Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

כלי אבחון.

Similar presentations


Presentation on theme: "כלי אבחון."— Presentation transcript:

1 כלי אבחון

2 אבחון ארגוני- מה זה?! תהליך של כניסה פומבית למערכת אנושית, איסוף נתונים תקפים של החוויה האנושית בארגון והזנה במשוב לקידום הבנה טובה יותר של המערכת

3 איסוף נתונים לאיזה מידע אני זקוק? ארגון וסביבה: יעוד, חזון, אסטרטגיה
היסטוריה סביבה ארגונית טכנולוגיה, שיטות עבודה מוצרים/שירותים מטרות, יעדים, תוצאות מבנה ארגוני מנהיגות, הנהלה הזדמנויות, אילוצים תרבות ארגונית

4 אנשים תהליכים צוותיים שביעות רצון קונפליקטים תקשורת
יחסים פורמאליים וא- פורמאליים סגנונות ניהול של הממונים מידת השיתוף בקבלת החלטות

5 איך משיגים מידע? מקורות שיטות לאיסוף מידע ממי איך
ראיונות אישיים (מובנים, פתוחים, פנים מול פנים, טלפוניים) ראיונות קבוצתיים סקרים תצפיות (משתפות, לא משתפות) ניתוח מסמכים (תוכניות עבודה, דוחות תקופתיים, סיכומי שנת פעילות, תכתובות ארגוניות) שאלונים כלים השלכתיים

6 רמת התיאור (מה יש, מה קורה)
רמת הפערים (רצוי-מצוי) רמת האבחון (למה זה כך, מה גרם, מה היה קורה אילו) רמת הצעות (מה היה צריך להעשות, מה יש לשנות) יש ליידע את מקור המידע!! יש להקפיד על סודיות המידע, אנונימיות המקור, לקבל הרשאה לשימוש בציטוטים!!

7 מודלים לאבחון תפקיד המודל- לתאר באופן סכמאטי את המציאות.
זוהי "מפה" בה משורטטים מושגים המסייעים: א. לתאר את אשר נצפה ונתווה בארגון ב. להבין את הקשרים בין רכיבי המידע השונים ג. לקבל תמונה שלמה של הארגון

8 מוקד פנים-ארגוני

9 ניהול ומנהיגות/ניהול תרבות
מודל וייסברוד (1978) הסביבה מטרות ויעדים מהות העסק, מידת הרלוונטיות מבנה ארגוני הגדרת התחומים, סמכות ואחריות יחסי אנוש/קונפליקטים תקשורת, עבודת צוות ניהול ומנהיגות/ניהול תרבות סגנון ניהולי, תרבות, כוח השפעה תגמולים הטבות, תמריצים, שיטות הנעה מנגנונים מסייעים תיאום, בקרה וביקורת, תקנות היבטים פיזיים מבנים, ציוד, טכנולוגיה הסביבה

10 מודל 7s (פיטרס ווטרמן, 1982) ערכים צוות הסביבה אסטרטגיה מערכות
מבנה מיומנויות מערכות סגנון צוות ערכים הסביבה הסביבה

11 מוקד החוץ-ארגוני

12 מודל הסביבה הארגונית

13 מודל קשרי הניהול של הארגון

14 Internal - סביבה פנימית
חולשות Weaknesses    חוזקות           Strengths SWOT W-O Strategies אסטרטגיות להתגברות על חולשות כדי להתמודד עם הזדמנויות התגברות על החולשות  כדי להתמודד עם ההזדמנויות. גייסו משאבים בהתאם לצורכי השוק. S-O Strategies אסטרטגיות להתאמת היתרונות להזדמנויות חתירה להזדמנויות שמתאימות היטב ליתרונות של הארגון. לכו על זה בעדיפות גבוהה, מרכזו משאבים ומשימות! הזדמנויות Opportunities    External  סביבה חיצונית                   S-T Strategies אסטרטגיות להתמודדות  עם סיכונים באמצעות היתרונות  זיהוי הדרכים בהן העסק יכול לנצל את היתרונות שלו כדי להפחית את מידת הפגיעות שלו לסיכונים ואיומים חיצוניים. תכננו מחדש עדיפויות, ארגנו בצורה שונה את המשאבים הקיימים איומים Threats W-T Strategies אסטרטגיות להתמודדות עם חולשות  וסיכונים הכנת "תוכנית מגירה" כדי להגן ולמנוע מהחולשות של העסק להפוך אותו לפגיע מאוד לסיכונים ואיומים חיצוניים. כדאי לסגת מתחום זה.

15 בניית תבניות (גשטלט) כוללניות מאוד.
צריך להיזהר.. בניית תבניות (גשטלט) כוללניות מאוד. החשיבה בסטריאוטיפים המבוססת על הערכים שלנו ועל החוויות הרגשיות אותן אנו חווים חשיבה הגורמת לנו להתייחס באופן ביקורתי כלפי בני אדם ותופעות סביבנו.

16 זה טוב או רע? היה פעם זקן סיני ולו בן צעיר וסוס. הסיני חי בכפר קטן.
יום אחד הסוס ברח מהאורווה. באו אנשי הכפר ואמרו לסיני הזקן, "כמה שזה רע." שאל אותם הזקן, "מאיפה אתם יודעים אם זה טוב או רע?" למחרת חזר הסוס. יחד עמו הגיעו סוסי בר רבים. האיש ובנו פתחו את דלת האורווה וכל הסוסים נכנסו פנימה. באו אנשי הכפר ואמרו לזקן, "כמה שזה טוב." ענה להם, "מאיפה אתם יודעים אם זה טוב או רע?" יום אחר-כך נפל הצעיר בעת שניסה לאלף את אחד מסוסי הבר ושבר את הרגל. באו אליו אנשי הכפר ואמרו לזקן: "כמה שזה רע." ענה להם הזקן, "מאיפה אתם יודעים אם זה טוב או רע?" לאחר מכן, באו אנשי צבא ולקחו את צעירי הכפר למלחמה, שבה נהרגו חלק מהם. אבל את הבן של הסיני לא לקחו, כיוון שרגלו הייתה שבורה. אז מאיפה אנחנו יודעים אם משהו שקורה הוא טוב או רע? מה שקורה הוא אירוע. ואירוע אינו טוב או רע. הוא רק אירוע. ההתייחסות שלנו לאותו אירוע, הופכת אותו לטוב או רע בעינינו. זאת בהתאם להתנסויות שעברנו בדברים דומים, או בהתאם לחינוך שלנו שלימד אותנו לשפוט דברים, או בהתאם לאמונות שלנו


Download ppt "כלי אבחון."

Similar presentations


Ads by Google