Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

старовинний польський тридольний бальний танець урочистого характеру, яким відкривалися танцювальні вечори та бали.

Similar presentations


Presentation on theme: "старовинний польський тридольний бальний танець урочистого характеру, яким відкривалися танцювальні вечори та бали."— Presentation transcript:

1

2

3

4 старовинний польський тридольний бальний танець урочистого характеру, яким відкривалися танцювальні вечори та бали

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Портрет Якуба Собеського ( ). Перша половина XVII ст

15 Портрет Станислава Геракліуша Любомирського. ІІ половина XVII ст. Портрет Вінценти Александра Корвіна Гонсевського, польного гетмана Литовського. Середина XVII ст.

16 Портрет Збігнева Оссолінського з синами. До 1650 г. Ще один портрет Вінценти

17 Портрет Борейки, каштеляна Завихойського, біля 1735 р.

18 Портрет Станислава-Антонія Щуки о. Шляхтич зображений в типовому національному костюмі - в кунтуші, жупані, кольорових чоботах, з кушаком і шаблею. Шляхта носила коротку зачіску та вуса.

19 Портрет Адама Саріуша Стоковського. Худ. Якуб Усажевський. Біля 1783 г. Шляхтич зображений в дворянському мундирі. Кольри кунтушів і жупанів розрізнялися за воєводствами ("воєводські мундири"), але могли розрізнятися також за повітами). Кунтуш с невеликими лацканами за модою того часу.

20

21 Polonez Kościuszki (Полонез Костюшки) Muzyka: Tadeusz Kościuszko Słowa: Rajnold Suchodolski Patrz Kościuszko па nas z nieba, Jak w krwi wrogów będziem brodzić: Twego miecza nam potrzeba, Ву Ojczyznę oswobodzić! Wolność droga w białej szacie, Złotem skrzydłem w górę leci; Na jej czele, patrzaj bracie, Jak swobody gwiazda świeci. Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew, Му za nią przelejem krew, krew, krew! Kto powiedział, że Moskale Są to bracia nas Lechitów, Temu pierwszy w łeb wypalę, Przed kościołem Karmelitów. Kto me uczuł gnuśnym bycie Naszych kajdan, praw zniewagi, То jak zdrajcy wydrę życie Na niemszczonych kościach Pragi. Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew, Му za nią przelejem krew, krew, krew! Z naszym duchem i orężem Polak ziemię oswobodzi, Zdraica pierzchnie, my zwyciężym: Во wódz śmiały nam przewodzi! Tylko razem, tylko w zgodzie, А powstańców będziem wzorem. Wszak dyktator przy narodzie! Cały naród z dyktatorem! Oto jest wolności śpiew, śpiew, śpiew, Му za nią przelejem krew, krew, krew!

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Иозеф Гжегож Хлопицький

31

32

33


Download ppt "старовинний польський тридольний бальний танець урочистого характеру, яким відкривалися танцювальні вечори та бали."

Similar presentations


Ads by Google