Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rz czy ż ? I. Brzozowska-Gonciarz. d ewa rz ż d ewa rz.

Similar presentations


Presentation on theme: "Rz czy ż ? I. Brzozowska-Gonciarz. d ewa rz ż d ewa rz."— Presentation transcript:

1 rz czy ż ? I. Brzozowska-Gonciarz

2 d ewa rz ż

3 d ewa rz

4 ż k ewy

5 rz

6 ko eń rz ż

7 ko eń rz

8 b oza ż rz

9 b oza rz

10 ż wie ba

11 rz

12 ż ja ębina

13 rz

14 eka rz ż

15 eka ż rz

16 ż mo e

17 rz

18 ż b eg

19 rz

20 t cina ż rz

21 t cina rz

22 ż je

23 ż

24 ż rz wą

25 ż

26 mija rz ż

27 mija ż

28 aba rz ż

29 aba ż

30 ż rz yrafa

31 ż

32 ż rz ółw

33 ż

34 ż rz ba ant

35 ż

36 ubr ż rz

37 ubr ż

38 ż rz w os

39 rz

40 ż g yby

41 rz

42 wa ywa ż rz

43 wa ywa rz

44 ż odkiewka

45 rz odkiewka

46 ż rz o echy

47 rz

48 ż je yny

49 ż

50 ż rz po eczka

51 rz

52 b oskwinia ż rz

53 b oskwinia rz

54 ż ch an

55 rz

56 bu a ż rz

57 bu a rz


Download ppt "Rz czy ż ? I. Brzozowska-Gonciarz. d ewa rz ż d ewa rz."

Similar presentations


Ads by Google