Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Oprea Cristina Clasa a - X a D Manga. Manga – sunt carti groase cu imagini si text, asem ă n ă toare cu benzile noastre desenate, dar mai complexe in.

Similar presentations


Presentation on theme: "Oprea Cristina Clasa a - X a D Manga. Manga – sunt carti groase cu imagini si text, asem ă n ă toare cu benzile noastre desenate, dar mai complexe in."— Presentation transcript:

1 Oprea Cristina Clasa a - X a D Manga

2 Manga – sunt carti groase cu imagini si text, asem ă n ă toare cu benzile noastre desenate, dar mai complexe in vederea povestii si complexitatii stilului.

3 Arta Arta este tipica japonezilor, ochii fiind facuți mai mari pentru efect, mai ales in cazul personajelor feminine. Arta depinde si de locul de provenienta al acelei manga, ele putand fi manga normal sau manhwua

4 Genuri Manga pot avea diferite genuri: romance, action, horror, history, etc. Ele pot fi de asemenea pentru baieti sau specifice fetelor (shoujou)

5 Manhwa In vreme ce manga este mult mai populara, manhwua are un anumit grad de popularitate, dar are de obicei lupte si o atmosfera mai realista.

6 Manga Deosebite si de diferite genu si arta interesant ă, a citi manga este un mod placut de ati petrece timpul.


Download ppt "Oprea Cristina Clasa a - X a D Manga. Manga – sunt carti groase cu imagini si text, asem ă n ă toare cu benzile noastre desenate, dar mai complexe in."

Similar presentations


Ads by Google