Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

کنکور کارشناسی ارشد 93 مدیریت

Similar presentations


Presentation on theme: "کنکور کارشناسی ارشد 93 مدیریت"— Presentation transcript:

1 کنکور کارشناسی ارشد 93 مدیریت
مدیر پروژه: حمیدرضا معیر مشاوره پروژه: خانه مدیریت مهام زمان شروع پروژه: تیر 93 زمان اتمام پروژه: بهمن 93

2 مشاور؟!!! هیچ کس به اندازه شما، خودتان را نمی شناسد
مشاور جایگزین شما در طول پروژه نیست بلکه در کنار شماست در تمام مسائل در طول پروژه تصمیم گیرنده نهایی شما هستید مشاور فقط به دلیل بودن در پروژه های مشابه، عوامل محیطی را که ممکن است شما به موقع نبینید را به شما گوشزد می کند.

3 مراحل پیش از ورود به پروژه
شناخت خود شناخت محیط (محیط کنکور-محیط خانوادگی-محیط تحصیلی محیط کاری-محیط سیاسی) تعیین SWOT پروژه Strengths نقاط قوت Weaknesses نقاط ضعف Opportunities فرصت ها Threats تهدیدها مربوط به شخص مربوط به محیط

4 نمونه پارامترهایی در SWOT در مورد خود (برای تعیین نقاط قوت و ضعف)
ویژگی های فردی (هوش/ اعتماد به نفس/ پشتکار/ استرس/اعتقاد به خردجمعی و تجارب و ...) رشته کارشناسی و دیپلم (دروسی که به صورت ذاتی در آنها قوی یا ضعیفم) وضعیت تاهل زمان های آزاد ( شاغل- دانشجو- فارغ التحصیل) نحوه درس خواندن( خودآموز / با کلاس پیش برم/ تنها درس بخوانم/ با گروه دوستان درس بخوانم) بیماری خاص /شرایط خاص خانوادگی عادات مطالعاتی (در چه ساعاتی از روز گیراییم بیشتره/ چندبار بخونم تا مسلط شم/یکبار اما عمقی بخونم و ...)

5 نمونه پارامترهایی در SWOT در مورد محیط (برای تعیین نقاط تهدیدها و فرصتها)
بیماری خاص شرایط خاص خانوادگی و دوستی(روابط/مسافرتهای با زمان مشخص و...) شرایط تحصیلی و کاری(امتحانات پایان ترم/پروژه های برنامه ریزی شده/حجم متغیر یا ثابت کار/ساعت کاری مشخص یا نامشخص و ...) شرایط کنکور مدیریت (در اسلاید بعد)

6 نمونه ای از ماتریس SWOT هوش بالا گیرایی در شب بالا
دروس با پایه ریاضی قوی مشکلی برای دیر آمدن خانه برای ماندن در کتابخانه ندارم از درس مالی هیچ دیدی ندارم دروس حفظی ضعیف پشتکار ضعیف زمان محدود دید جامعی راجع به کنکور مدیریت ندارم احساسی هستم سطح طراحی تستها قابل پیش بینی ظرفیت پذیرش نسبتا بالا جایگاه کاری خوب عدم شناخت سایر داوطلبین از شرایط کنکور تعداد بالای داوطلب سیاهی لشگر!! آشنایی با مهام!! محیط خانه کاملا آرام و باثبات رقابت بیش از حد در کنکور مدیریت و درصدهای نزدیک به هم متنوع بودن منابع تنوع جنس داوطلبین روابط نامناسب کنونی با دوستم/نامزدم یا... دی و بهمن ماه باید حسابهای شرکت را ببندیم

7 مراحل پیش از ورود به پروژه
تعیین اهداف و دلایل انتخاب هدف ”می خوام تک رقمی شم چون میدونم میتونم اگه بخوام و بخواد!!“ تعیین دورنمای کلی ”7 ماه دارم، 3 ماه درس ها رو می خونم تموم شه 2 ماه میذارم برای دوره و تثبیت و 2 ماه برای تسلط و سنجش نهایی“ برنامه ریزی ”مسیر طولانی و پیچیده اگر برای هرروزم برنامه نداشته باشم مطمئنم وسط کار گم میشم و نمیدونم راه اصلی کدومه و از مسیر دور میشم و .....!!“

8 اجرای پروژه تلاش برای حل نقاط ضعف تلاش برای حفظ نقاط قوت
تلاش برای رفع یا کنترل تهدیدها تلاش برای استفاده از فرصت ها

9 نمونه ای از ماتریس SWOT هوش بالا گیرایی درس خواندن در شب بالا
دروس با پایه ریاضی قوی مشکلی برای دیر آمدن خانه برای ماندن در کتابخانه/درس خواندن با دوستان ندارم از درس مالی هیچ دیدی ندارم دروس حفظی ضعیف پشتکار ضعیف زمان محدود دید جامعی راجع به کنکور مدیریت ندارم احساسی هستم سطح طراحی تستها قابل پیش بینی ظرفیت پذیرش نسبتا بالا جایگاه کاری خوب عدم شناخت سایر داوطلبین از شرایط کنکور تعداد بالای داوطلب سیاهی لشگر!! آشنایی با مهام!! محیط خانه کاملا آرام و باثبات رقابت بیش از حد در کنکور مدیریت و درصدهای نزدیک به هم متنوع بودن منابع تنوع جنس داوطلبین روابط نامناسب کنونی با دوستم/نامزدم یا... دی و بهمن ماه باید حسابهای شرکت را ببندیم

10 اجرای پروژه آهسته و پیوسته در مسیر درست حرکت کنیم
رهرو آن نیست گه تند و گهی خسته رود/ رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود پایش مستمر (آزمون های آزمایشی/دوست کنکوری من) ”کنکور رقابت است و رتبه و جایگاه ما نسبت به بقیه تعیین می شود“ کنترل استرس(قانون 50-50) 50 درصد نتیجه من ازخودم و 50 درصد با خودش!

11 اجرای پروژه رعایت نکات جانبی هرچیز به جای خود
رعایت نکات بهداشتی تغذیه ای از هیچ نکته ای موقع درس خوندن نگذرم


Download ppt "کنکور کارشناسی ارشد 93 مدیریت"

Similar presentations


Ads by Google