Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ćwiczymy ortografię rz czy ż ?.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ćwiczymy ortografię rz czy ż ?."— Presentation transcript:

1 Ćwiczymy ortografię rz czy ż ?

2 rz ż d ewa

3 d ewa rz

4 ż rz k ewy

5 k ewy rz

6 ż rz ko eń

7 ko eń rz

8 rz b oza ż

9 b oza rz

10 ż rz wie ba

11 wie ba rz

12 ż rz ja ębina

13 ja ębina rz

14 ż rz eka

15 eka rz

16 rz ż mo e

17 mo e rz

18 rz ż b eg

19 b eg rz

20 rz ż t cina

21 t cina rz

22 ż rz je

23 je ż

24 rz ż

25 ż ż

26 rz ż mija

27 mija ż

28 rz ż aba

29 aba ż

30 rz ż yrafa

31 yrafa ż

32 rz ż ółw

33 ółw ż

34 rz ż ba ant

35 ba ant ż

36 rz ż ubr

37 ubr ż

38 rz ż w os

39 w os rz

40 rz ż g yby

41 g yby rz

42 rz ż wa ywa

43 wa ywa rz

44 rz ż odkiewka

45 odkiewka rz

46 rz ż o echy o echy

47 o echy rz

48 rz ż je yny

49 je yny ż

50 rz ż po eczka

51 po eczka rz

52 rz ż b oskwinia

53 b oskwinia rz

54 rz ż ch an

55 ch an rz

56 rz ż bu a

57 bu a rz

58 Dziękujemy! Zakończ

59 Spróbuj jeszcze raz!


Download ppt "Ćwiczymy ortografię rz czy ż ?."

Similar presentations


Ads by Google