Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rz czy ż ? Ćwiczymy ortografię. d ewa rz żżżż d ewa rz.

Similar presentations


Presentation on theme: "Rz czy ż ? Ćwiczymy ortografię. d ewa rz żżżż d ewa rz."— Presentation transcript:

1 rz czy ż ? Ćwiczymy ortografię

2 d ewa rz żżżż

3 d ewa rz

4 rz żżżż k ewy

5 rz

6 ko eń rz żżżż

7 ko eń rz

8 b oza żżżż rz

9 b oza rz

10 żżżż rz wie ba

11 rz

12 żżżż rz ja ębina

13 rz

14 eka eka rz żżżż

15 eka eka rz

16 żżżż rz mo e

17 rz

18 żżżż rz b eg

19 rz

20 t cina żżżż rz

21 t cina rz

22 żżżż rz je je

23 je ż

24 żżżż rz wą

25 wą ż żżżż

26 mija żżżż

27 mija ż

28 aba żżżż

29 aba ż

30 yrafa rz żżżż

31 yrafa ż

32 rz żżżżółw

33 ółw ż

34 ba ant rz żżżż

35 ż ba ant

36 ubr rz żżżż

37 ż ubr

38 w os rz żżżż

39 w os rz

40 g yby rz żżżż

41 rz g yby

42 wa ywa rz żżżż

43 rz wa ywa

44 odkiewka rz żżżż

45 rz odkiewka

46 o echy rz żżżż o echy

47 rz

48 je yny rz żżżż

49 ż je yny

50 po eczka rz żżżż

51 rz po eczka

52 b oskwinia rz żżżż

53 rz b oskwinia

54 ch an rz żżżż

55 rz ch an

56 bu a rz żżżż

57 bu a rz

58 Dziękujemy! Zakończ

59 Spróbuj jeszcze raz!


Download ppt "Rz czy ż ? Ćwiczymy ortografię. d ewa rz żżżż d ewa rz."

Similar presentations


Ads by Google