Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Noua infrastructura de tranzactionare a instrumentelor derivate Adrian Codirlasu, CFA, PhD Risk Management Conference 2014.

Similar presentations


Presentation on theme: "Noua infrastructura de tranzactionare a instrumentelor derivate Adrian Codirlasu, CFA, PhD Risk Management Conference 2014."— Presentation transcript:

1 Noua infrastructura de tranzactionare a instrumentelor derivate Adrian Codirlasu, CFA, PhD Risk Management Conference 2014

2 Basel III Aprobat de G20 in Noiembrie 2010 Adoptat de BIS in Decembrie 2010 Cadrul Internaţional pentru Măsurarea, Standardizarea şi Monitorizarea Riscului de Lichiditate Un Cadru Global de Reglementare pentru Bănci şi un Sistem Bancar mai Solid 2

3 Piloane Supravegherea microprudentiala (preluata, si imbunatatita, din acorurile Basel I si Basel II) Supravegherea macroprudentiala – cadru de management al ricului sistemic 3

4 Cadrul macroprudential Rata de levier (leverage ratio) Măsuri pentru evitarea prociclicalităţii Sistemul macroprudenţial pentru băncile importante pentru sistemul bancar Sistemul macroprudenţial pentru pieţele şi infrastructurile importante pentru sistemul bancar Managementul riscului sistemic 4

5 Pietele si infrastructurile importante pentru sistemul financiar Principalele instrumente vizate sunt contractele derivate Favorizarea, prin intermediul cerintelor de capital, a tranzactionarii acestor instrumente prin intermediul pietelor reglementate si a caselor de compensatie Managementul riscului operational si al riscului de credit atasat acestor instrumente 5

6 Regrementari Basel II.5 Basell III European Market Infrastructure Regulation (EMIR) Dodd-Frank CRD IV 6

7 Cerinte noi – tranzactionare instrumente derivate Managementul riscului operational Managementul riscului de credit Transparenta (raportarea tranzactiilor) Utilizarea pietelor reglementate/contrapartidelor centrale in tranzactionare Capital suplimentar 7

8 European Market Infrastructure Regulation (EMIR) Clearing central al contractelor derivate standardizate Raportarea catre registrele de tranzactii a tuturor tranzactiilor derivate Tehnici de management al riscului operational si de credit pentru tranzactiile cu instrumente derivate realizate in afara contrapartilor centrale 8

9 Tehnici de control al riscului operational si de credit in tranzactiile OTC Schimb bilateral de colateral Proceduri pentru managementul riscurilor:  Confirmarea tranzactiilor  Reconcilierea periodica a portofoliilor  Compresia portofoliilor  Proceduri de rezolvare a disputelor 9

10 Raportarea tranzactiilor Cerinta de raportare implica raportarea zilnica a tuturor tranzactiilor efectuate cu instrumente derivate catre registre de tranzactii (trade repository) autorizate Identificarea contrapartidei printr-un LEI unic (Legal Entity Identifier) Identificarea tranzactiei printr-un cod unic UTI (Unique Trade Idenfier) 10

11 Tranzactionare prin contrapartide centrale Definirea de catre reglementator a instrumentelor si a activelor suport pentru care exista obligativitatea de compensare. Autorizarea contrapartidelor centrale de catre autoritatile de supraveghere. Obligativitatea institutiilor financiare de tranzactionare prin intermediul acestor contrapartide centrale. Cerinte de capital suplimentare in caz contrar (prin CVA). 11

12 Riscul de credit in tranzactiile cu instrumente derivate La scadenta sau la datele de resetare ale instrumentului financiar derivat, contrapartida nu realizeaza (partial sau in totalitate) platile scadente 12

13 Masurare: Credit Valuation Adjustment (CVA) Aplicabil tuturor tranzactiilor realizate in afara contrapartilor centrale (CCP) Reflecta costul protectiei impotriva riscului de credit asociat unei tranzactii OTC Unilateral/bilateral Depinde de: LGD-ul pietei (dedus din credit spread sau CDS), expunerea asteptata la maturitate/reset, maturitatea instrumentului, rate de dobanda Poate fi administrat tranzactionand contracte credit default swap (CDS) Poate intra in calculul cerintelor de capital. 13

14 Dodd-Frank Act Swap dealer; Security-based swap dealer:  Este dealer de contracte swap sau SBS  Este market maker in contracte swap sau SBS  Tranzactioneaza in mod frecvent contracte swap sau SBS  Prin activitatea sa este cunoscut de catre contrapartide ca fiind dealer sau market maker in contracte swap sau SBS 14

15 Dodd-Frank Act Dealerii persoane juridice americane de contracte swap sau security-based swap trebuie sa se inregistreze la US Commodity Futures Trade Commission si Securities and Exchange Commission Orice alta entitate care tranzactioneaza derivative eligibile cu swap dealeri sau security-based swap dealeri, persoane juridice americane, trebuie sa se inregistreze la CFTC si SEC 15

16 Dodd-Frank Act - cerinte Conduita in afaceri (politici impotriva manipularii pietei) Raportare in timp real a tranzactiilor Evidenta si raportarea detaliilor tranzactiilor swap Politici privind conflictul de interese in ceea ce priveste activitatile de research si clearing Desemnarea (si stabilirea atributiilor) a unui Chief Compliance Officer Cerinte operationale si de management al riscului 16


Download ppt "Noua infrastructura de tranzactionare a instrumentelor derivate Adrian Codirlasu, CFA, PhD Risk Management Conference 2014."

Similar presentations


Ads by Google