Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

شهره کاظمی 1 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) گزار ش و برنامه ریزی پروژه شهره کاظمی 84131065.

Similar presentations


Presentation on theme: "شهره کاظمی 1 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) گزار ش و برنامه ریزی پروژه شهره کاظمی 84131065."— Presentation transcript:

1 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 1 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) گزار ش و برنامه ریزی پروژه شهره کاظمی 84131065

2 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 2 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) پرتال چیست؟ پورتال صفحه وب واسطی است که امکان دسترسی آسان را به هر چیزی که کاربر ، برای انجام وظیفه یا خواسته اش نیاز دارد، بدون توجه به اینکه محل فیزیکی آن کجاست، از طریق درگاهی واحد برای کاربر خود فراهم می کند.

3 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 3 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) اجزای پرتالها منابع موجود در یک پرتال : 1 - اطلاعات : مثل موضوعهای طبقه بندی شده, پیوندها و.... 2 - سرویسها : مثل پست الکترونیکی و....

4 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 4 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) انواع سرویس ها سرویس هایی که یک پرتال فراهم می کند : ابزار مدیریت محتوا ابزار شخصی سازی ابزار جستجو ابزار پرداخت الکترونیکی ابزار مدیریت نامه های الکترونیکی ابزار نظر سنجی ابزار راهنما مبتنی بر وب ) نقشه سایت )

5 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 5 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) انواع سرویس ها ( ادامه ) سرویس های متداول در اینترنت : تقویم اخبار ارسال اخبار سوال و جواب مباحثه گالری عکس میانبر کاربران حاضر در سایت

6 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 6 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) انواع سرویس ها ( ادامه )  سرویس فراهم شده : از طریق سرویس خارجی و توسط یک پرتلت محلی اجرا داده می شوند. با پرتلت های محلی به تنهایی

7 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 7 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) انواع پرتال انواع پرتال از دید معماری :  پورتال افقی  پورتال عمودی  متا پرتال

8 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 8 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) انواع پرتال ( ادامه )  پورتال افقی (Horizontal Portal- Hortal ) Yahoo (http://www.yahoo.com ) AOL (http://aol.com) Altavista (http://www.altavista.com)

9 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 9 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) انواع پرتال ( ادامه )  پورتال عمودی ( Vertical Portal- Vortal ) www.pets.com www.mp3.com www.garden.com www.itep.ae

10 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 10 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) انواع پرتال ( ادامه )  متا پرتال : ” یک پرتال بعنوان لایه ‌ ای برروی مجموعه ‌ ای از پرتالها “ پرتال n پرتال 1 پرتال 2 متا پرتال

11 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 11 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) چرخه حیات پرتال چرخه حیات پرتال شامل چهار فاز است :  معماری (Architecture)  توسعه (Development)  نمایش (Staging)  تولید (Production)

12 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 12 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) Portal Development and the Portal Life Cycle Determine the basic configuration of the portal

13 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 13 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) معماری  در طول فاز معماری طراحی و برنامه ریزی پیکربندی پرتال انجام می گیرد.  برای مثال شما می توانید نیاز مندی های پرتالتان را با جزییات مشخص کنید ، تشخیص پرتلت های مورد نیاز ، تعیین محل قرار گیری آنها و تعیین اینکه آنها چگونه با هم ارتباط و تعامل بر قرار می کنند.  همچنین می توان استراتژی های معینی را بر روی پرتال بکار بست.  امنیت مورد دیگری است که باید در معماری پرتال در نظر گرفته شود.

14 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 14 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) Portal Development and the Portal Life Cycle to create portals, portlets, pages, and books

15 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 15 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) توسعه  در این فاز پرتلت ها و صفحات تولید می شوند.  همچنین در طول فاز توسعه می توان استراتژی های مربوط به ارتباط بین پرتلت ها و انتقال اطلاعات را پیاده سازی کرد  امنیت در نظر گرفته شده برای هر مولفه را می توان در نظر گرفت و اعمال داشت.

