Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Child Sex Ratio – India and Odisha

Similar presentations


Presentation on theme: "Child Sex Ratio – India and Odisha"— Presentation transcript:

1 Child Sex Ratio – India and Odisha
Data Source: Census 2011

2 Child Sex Ratio States of India

3 INDIA Child Sex Ratio (0-6 Years) >= 950 900 to 949 800 to 899
Jammu & Kashmir Himachal Pradesh Punjab Arunachal Pradesh Uttaranchal Haryana Delhi Sikkim Rajasthan Uttar Pradesh Assam Nagaland Bihar Manipur Meghalaya Jharkhand Gujarat Madhya Pradesh West Bengal Mizoram Chhattisgarh Tripura D&D Odisha D&NH Maharashtra >= 950 Andhra Pradesh 900 to 949 Goa Karnataka 800 to 899 Lakshadweep 700 to 799 Tamil Nadu < 700 Andaman & Nicobar Is. Kerala Data Source: Census 2011

4 Child Sex Ratio (0-6 Years)
INDIA (State Level) Child Sex Ratio (0-6 Years) Name (0-6 Years Population) Child Sex Ratio Males Females Haryana 834 Odisha 941 Punjab 846 Goa 74460 70151 942 Jammu & Kashmir 934550 862 Nagaland 149785 141286 943 NCT of Delhi 937014 871 Tamil Nadu Chandigarh 63536 55898 880 Jharkhand 948 Rajasthan 888 Karnataka Uttarakhand 717199 638615 890 West Bengal 956 Gujarat Sikkim 32761 31350 957 Maharashtra 894 Tripura 234008 224006 Uttar Pradesh 902 Assam 962 Daman & Diu 14144 12790 904 Kerala 964 Himachal Pradesh 407459 370439 909 Puducherry 67527 65331 967 Lakshadweep 3797 3458 911 A & N Is. 20770 20108 968 Madhya Pradesh 918 Chhattisgarh 969 D & N Haveli 26431 24464 926 Mizoram 85561 82970 970 Bihar 935 Meghalaya 288646 279890 Manipur 174700 163554 936 Arunachal Pradesh 107624 104564 972 Andhra Pradesh 939 >= 950 900 to 949 800 to 899 700 to 799 < 700 Data Source: Census 2011

5 CSR – District and Sub-District levels
Odisha CSR – District and Sub-District levels (Police Station Wise)

6 Child Sex Ratio (0-6 Years)
Odisha District Level Child Sex Ratio (0-6 Years) Mayurbhanj Sundargarh Sambalpur Kendujhar Jharsuguda Balasore Debagarh Bargarh Angul Bhadrak Jajpur Dhenkanal Subarnapur Nuapada Balangir Boudh Kendrapara Cuttack Kandhamal Nayagarh Khordha Kalahandi Jagatsinghpur Gajapati Puri Nabarangpur Rayagada Ganjam Koraput Malkangiri >= 950 900 to 949 800 to 899 700 to 799 < 700 Data Source: Census 2011

7 Odisha (District Level)
Child Sex ratio (0-6 Years) Name (0-6 Years Population) Child Sex Ratio Males Females Nayagarh 57599 49272 855 Sundargarh 135204 127956 946 Dhenkanal 74093 65003 877 Subarnapur 38335 36486 952 Anugul 80666 71737 889 Balangir 110658 105662 955 Ganjam 220159 199999 908 Bargarh 83267 79655 957 Cuttack 142037 129779 914 Kalahandi 113726 108844 Khordha 123879 113515 916 Mayurbhanj 179536 172298 960 Kendrapara 83654 77505 926 Kandhamal 55915 53794 962 Jajapur 112558 104246 Rayagada 75598 72924 965 Debagarh 20718 19199 927 Kendujhar 131885 127518 967 Jagatsinghapur 57155 53094 929 Gajapati 44212 42772 Puri 89496 83392 932 Baudh 31260 30587 978 Sambalpur 60744 57104 940 Koraput 113742 111384 979 Bhadrak 95048 89512 942 Nuapada 44600 43744 981 Jharsuguda 33341 31453 943 Malkangiri 54770 54322 992 Baleshwar 148565 140107 Nabarangapur 104077 103834 998 >= 950 900 to 949 800 to 899 700 to 799 < 700 Data Source: Census 2011

8 (Police Station) Level
Odisha Sub-District (Police Station) Level Child Sex Ratio (0-6 Years) >= 950 900 to 949 800 to 899 700 to 799 < 700 Data Source: Census 2011

9 District : Baudh, Odisha

10 District Baudh Child Sex Ratio (0-6 Years)
At Sub-District (Police Station) level Baunsuni Baudh Sadar Manamunda Puruna Katak Harbhanga Kantamal >= 950 900 to 949 800 to 899 700 to 799 < 700 Urban Area Data Source: Census 2011

11 District : Baudh Child Sex Ratio (0-6 Years)
At Sub-District (Police Station) level Name (0-6 Years Population) Child Sex Ratio Males Females Kantamal 6203 5976 963 Manamunda 7683 7517 978 Baunsuni 3139 3013 960 Baudh Sadar 9148 9059 990 Puruna Katak 2405 2486 1034 Harbhanga 2682 2536 946 >= 950 900 to 949 800 to 899 700 to 799 < 700 Data Source: Census 2011

12 District Baudh Child Sex Ratio (0-6 Years) (At Revenue Village level)
>= 950 900 to 949 800 to 899 700 to 799 < 700 Forest Area Urban Area Depopulated Village Data Source: Census 2011


Download ppt "Child Sex Ratio – India and Odisha"

Similar presentations


Ads by Google