Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Atuartitsinerup inerisarnera / Udvikling af undervisning 1 1. Pilersaarut Planlægning 1. Pilersaarut Planlægning 2. Katersineq Indhentning af information.

Similar presentations


Presentation on theme: "Atuartitsinerup inerisarnera / Udvikling af undervisning 1 1. Pilersaarut Planlægning 1. Pilersaarut Planlægning 2. Katersineq Indhentning af information."— Presentation transcript:

1 Atuartitsinerup inerisarnera / Udvikling af undervisning 1 1. Pilersaarut Planlægning 1. Pilersaarut Planlægning 2. Katersineq Indhentning af information 2. Katersineq Indhentning af information 4. Allannguineq Ændring 4. Allannguineq Ændring 3. Naliliineq Evaluering 3. Naliliineq Evaluering Sulisoq / Atuartitsisoq Medarbejder/underviser Sulisoq / Atuartitsisoq Medarbejder/underviser Sulisoq / Atuartitsisoq Medarbejder/underviser

2 Atuartitsinerup inerisarnera/ Udvikling af undervisning 1. Pilersaarut Planlægning 1. Pilersaarut Planlægning Qulequtaq- suna? Hvilket emne Qulequtaq- suna? Hvilket emne Ilikkagassaq- anguniagassaq Læringsmål Ilikkagassaq- anguniagassaq Læringsmål Oqaloqatigiissutiginera -Qulakkeerineq - Isumaqatigiinneq Dialog -Sikring Aftale Oqaloqatigiissutiginera -Qulakkeerineq - Isumaqatigiinneq Dialog -Sikring Aftale 2

3 Atuartitsinerup inerisarnera/ Udvikling af undervisning 2. Katersineq Indsamling 2. Katersineq Indsamling Isumaqatigiissut -Ilinniartitsisup maluginiagai Aftale -Lærerens observation Isumaqatigiissut -Ilinniartitsisup maluginiagai Aftale -Lærerens observation Isumaqatiigiissut- suna maluginiagaava? Hvilket skal observeres Isumaqatiigiissut- suna maluginiagaava? Hvilket skal observeres Isumaqatigiissut -malinnaasup maluginiagai -Coachers observation Isumaqatigiissut -malinnaasup maluginiagai -Coachers observation 3

4 Atuartitsinerup inerisarnera/ Udvikling af undervisning 3. Naliliineq Evaluering 3. Naliliineq Evaluering Anguniakkamik Qulakkeerinninneq Sikring af opnåelse af læringsmål Anguniakkamik Qulakkeerinninneq Sikring af opnåelse af læringsmål Anguniagaq -anguneqarpa? Er læringsmålet nået Anguniagaq -anguneqarpa? Er læringsmålet nået Atuartitsinermi Paasisat Dokumentation om undervisningen Atuartitsinermi Paasisat Dokumentation om undervisningen 4

5 Atuartitsinerup inerisarnera/ Udvikling af undervisning 5 4. Allannguineq Ændring 4. Allannguineq Ændring Periuseq / Nalilersuineq Metode - evaluering Periuseq / Nalilersuineq Metode - evaluering Atuartitsinermik Allannguineq Ændring af undervisningen Atuartitsinermik Allannguineq Ændring af undervisningen Paasisat aallaavigalugit Aaqqitassat Tilpasning på baggrund af observation Paasisat aallaavigalugit Aaqqitassat Tilpasning på baggrund af observation


Download ppt "Atuartitsinerup inerisarnera / Udvikling af undervisning 1 1. Pilersaarut Planlægning 1. Pilersaarut Planlægning 2. Katersineq Indhentning af information."

Similar presentations


Ads by Google