16 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 16 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) Portal Development and the Portal Life Cycle it can be assembled and tested before going live

17 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 17 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) نمایش  در این مرحله پرتال در محیطی نمایشی به کار گرفته می شود تا قبل از انتشار در محیط واقعی تست شود.  یک رابطه تکرار شونده بین این فاز و فاز توسعه تا هنگامیکه برنامه آماده برای منتشر ساختن باشد وجود دارد.

18 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 18 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) Portal Development and the Portal Life Cycle Roll out your portals to a production environment, making changes as needed

19 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 19 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) تولید  پرتال تولید شده یک محصول در محیط زنده و در دسترس برای کاربر است.  پرتال در این مرحله می تواند توسط مدیر و کاربر دستکاری شود.  برای نمونه مدیر ممکن است که پرتلت هایی را به اضافه کند و یا محتوی پرتال را پیکر بندی مجدد کند.

20 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 20 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) ویژگی های پرتال ویژگیهای اصلی یک پورتال عبارت اند از : تجمع اطلاعات هدف دار بودن اطلاعات دردسترس بودن اطلاعات دریچه ورود منحصر به فرد شخصی سازی اطلاعات و کاربری های پرتال امکان سفارشی سازی سازی ظاهر پرتال عدم وابستگی به پهنه ای خاص راهکارهای امنیتی پیمایش ساده

21 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 21 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) ويژگي هاي پرتال (ادامه) شخصی سازی اطلاعات و کاربری های پرتال

22 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 22 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) پرتال شخصی ساز  یکی از ویژگیهای جالب یک پرتال شکل و عملکرد متفاوت آن برای اشخاص مختلف است.  یکی از روشهایی که به این منظور استفاده می شود، متناسب سازی و تغییر شکل و قابلیتهای پرتال بر حسب خواسته ها یا تجارب شخص یا گروه استفاده کننده از آن است. به همین دلیل است که کاربران متفاوت شکل متفاوتی از یک پرتال مشاهده کرده و اطلاعات و خدمات متفاوتی در اختیار ایشان قرار می گیرد.

23 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 23 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) پرتال شخصی ساز شخصی سازی اطلاعات و کاربری های پرتال بر حسب نیاز کاربر توسط شخص یا خود پرتال انجام می گیرد اغلب این انتخاب بصورت خودکار و بر اساس نقش کاربر ( مثلا پست سازمانی وی ) انجام می شود. برای مثال وقتی کارمند فروش به سیستم وارد می شود، به صورت خودکار فهرستی از جدیدترین محصولات برای وی به نمایش در می آید. با این همه در بعضی از پرتال ها انتخاب محتوی نمایش داده شده به کاربر محول می شود تا در زمان ورود به پرتال خود آن را انتخاب کند.

24 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 24 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) تعریف پرژه  در اين پروژه منظور ایجاد پرتالی است که بصورت خودکار شخصی سازی را انجام دهد همچنین شخصی سازی توسط کاربر به صورت دستی نیز ممکن باشد.  برای انجام این پروژه به بررسي تاریخچه کاربر در يک دوره مشخص از زمان پرداخته و رفتار کاربر مدل میگردد و استخراج ویژگی ها و مشخصات براساس بيشترين علاقه مندي هاي کاربر و اعمال این مشخصه ها به پرتال هنگام اتصال بعدی کاربر انجام می گیرد.

25 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 25 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) روش ارزیابی پروژه  سپس جهت ارزیابی میزان مفید بودن تغییرات، یک ماژول نظر سنجی در رابطه با میزان رضایت کاربران در مورد تغییرات صورت گرفته اضافه خواهد شد و نظرات آنان برای تغیرات آتی اعمال خواهد گشت.


Download ppt "شهره کاظمی 1 آزمایشکاه سیستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) گزار ش و برنامه ریزی پروژه شهره کاظمی 84131065."

Similar presentations


Ads by Google