Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bengkel i-NILAM TARANTULA FRAMEWORK Tatacara NILAM 2012.

Similar presentations


Presentation on theme: "Bengkel i-NILAM TARANTULA FRAMEWORK Tatacara NILAM 2012."— Presentation transcript:

1 Bengkel i-NILAM TARANTULA FRAMEWORK Tatacara NILAM 2012

2 Keperluan Teknikal Web Browser Google Chrome http://www.google.com/chrome Acrobat Reader http://get.adobe.com/uk/reader http://nilam.tarantula.my

3 Download Google Chrome & Acrobat Reader Download Acrobat Reader Download Google Chrome

4 Tarantula Support http://nilam.tarantula.my Email: support@tarantula.my 017-224 8731 (Pn. Siti) 016-247 3716 (En. Kamarulzaman) 03-2098 7843 (BTP) 24 Jam (24x7)

5 Support 24x7 Online Support

6 Skop i-NILAM  Kumpulan Sasaran SEKOLAH RENDAHD1 - D6 SEKOLAH MENENGAHPeralihan, T1 - T5

7 Skop i-NILAM  2 jenis pengiktirafan Pengiktirafan Keseluruhan Mengambilkira Bacaan Terkumpul Keseluruhan SR: D6 (tahun 6) SM: T5 (tingkatan 5) Pengiktirafan TahunanMengambilkira Jumlah Bacaan Tahunan SR: D1 – D6 SM: Peralihan, T1 - T5

8 Skop i-NILAM  Kategori Bahan Bacaan  Bilangan Buku Buku FiksyenBuku Bukan Fiksyen FM: Bahasa MelayuBFM: Bahasa Melayu FI: Bahasa InggerisBFI: Bahasa Inggeris FC: Bahasa CinaBFC: Bahasa Cina FT: Bahasa TamilBFT: Bahasa Tamil FL: Lain-lain BahasaBFL: Lain-lain Bahasa Bacaan Bulanan MuridJan - Dis

9 Skop i-NILAM  Pengiktirafan Keseluruhan (D6)  Sijil Pengiktirafan Jauhari (akhir pengajian D6) Tahap Rendah Tahap KelasJumlah Bacaan TerkumpulPengiktirafan RT1 & RT2 (D1,D2,D3, D4,D5,D6) 90 - 179Gangsa (3*) 180 - 269Perak (4*) 270 - 359Emas (5*) 360 ke atasNILAM (6*)

10 Skop i-NILAM  Pengiktirafan Keseluruhan (T5)  Sijil Pengiktirafan Jauhari (akhir pengajian T5) Tahap Menengah Tahap KelasJumlah Bacaan TerkumpulPengiktirafan MR & MA (Peralihan,T1,T2,T3 T4,T5) 72 - 143Gangsa (3*) 144 - 215Perak (4*) 216 - 287Emas (5*) 288 ke atasNILAM (6*)

11 Skop i-NILAM  Pengiktirafan Tahunan (D1-D6)  Sijil Penghargaan i-NILAM - program galakan membaca (setiap tahun D1-D6) Tahap Rendah Tahap Kelas Jumlah Bacaan Tahunan Asas (3*) Sederhana (4*) Tinggi (5*) Tertinggi (6*) D19182736 D218365472 D318365472 D418365472 D518365472 D69182736

12 Skop i-NILAM  Pengiktirafan Tahunan (Peralihan,T1-T5)  Sijil Penghargaan i-NILAM – program galakan membaca (setiap tahun Peralihan,T1-T5) Tahap Menengah Tahap Kelas Jumlah Bacaan Tahunan Asas (3*) Sederhana (4*) Tinggi (5*) Tertinggi (6*) Peralihan18365472 T118365472 T218365472 T39182736 T418365472 T59182736

13 Skop i-NILAM  Rakan Pembaca (D1-D6,Peralihan,T1-T5)  Telah membaca 100 buah buku (ditentukan oleh sistem secara automatik)  Maksima markah per aktiviti = 5 markah Markah Terkumpul AktivitiPengiktirafan 100-199Gangsa (3*) 200-299Perak (4*) 300-399Emas (5*) 400 ke atasNILAM (6*)

14 Tanggungjawab  Sekolah *Kemaskini rekod bacaan bulanan murid *Guru Data, Guru/Penyelaras NILAM, GPM  PKG *Memantau penglibatan sekolah *PTP1 & PTP2  BTPN *Memantau penglibatan PKG *Unit PSP

