Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

> <<<<<<<<<<. >

Similar presentations


Presentation on theme: "> <<<<<<<<<<. >

1 > <<<<<<<<<<

2 >

3 >

4 >

5 >< Log ind på vores portal >

6 >< Vælg regnskab via stifinder, og klik ”konverter”. >

7 >< Herefter kommer kontrolboks samt ”viewer” med regnskabet som det vil blive defineret i XBRL filen. >

8 >< Brugeren kan nu klikke download, og hente sit regnskab i en XBRL fil. > < Bemærk at grafisk layout ikke er ”færdigt”

9 >< Herefter kan der logges på Regnkskab 2.0 og XBRL filen kan uploades. >

10 >< Når filen er uploadet modtages der en kvittering og regnskabet er indberettet. >

11 >


Download ppt "> <<<<<<<<<<. >

Similar presentations


Ads by Google