Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Писарівський НВК 2013 р. 2013/14 н.р. Француз Ірина Павлівна Вчитель іноземної мови.

Similar presentations


Presentation on theme: "Писарівський НВК 2013 р. 2013/14 н.р. Француз Ірина Павлівна Вчитель іноземної мови."— Presentation transcript:

1

2 Писарівський НВК 2013 р. 2013/14 н.р. Француз Ірина Павлівна Вчитель іноземної мови

3 Педагогічне кредо «Учитель не той хто вчить, а у кого вчаться» «Розвивати дитину як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності» «Головне навчити дітей мислити» Б.Брехт Розмірковуючи про своє життєвий шлях, я чудово розумію, що не можу провести грань, де закінчується моя робота і починається особисте життя. Напевно, це і є моя дорога. Я не працюю вчителем, я --- вчитель. Що значить для мене бути вчителем ? Це можливість вчити дітей, формувати в них творчий потенціал, неповторну особистість, виховувати носія загальнолюдських цінностей. Підготувати дитину до активної участі в житті суспільства. Щоб гордилися ним не тільки батьки, а й був гарним прикладом для підростаючого покоління.

4 Мета портфоліо прослідкувати динаміку власної професійної діяльності ; забезпечити неперервність самоосвіти ; продемонструвати стиль діяльності, що характерний для мене ; продемонструвати найбільш значущі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної компетентності об ’ єктивно оцінити свої можливості і спланувати роботу для подальшого досягнення більш високих результатів ; систематизувати навчальні матеріали і напрацювання для демонстрації адміністрації закладу та атестації ; мотивувати себе до постійного підвищення своєї професійної кваліфікації ; підготувати портфоліо як підґрунтя для участі в конкурсних програмах.

5 Зміст Розділ І. Загальні відомості. Прізвище, ім ’ я, по батькові. Освіта. Посада. Категорія. Загальний трудовий і педагогічний стаж роботи. Підвищення кваліфікації. Нормативні документи які використовую в роботі. Самоосвітня діяльність. Розділ ІІ. Науково-методична діяльність Інноваційні форми роботи та технології, що використовую. Участь у методичних тижнях. Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності. Підготовка до олімпіад. Участь в олімпіадах. Плани відкритих уроків. Позакласні заходи. Моніторинг навчальних досягнень учнів з німецької мови у 2011-2012 н. р. Розділ IV. Позакласна діяльність з іноземної мови. Керівництво гуртком “ Знавці німецької мови ” Розділ V. Навчально-матеріальна база.

6 Розділ І. Загальні відомості Освіта – Барський гуманітарно - педагогічний коледж ім. М. Грушевського Глухівський національний педагогічний університет Спеціальність за дипломом – вчитель німецької та англійської мови. Посада – вчитель іноземної мови. Категорія – спеціаліст 2006-2008р.р. - вчитель німецької мови Івашковецької СЗШ І - ІІІ ступенів З 2008р. – учитель німецької та англійської мов Писарівського НВК Стаж роботи – 5 Педагогічний стаж – 5 Стаж роботи вчителем англійської, німецької мов – 5 Стаж роботи в даному навчальному закладі – 3

7 Підвищення кваліфікації Листопад 2012 року --- підвищення кваліфікації вчителя англійської мови. Посвідчення № Грудень 2012 року --- підвищення кваліфікації вчителя німецької мови. Посвідчення №

8 Нормативні документи, які використовую в роботі: Національна доктрина розвитку освіти в Україні. Закони України “ Про освіту ”. Закони України “ Про загальну середню освіту ”. Концепція загальної середньої освіти. Концепція розвитку освіти в Україні на 2007-2013 роки. Державні національні програми “ Вчитель ”, “ Кадри ”. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально - виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2 – 12. – Перун, 2005. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови.

9 Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-536 від 21.07.2011 “ Щодо організації навчально - виховного процесу у 2012/2013 н. р.”. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.12.11 № 1 9-901 “ Щодо додаткового переліку навчальних програм, підручників і навчально - методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/13 н. р.” Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 1/9-313 “ Про забезпечення збірниками завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 9- х класів загальноосвітніх навчальних закладів ”. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 566/19304 від 11.05. 2011 р. Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів ( вихованців ) у системі загальної середньої освіти. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти. Навчальний план закладу, розроблений відповідно до вищеназваних документів.

10 Навчальний план закладу “Писарівський НВК”, який складається: для 5-9- х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66; 5-9- х класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов, за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 14.06.2005 р. № 1/9-321.

11 Самоосвітня діяльність 2012-13 н.р. Тема самоосвіти : ” Розвиток та активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови ” Мета та завдання : урізноманітнити навчальний процес ; розвивати пізнавальну діяльність учнів ; спонукати до самостійного пошуку, виховувати інтерес до мови, залучати активно працювати на уроці. Види діяльності : вивчення психолого - педагогічної і методичної літератури ; розробка програмно - методичного забезпечення навчального процесу ; узагальнення і розповсюдження досвіду роботи ; підвищення кваліфікації.