15 Bermula i-NILAM 2012 Terlibat i-NILAM 2011 Proses i-NILAM 2012 Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012 Kemaskini Rekod Bacaan Murid Rakan Pembaca Streaming Kelas 2012 Tukar Kelas Meninggal Dunia Pertukaran Ke Sekolah Lain Import SMM 2012 & auto streaming Import SMM 2012 Kemaskini Rekod Bacaan Murid Rakan Pembaca ATAU Penetapan/Senarai Kelas 2012

16 Proses i-NILAM 2012  Naik kelas murid sesi 2011 ke 2012  Sekolah Rendah Pra sekolah D1 D2 D3 D4 D5 D6 TAMAT D2 D3 D4 D5 D6 TAMAT Pendidikan Khas Pendidikan Khas/TAMAT

17 Proses i-NILAM 2011  Naik kelas murid sesi 2011 ke 2012  Sekolah Menengah Peralihan T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 TAMAT Pendidikan Khas Pendidikan Khas/ TAMAT Pra UniversitiTAMAT SKMTAMAT

18 Proses i-NILAM 2012 Terlibat i-NILAM 2011 Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012 Kemaskini Rekod Bacaan Murid Rakan Pembaca Streaming Kelas 2012 Tukar Kelas Meninggal Dunia Pertukaran Ke Sekolah Lain Import SMM 2012 & auto streaming Penetapan/Senarai Kelas 2012

19 OBJEKTIF: Menentukan/menyenaraikan NAMA KELAS sekolah anda bagi sesi 2012. Hanya nama kelas. Tidak melibatkan murid. Senarai Kelas 2011 Senarai Kelas 2012 Kriteria Penetapan Kelas: 1.Tema Kelas Bertukar (cth: 2011 tema bunga. 2012 tema bintang. 2.Penguncupan/pengurangan kelas. 3.Pengembangan/pertambahan kelas 4.Pertukaran beberapa nama kelas. 5.Tiada perubahan nama dan bilangan kelas.

20 Penetapan/Senarai Kelas 2012 Fungsi Sistem: Salin semua Kelas 2011 ke sisi 2012 Salin Nama Kelas ke sesi 2012 Daftar kelas baru 2012

21 Penetapan/Senarai Kelas 2012 Jika terdapat perubahan nama kelas, klik Kemaskini

22 Penetapan/Senarai Kelas 2012 Ubah maklumat berkaitan dan klik Simpan

23 Penetapan/Senarai Kelas 2012 Jika kelas tidak wujud tahun 2012, klik hapus Klik OK untuk teruskan proses hapus. Klik Cancel untuk batalkan proses hapus.

24 Penetapan/Senarai Kelas 2012 Jika terdapat pertambahan nama kelas, klik Daftar kelas baru 2012

25 Penetapan/Senarai Kelas 2012 Masukkan Kod Kelas Masukkan Nama Kelas Pilih Peringkat Klik Simpan

26 Penetapan/Senarai Kelas 2012

27 Proses i-NILAM 2012 Terlibat i-NILAM 2011 Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012 Kemaskini Rekod Bacaan Murid Rakan Pembaca Streaming Kelas 2012 Tukar Kelas Meninggal Dunia Pertukaran Ke Sekolah Lain Import SMM 2012 & auto streaming Penetapan/Senarai Kelas 2012

28 Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012 OBJEKTIF: Menentukan secara dasar kelas 2012 bagi murid sesi 2011. Semua kelas 2011 mesti dinaikkan ke kelas 2012. Klik Kemaskini pada setiap kelas 2011.

29 Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012 Pilih Naik Kelas 2012 Klik Simpan

30 Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012 Setelah anda klik simpan, tick hijau ditandakan. Kemaskini semua kelas 2011 sehingga semua kelas ditandakan tick hijau.

31 Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012

32 Naik kelas SEMUA Kelas Sesi 2011 ke Kelas Sesi 2012 Klik OK untuk teruskan proses naik kelas. Klik Cancel untuk batalkan proses naik kelas.

33 Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012

34 Proses i-NILAM 2012 Terlibat i-NILAM 2011 Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012 Kemaskini Rekod Bacaan Murid Rakan Pembaca Streaming Kelas 2012 Tukar Kelas Meninggal Dunia Pertukaran Ke Sekolah Lain Import SMM 2012 & auto streaming Penetapan/Senarai Kelas 2012

35 Import SMM2012 ke i-NILAM OBJEKTIF: Menjimatkan masa key-in maklumat murid. Import data murid daripada SMM (TMURID.TXT). Auto streaming tukar kelas berdasarkan IC dan/atau Sijil Lahir. Auto streaming tukar sekolah berdasarkan IC dan/atau Sijil Lahir. Klik Import Wizard.

