Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PELAKSANAAN PROGRAM NILAM

Similar presentations


Presentation on theme: "PELAKSANAAN PROGRAM NILAM"— Presentation transcript:

1 PELAKSANAAN PROGRAM NILAM
SEKTOR PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

3 KATA-KATA HIKMAH TENTANG PEMBACAAN
“ There is more treasure in books than in all the pirate’s loot on Treasure Island”. - Walt Disney “Reading maketh a full man” - Francis Bacon

4 “A wonderful thing about a book in contrast to a computer screen, is that you can take it to bed with you” - Daniel J. Boorstein “ A library should be like a pair of open arms” - Roger Rosenblatt

5 Pengertian Konsep : Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM) merupakan penggabungan atau adunan kesemua aktiviti galakan membaca yang dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai.

6 Merangkumi rancangan membina tabiat membaca secara terancang dan berterusan (pengurusan)
Melalui aktiviti-aktiviti galakan membaca di sekolah (aktiviti) Merupakan program penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun (penilaian)

7 Program ini telah mula dilaksanakan dengan Tahun Satu di Sekolah Rendah, Tingkatan Satu dan Peralihan di Sekolah Menengah pada 1999. Mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1998 bertarikh 22 Mei 1998

8 MATLAMAT Satu strategi untuk menanam minat membaca secara terancang dan tersusun di kalangan rakyat Malaysia, khususnya murid sekolah sehingga wujudnya tabiat membaca dan budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia.

9 OBJEKTIF Menjadikan murid banyak membaca (semua bidang, bahan berkualiti, pelbagai genre & bukan bahan pembacaan yang berorientasikan peperiksaan sahaja) Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca ini.

10 CIRI-CIRI PERLAKSANAAN
Rekod Bacaan (buku rekod murid) Borang Rekod (penilaian guru) Pengiktirafan (ganjaran ikut tahap) (cth: Tokoh Membaca/Tokoh NILAM)

11 TAHAP PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN NILAM
Pelaksanaan Program NILAM dibahagikan kepada dua tahap: 1. Tahap Jauhari Membaca banyak buku & direkodkan (bil/ tajuk/ penulis/ ringkasan) 2. Rakan Pembaca Sudah membaca 100 buku & jalankan aktiviti pembacaan

12 NILAM TAHAP JAUHARI Sekolah Rendah Murid-murid pada peringkat ini wajib melibatkan diri dengan banyak membaca sebaik sahaja mereka tahu membaca dan mula belajar (Pertengahan Tahun dalam Tahun Satu).

13 JADUAL PEMBACAAN TAHAP JAUHARI SEKOLAH RENDAH
buku Gangsa buku Perak buku Emas 360 buku ke atas - NILAM (permata)

14 NILAM TAHAP JAUHARI Sekolah Menengah
Pelajar pada peringkat menengah pula wajib melibatkan diri dalam aktiviti pembacaan berterusan sebaik sahaja mereka melangkah ke Tingkatan Satu

15 JADUAL PEMBACAAN TAHAP JAUHARI SEKOLAH MENENGAH
buku Gangsa buku Perak buku Emas 287 buku ke atas - NILAM (permata)

16 RAKAN PEMBACA Ciri-ciri Rakan Pembaca :
sudah membaca lebih dari buah buku dalam Tahap Jauhari. menggalakkan orang lain membaca dengan menjalankan pelbagai aktiviti galakan membaca.

17 Fasilitator membantu murid membuat pengesanan kemajuan aktiviti yang dijalankan murid secara formal ( dalam majlis / pertandingan ) atau tidak formal (misalnya kerja amal / di kelas)

18 akan dibimbing oleh guru atau fasilitator untuk turut serta di tempat – tempat aktiviti untuk menjalankan aktiviti RP. dilatih untuk menjalankan aktiviti pembacaan bersama rakan-rakan di sekolah seperti : aktiviti bercerita, membaca bersama dan bicara buku

19 akan dilatih melalui bengkel dan sesi tunjuk cara yang dirancang untuk menjayakan aktiviti ini.
Pelajar pada tahap Rakan Pembaca ini diberikan pemarkahan usaha mereka mengikut Jadual Sistem Ganjaran RP

20 JADUAL SISTEM GANJARAN RP
MARKAH PENGIKTIRAFAN Gangsa Perak Emas 400 ke atas Nilam

21 AKTIVITI RAKAN PEMBACA
Bercerita tentang cerita dari buku yang telah dibaca (rekod) kepada penonton dalam pertandingan (formal), pelbagai bahasa dalam 5-7 minit. Bercerita secara tidak formal seperti kerja amal utk lencana pengakap di rumah kebajikan (cth: bedtime stories)

