg/170px- Thomas_Jefferson_rev.jpg 3.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/BBQ_Food.jpg/220px-BBQ_Food.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/BBQ_Food.jpg/220px-BBQ_Food.jpg 4.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Wrigley_field_720.jpg/300px- Wrigley_field_720.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Wrigley_field_720.jpg/300px- Wrigley_field_720.jpg 5.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Thomas_Cole%27s_%22The_Picnic %22%2C_Brooklyn_Museum_IMG_3787.JPG/250px- Thomas_Cole%27s_%22The_Picnic%22%2C_Brooklyn_Museum_IMG_3787.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Thomas_Cole%27s_%22The_Picnic %22%2C_Brooklyn_Museum_IMG_3787.JPG/250px- Thomas_Cole%27s_%22The_Picnic%22%2C_Brooklyn_Museum_IMG_3787.JPG 6.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Fourth_of_July_fireworks_behind_the _Washington_Monument%2C_1986.jpg/225px- Fourth_of_July_fireworks_behind_the_Washington_Monument%2C_1986.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Fourth_of_July_fireworks_behind_the _Washington_Monument%2C_1986.jpg/225px- Fourth_of_July_fireworks_behind_the_Washington_Monument%2C_1986.jpg 7.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Fourth_of_July_Cake.jpg/200px- Fourth_of_July_Cake.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Fourth_of_July_Cake.jpg/200px- Fourth_of_July_Cake.jpg společnosti Microsoft text – archiv autora


Download ppt "Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P1_ 2. 5 Tematická oblast: Festivals and Celebrations INDEPENDENCE DAY Typ: DUM - kombinovaný Předmět: AJ Ročník: 4."

Similar presentations


Ads by Google