36 Import SMM2012 ke i-NILAM

37 Klik Teruskan Proses Import

38 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik Choose File / Browse File Cari dan pilih fail TMURID.TXT sekolah anda. Klik Open

39 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik 2.Muatnaik fail SMM 2012 (TMURID.TXT) ke server

40 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik Langkah Seterusnya

41 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik 3.Proses Data SMM 2012

42 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik Langkah Seterusnya

43 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik 4.Proses Kelas SMM 2012

44 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik Langkah Seterusnya

45 Import SMM2012 ke i-NILAM Pastikan Padanan Telah Dibuat tick hijau. Jika ada yang tanda merah, klik

46 Import SMM2012 ke i-NILAM Pilih Padankan ke Kelas i-NILAM Klik Simpan

47 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik 5.Semua Padanan Kelas 2012 Disahkan Benar

48 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik Langkah Seterusnya

49 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik 6.Import Senarai Kelas 2012 Daripada SMM ke i-NILAM

50 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik Langkah Seterusnya

51 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik 7.Import Senarai Murid 2012 Daripada SMM ke i-NILAM

52 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik Langkah Seterusnya

53 Import SMM2012 ke i-NILAM Klik Streaming Murid i-NILAM 2012 berdasarkan SMM 2012 AUTO STREAMING i-NILAM ALI BIN ABU 020126086411 A12345 T3A AMINAH BINTI HASAN 020215055544 - T3C KASIM BIN SELAMAT 020108046412 X12345 T3B SMM 2012 ALI BIN ABU 020126086410 A12345 T3C AMINAH BINTI HASAN 020215055544 - T3A KASIM BIN SELAMAT 020108086444 Y12345 T3A Klik Proses Tukar Sekolah TUKAR SEKOLAH i-NILAM ALI BIN ABU 020126086411 A12345 T3C AMINAH BINTI HASAN 020215055544 - T3A KASIM BIN SELAMAT 020108046412 X12345 T3B SMM 2012 ALI BIN ABU 020126086410 A12345 T3C AMINAH BINTI HASAN 020215055544 - T3A KASIM BIN SELAMAT 020108086444 Y12345 T3A TUKAR SEKOLAH

54 Import SMM2012 ke i-NILAM

55 Proses i-NILAM 2012 Semakan Maklumat Murid Nama bertindih No.KP bertindih No.Sijil Lahir Bertindih Daftar Murid Baru

56 Maklumat Murid: carian Filter murid mengikut Sesi Filter murid mengikut Kelas

57 Maklumat Murid: carian Filter murid mengikut Nama Filter murid mengikut No.KP Filter murid mengikut No.Sijil Lahir

58 Maklumat Murid: nama bertindih Semak nama bertindih

59 Maklumat Murid: nama bertindih Bilangan nama bertindih (sekiranya ada) Semak nama / No.KP / No.Sijil Lahir Jika murid yang SAMA

60 Maklumat Murid: No.KP bertindih Semak No.KP bertindih

61 Maklumat Murid: No.KP bertindih Bilangan No.KP bertindih (sekiranya ada) Semak nama / No.KP / No.Sijil Lahir Jika murid yang SAMA Jika murid yang BERBEZA

62 Maklumat Murid: No.SL bertindih Semak No.Sijil Lahir bertindih

63 Maklumat Murid: No.SL bertindih Bilangan No.Sijil Lahir bertindih (sekiranya ada) Semak nama / No.KP / No.Sijil Lahir Jika murid yang SAMA Jika murid yang BERBEZA

64 Maklumat Murid: daftar murid baru Pendaftaran Murid Baru

65 Maklumat Murid: daftar murid baru Masukkan No.KP

66 Maklumat Murid: daftar murid baru Klik Cari

67 Maklumat Murid: daftar murid baru Jika maklumat murid benar

68 Maklumat Murid: daftar murid baru Pilih Kelas 2012

69 Maklumat Murid: daftar murid baru Pilih Kelas 2012

70 Maklumat Murid: daftar murid baru Klik Simpan

71 Maklumat Murid: daftar murid baru Log Kemaskini Kelas

72 Proses i-NILAM 2012 Terlibat i-NILAM 2011 Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012 Kemaskini Rekod Bacaan Murid Rakan Pembaca Streaming Kelas 2012 Tukar Kelas Meninggal Dunia Pertukaran Ke Sekolah Lain Import SMM 2012 & auto streaming Penetapan/Senarai Kelas 2012

73 TAMAT Tatacara i-NILAM 2012


Download ppt "Bengkel i-NILAM TARANTULA FRAMEWORK Tatacara NILAM 2012."

Similar presentations


Ads by Google