22 Berucap secara tidak formal di dalam kelas (public speaking) semasa proses pengajaran. Cth:
menerangkan proses kitaran hujan (Sains) hasil dari pembacaan menerangkan jalan cerita / watak & tema dari buku sastera yang dibaca menerangkan tentang ‘13 Mei’ / gerakan ‘Enlightenment’ (Sejarah)

23 CONTOH AKTIVITI KIRAAN PEMARKAHAN TAHAP RAKAN PEMBACA
Aktiviti bercerita Membaca b’sama Bicara Buku / Forum Buku / Ulasan buku Meminjamkan buku (t.t. peminjam) -’book swap’ 1 sesi x 5 pendengar 1 sesi x 100 pendengar 1 sesi x pembaca 1 sesi x pembaca 1 sesi x pendengar 1 sesi x 100 pendengar 1 buku x peminjam 1 buku x peminjam = 5 markah = 2 markah

24 STRATEGI PELAKSANAAN Pengurusan & Pemantauan

25 LANGKAH KEDUA sebanyak mungkin di PSS atau adakan Peti Buku Bergerak /
Menyediakan bahan bacaan sebanyak mungkin di PSS atau adakan Peti Buku Bergerak / adakan perkhidmatan menjilid/ pinjaman Menyediakan buku rekod (jual/ riso)

26 LANGKAH KETIGA Wujudkan satu polisi di sekolah cara mengumpul data NILAM : - sebulan sekali/ 3 bulan sekali. - tarikh akhir hantar laporan atau data - ada laporan ringkas peningkatan. bacaan pelajar secara individu / kelas. - ada profil murid pembaca NILAM. - ada rekod pencapaian jumlah buku ikut subjek – kelas – tingkatan.

27 Galakkan murid membaca di sekolah semasa ketiadaan guru atau pada masa senggang di rumah
Galakkan pemberian token / hadiah apabila murid capai ke satu tahap membaca (cth : SK - beri sticker pd buku rekod / SM – beri kupon utk tukar hadiah minuman/ T-shirt/cap)

28 Mengadakan kaedah kutipan rekod (cth) :
- guru matapelajaran tanda semasa kelas. - guru kelas kutip buku rekod / fail pada setiap akhir dua bulan - buku rekod NILAM simpan di PSS ikut kelas / ruang khas di PSS - guru beri data kepada penyelaras NILAM - guru NILAM kumpul data, buat analisis kira statistik & hantar data kepada penyelaras PSS.

29 LANGKAH KEEMPAT Belajar & mengajar Teknik Kemahiran Membaca kepada murid Adakan sesi aktiviti membaca dengan Kemahiran Membaca (satu masa khusus dalam PSS / semasa proses P&P) dan guru tahu masalah membaca

30 STRATEGI MENJALANKAN AKTIVITI & MASA PELAKSANAAN
Guru-guru hendaklah memantau aktiviti pembacaan di sekolah misalnya : Satu masa membaca di perpustakaan dimuatkan dalam jadual kelas matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris atau bawa buku ke dalam kelas.

31 Gunakan masa 1-2 waktu di PSS utk menjalankan aktiviti ‘info-hunt’ (murid cari maklumat daripada bahan bacaan di PSS). Gunakan minit semasa P&P untuk membaca teks tentang sesuatu tajuk pelajaran dan catat sedikit nota (point form) ke dalam rekod, laporan penuh direkodkan hanya apabila habis satu buku yg dikongsi dalam kelas (rizzo/ berapa helai seminggu atau tulis di whiteboard)

32 Membuat sesi bacaan puisi / poem recital semasa sesi pengajaran sebagai aktiviti Rakan Pembaca
Gunakan minit utk. Membaca Dengan Kuat (Reading Aloud) dalam P&P terutamanya dalam pelajaran B.I, Arab,agama atau satu aktiviti formal Utk m.pelajaran lain spt Sejarah / Kimia/ Sains, galakkan tugasan folio & catatkan ringkasan ttg. buku rujukan utk tugasan.

