Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CSR, environment and safety CSR, miljø og arbejdsmiljø.

Similar presentations


Presentation on theme: "CSR, environment and safety CSR, miljø og arbejdsmiljø."— Presentation transcript:

1 CSR, environment and safety CSR, miljø og arbejdsmiljø

2 2 Montana Møbler A/S  170 employees 170 ansatte  Annual turnover of 40 mill. US $ Årlig omsætning på 230 mill. kr  Manufacturing shelves and tables in lacquered MDF Fremstiller reoler og borde i lakeret MDF  ISO and OHSAS Certified Certificeret efter ISO og OHSAS 18001

3 3 The system Systemet  42 basic modules 42 grundmoduler  4 depths 4 dybder  90 components 90 komponenter  50 colors 50 farver  4 x variants 4 x varianter

4 4 Montana’s vision: ” To contribute to a better life at home and at work !”

5 5 Environment and safety committee Miljø og arbejdsmiljøudvalg  Support from the management Opbakning fra ledelsen  Required resources Nødvendige ressourcer  Authority to make necessary decisions Kan træffe nødvendige beslutninger

6 6 Safety review Sikkerhedsgennemgang

7 7 Objectives and action plans Mål og handlingsplaner

8 8 Workplace assessment Arbejdspladsvurdering  Systematic review of the company Systematisk gennemgang af virksomheden  Problems with accident risk has first priority Problemer med ulykkesrisiko har første prioritet  Experiences and solutions are shared between safety groups Erfaringer og løsninger deles mellem sikkerhedsgrupperne  Always safety assessment of new machinery and change of layout Altid sikkerhedsvurdering ved nye maskiner og ændring af layout

9 9 Environment and safety instructions Miljø og sikkerhedsinstruktion

10 10 Environment and safety statement Miljø og sikkerhedsredegørelse

11 (3)2005 (7)2010 (13) SuppliersDenmark Germany Italy Denmark Sweden Germany Austria Ireland Italy Estonia Denmark Sweden Finland Germany Austria Ireland Italy Estonia Poland Slovakia Czech Republic China Taiwan CSR

12 12 CSR - Inspections of major subcontractors Environment - Environmental approval - Requirements of the environmental approval - Failure to meet the requirements of the environmental approval - Environmental Certificates - Green accounts or environmental review - Spills or neighbor complaints - Treatment and storage of hazardous waste - Policies, goals and action plans - Significant environmental impacts and risks - Environmental assessment of used substances and materials - Environment Committee minutes Labor - Salaries - agreement, hourly and piecework

13 13 CSR - Inspections of major subcontractors Working environment APV AT smiley Orders from AT Accident statistics and corrected actions Policies, goals and action plans Significant health effects and risks Health and safety committees minutes Visual inspection Factory Sightseeing Tour - assessment of physical conditions and order Waste Protective equipment and tools and their use


Download ppt "CSR, environment and safety CSR, miljø og arbejdsmiljø."

Similar presentations


Ads by Google