Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1. Strategia naţional ă de dezvoltare a societ ă ții informaționale Moldova Digital ă 2020 2.

Similar presentations


Presentation on theme: "1. Strategia naţional ă de dezvoltare a societ ă ții informaționale Moldova Digital ă 2020 2."— Presentation transcript:

1 1

2 Strategia naţional ă de dezvoltare a societ ă ții informaționale Moldova Digital ă 2020 2

3 Companiile TIC în NASDAQ 100 3

4 Deficienţele de bază pot fi depăşite cu ajutorul TIC Din Raportul Global al Competitivit ă ții 2011-2012 4

5 IDI – Indicele dezvoltării TIC 5

6 E-GRI - indicele de dezvoltare a e-Guvernării 6

7 Creştere cu 10% a ratei de penetrare a broadband-ului duce la sporirea cu 1.3% a PIB (studiu al Băncii Mondiale) Evoluție PIB a Moldovei 7

8 Media UE – 24% Internet în bandă largă 8

9 Media UE de penetrarea mobilă in 2009 – 125% Telefonie mobilă 9

10 Strategia naţional ă de dezvoltare a societ ă ții informaționale Moldova Digital ă 2020 10

11 In 2020, Republica Moldova este o țară cu o societate informațională avansată în care, prin crearea și utilizarea facilităților tehnologiei informației și a comunicațiilor, sunt asigurate competitivitatea economică, bunăstarea populației, precum și o bună guvernare, în baza accesului extins la infrastructura TIC modernă, conținut și servicii informaționale. VIZIUNE STRATEGICĂ 11

12 Crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea și utilizarea pe larg a potențialului TIC de către instituțiile publice, mediul de afaceri și cetățeni, pentru atingerea performanței economice, sociale și culturale în beneficiul tuturor. OBIECTIV GENERAL 12

13 Infrastructur ă şi acces extins Cet ă ţenii capabili s ă utilizeze TIC Servicii şi conţinut electronic e-Guvern e-Democratie e-Afaceri e-Educatie e-Sanatate e-Justitie e-Securitate E-Moldova 13

14 V ă mulţumim! 14


Download ppt "1. Strategia naţional ă de dezvoltare a societ ă ții informaționale Moldova Digital ă 2020 2."

Similar presentations


Ads by Google