33 CONTOH AKTIVITI MEMBACA
Projek Pukal Projek Iqra’ Forum Buku (tajuk/ diskusi ttg tema dll) Khemah Membaca (pelbagai aktiviti) Bacaan Kegemaran Saya Kuiz Bestari (uji I.Q, Pengetahuan Am) Ulasan buku (secara menulis/lisan) Projek Cakna Peti Buku Bergerak (bawa buku ke kelas) Rantai Buku (sambung cerita)

34 LANGKAH KELIMA Mengadakan Promosi Galakan Membaca
Menampal poster NILAM / buat brosur NILAM di PSS & beri pada hari PIBG Kempen beli buku terpakai / derma buku semasa Bulan Membaca/ Minggu PSS / Hari Kantin / Mesy. PIBG Adakan Kelab Buku Sekolah / PSS & dapatkan diskaun buku

35 Galakkan pemberian hadiah / anugerah kepada guru :
- mencapai rekod mengumpul data NILAM terlengkap. - data murid menghantar ‘rekod bacaan’ NILAM teramai. (dinner/ hi-tea for 2 / hadiah barangan elektrik semasa jamuan tahunan)

36 LANGKAH KEENAM : GANJARAN
Skor markah rekod bacaan murid akan dimasukkan ke dalam Buku Rekod Kemajuan Murid pada setiap akhir tahun. Markah Rekod bacaan ini dikira dari jangkamasa 6 tahun persekolahan peringkat Rendah dan 5 tahun persekolahan peringkat Menengah.

37 CONTOH COP NILAM DLM KAD KEMAJUAN
Murid ini telah membaca sebanyak ……. buah Pengiktirafan NILAM Belum capai Sudah capai Tahap Pengiktirafan Jauhari Gangsa Emas Perak Nilam Rakan Pembaca

38 Markah Rekod Bacaan ini akan dimasukkan ke dalam Sijil Berhenti apabila pelajar menamatkan persekolahannya. Pihak sekolah juga wajar memberikan surat sokongan kepada pelajar yang layak menerimanya. Pelajar yang telah mencapai rekod bacaan tertinggi di peringkat kebangsaan akan diberi Anugerah NILAM.

39 FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIBERI PENEKANAN
Penyediaan koleksi bahan-bahan bacaan pusat sumber. Sokongan pihak pentadbir sekolah (pemantauan & kewangan) Penglibatan ibubapa/ PIBG/ Y.B/JPN Sponsor / sumbangan syarikat, NGO

40 BAHAN-BAHAN BACAAN KARYA AGUNG / ‘CANON LITERATURE’
‘Karya Agung’ / ‘Canon Literature’ adalah karya yang ditulis oleh sasterawan / penulis terkenal dan berwibawa. Mempunyai tema yg. boleh memberi kesan kepada masyarakat. Mempunyai mesej yang mendalam.

41 CONTOH BACAAN KARYA AGUNG
Huckleberry Finn (Mark Twain) – tentang sistem perhambaan Amerika Ranjau Sepanjang Jalan (Shahnon Ahmad) ttg keperitan masy. tani Pinnochio (Carlo Coloddi) ttg moral supaya anak-anak bercakap benar.

42 CONTOH PROMOSI : POSTER
BUKU BARU : KARYA AGUNG Noli me Tangere (Jose Rizal) : Pembebasan Filipina drp kulit putih. (S.Men) BUKU BARU : KLASIK KANAK2 Charlie And The Chocolate Factory (Roald Dahl) : Kehidupan dan keinginan serta fantasi kanak-kanak (S.K)

43 DOMO ARIGATO GOZAIMASU
SEKIAN TERIMA KASIH MERCI BEAUCOUP SYUKRAN JAZILAN MUCHAS GRACIAS DOMO ARIGATO GOZAIMASU

44 LAGU NILAM Membaca dan belajar , amalan hidup mulia
Jadikanlah panduan wawasan anda NILAM program membaca, memberikan semangat Membaca dengan jaya,budaya kita Tabiat membaca, matlamat NILAM kita, Ganjaran yang diberi, tidak terhingga Jika suka membaca, dunia indah sekali, Akal bijak bistari, hidup berseri chorus NILAM, NILAM, Anugerah NILAM Menerangi jalan suram, Idaman pembaca jaya… Membaca dan belajar , amalan hidup mulia Jadikanlah panduan wawasan anda NILAM program membaca, memberikan semangat Membaca dengan jaya, budaya kita membaca, matlamat NILAM kita, Ganjaran yang diterima, tidak terhingga Jadi Rakan Pembaca juga capai Jauhari Pembaca yang bestari, Anugerah diberi chorus NILAM, NILAM, Anugerah NILAM Menerangi jalan suram, Idaman pembaca jaya.


Download ppt "PELAKSANAAN PROGRAM NILAM"

Similar presentations


Ads by Google