12 Розділ ІІ. Науково-методична діяльність Інноваційні форми роботи та технології, що використовую : елементи технології особистісно - орієнтованого навчання : “ театралізація ”; елементи проектних технологій : “ мистецькі міні - проекти ”; елементи технології критичного мислення : “ мозковий штурм ”, “ асоціативний кущ ”,“ читання з елементами графічних позначок та малюнків ”; елементи комп ’ ютерних технологій : випуск тематичних бюлетенів, створення презентацій в програмі Microsoft Power Point. Робота в парах Інтерактивні методи Мікрофон Метод ПРЕС Мозгова атака Ажурна пилка Акваріум Дерево рішень Імітаційні ігри Незакінчені речення

13 Участь в олімпіадах №п/п№п/п ДатаНазва олімпіади Рівень К - сть заявлених учасників Резуль - тат 12010 Олімпіада з німецької мови Районний12 22011 Олімпіада з німецької мови Районний23 32012 Олімпіада з німецької мови Районний1 Перемо жців немає

14 Розділ IV. Позакласна діяльність із предмета Керівництво гуртком “ Знавці німецької мови ”

15 Розділ V. Навчально-матеріальна база. З німецької мови Таблиці (список додається). 1. Das Deutsche Alphabet 2. Die Deklination des Artikels 3. Die Personalpronomen 4. Die Deklination der Pronomen I; II 5. Die Deklination der Substantive - Gemichte Deklination - Schwache Deklination - Weiblsche Deklination 6. Die Deklination der Adjektive - Gemichte Deklination - Schwache Deklination - Starke Deklination 7. Die Deklination der Substantivierten Adjektive 8. Die Steigerungsstunden der Adjektive 9. Die Präpositionen 10. Die Numeralien 11. Die Modalverben im Präsens 12. Die Konjugation der Verben im: - Präsens - Präteritum - Perfekt - Plusquamperfekt

16 Навчально-матеріальна база. З англійської мови Sounds. Звуки. The Noun. Іменник. The Pronoun. Займенник. The Adjective. Прикметник. The Verb. Дієслово. The Adverb. Прислівник. The Numeral. Числівник. The Article. Артикль. The Sentence. Речення. Порядок слів у реченні. Запитання до різних членів речення. Modal verbs. Модальні дієслова. The Present Progressive Tense. Теперішній тривалий час. The Past Simple Tense. Минулий простий час. What time is it? Котра година ?

17 Демонстраційний матеріал з німецької мови: 1.“ Професії. Хобі ” 32 картки формат 17 х 25 см ; 2.“ В школі. Спорт ” формат 17 х 25 см ; 3.“ Одяг. Взуття ” формат 17 х 25 см ;

18 4.“ В лікарні. ” формат 17 х 25 см ; 5. “ Тварини. ” формат 17 х 25 см ; 6.“ Пори року. Погода. Природа ” формат 17 х 25 см ; 7.“ Мій будинок ” формат 17 х 25 см ;

19 Демонстраційний матеріал з англійської мови 1. Набір для учнів 1 клас. Автор О. Карп ” юк 2. Книга для вчителя 1 клас. Автор О. Карп ” юк

20 Посібники для кращої перевірки знань учнів з німецької мови 1. “ Збірник текстів для аудіювання та читання з тестовими завданнями ”. Автор : Ірина Савчук 2. “ Письмові контрольні роботи з німецької мови 5-11 клас ”. Автор : Н. В. Качковська ; видав. гр. Основа 3. “ Німецька мова. Тексти для аудіювання ”. Автор : Орися Кульчицька

21 Посібники для кращої перевірки знань учнів з англійської мови 1. “ Збірник вправ з англійської мови ”, 3 клас. Автор : І. Доценко, О. Євчук 2. “ Читайлик ( з англійської мови )”. Автор : В. Гусєва 3. “ Аудіювання з англійської мови ”. Книга для вчителя 4. “ Семестровий контроль ”. Англійська мова 4 клас 5. “ Бліц - контроль на уроках англійської мови ”. Автор : О. Євчук, І. Доценко.

22 Комплект СD та аудіо з англійської мови 1. Аудіододаток до підручника з англійської мови. 2 клас. Автор : О. Карп ” юк 2. Аудіододаток до підручника з англійської мови. 3 клас. Автор : О. Карп ” юк 3. Аудіододаток з англійської мови

23 4. Аудіододаток до підручника з англійської мови 5. Відеододаток до підручника з англійської мови 6. Аудіоуроки з англійської мови

24 Газети

25 Методична література на допомогу вчитель з німецької мови 1. Бачкінс С. В., Бринзюк І. Е. Deutsch. Die Besten 1000 Themen. Найкращі 1000 усних тем з перекладом для учнів 5 – 11 класів. 2. Гоголєва Г. В. Німецька мова : Стислий курс граматики.– Х.: Ранок 3. Кордул Р. А. Німецька мова в таблицях і в схемах 5-11 кл. 4. Німецька мова. Довідник школяра ; видав : ” Підручники і посібники ”.

26 5. Німецька мова : Граматичний довідник. 6. Граматичні вправи з німецької мови. Видав. Основа 7. Німецька граматика в таблицях та схемах

27 Методична література на допомогу учителю з англійської мови 1. Англійська мова в таблицях та схемах для учнів початкових класів. Видав. Торсінг 2. Граматичний практикум. Англійська мова. Автор : І. О. Князева 3. Англійська мова граматичний довідник 5-11 клас. Автор О. О. Ходаковська

28 Плани на майбутнє Підвищення кваліфікації в галузі лінгвістики й методики викладання іноземної мови ( читання методичної літератури, участь у семінарах, відвідування курсів підвищення кваліфікації ). Розвиток навичок комунікативного спілкування учнів на уроках іноземної мови та в позакласної діяльності. Працювати над досягненням учнями рівнів B1, B2 оволодіння мовою у рамках шкільної тематики. Удосконалювати навички використання комп ’ ютерних технологій та Інтернет - ресурсів у своїй роботі.


Download ppt "Писарівський НВК 2013 р. 2013/14 н.р. Француз Ірина Павлівна Вчитель іноземної мови."

Similar presentations


Ads by Google