Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

شهره کاظمی 1 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets مروری.

Similar presentations


Presentation on theme: "شهره کاظمی 1 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets مروری."— Presentation transcript:

1 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 1 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets مروری بر مقاله A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets ارائه توسط : شهره کاظمی

2 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 2 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets معماری سرویس گرا  مجموعه قوانين ، سياستها و چهارچوبهايي كه نرم افزارها را قادر مي سازد تا عملكرد خود را از طريق مجموعه سرويسهاي مجزا و در عين حال مربوط به هم و با اتصالات آزادانه را در اختيار ساير درخواست كنندگان قرار دهند تا بتوانند بدون اطلاع از نحوه پياده سازي و تنها از طريق رابطهاي استاندارد و تعريف شده ، اين سرويسها را پيدا كرده و فراخواني نمايند.

3 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 3 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets معماری سرویس گرا  معماری سرویس گرا اتصالات آزادانه را بین عامل های نرم افزاری متعامل با بکارگیری دو محدودیت زیر ایجاد می کند :  یک مجموعه کوچک از واسط های ساده و همیشه موجود برای همه عامل های نرم افزاری شرکت کننده  آن واسط ها باید برای همه تهیه کنندگان و مشتری ها به صورت جهانی در دسترس باشد

4 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 4 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets سرویس  آنچه اهميت دارد تعريف سرويس به عنوان مهمترين عنصر اين معماري مي باشد. سرويس ، رفتار قرادادي تعريف شده ايست که هر قطعه اي مي تواند آنرا جهت استفاده ساير قطعات در سيستم تهيه و پياده سازي نمايد.

5 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 5 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets  سرويس ها بصورت مستقل طراحي و پياده سازي شده و به عنوان جعبه سياه عمل مي نمايند. قطعات ديگر در خارج از اين قطعه نيازي به دانستن نحوه انجام کار در اين سرويس را ندارند و تنها به نتيجه آن نيازمندند. قطعات، سرويسهاي خود را از طريق interface در اختيار قطعات ديگر قرار ميدهند که اين interface ها قابل دستيابي و فراخواني هستند، بدون اينکه محل قرار گيري آنها اهميت داشته باشد. سرویس

6 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 6 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets portal frameworks  پرتال ها و پرتلت ها تکنولوژی هایی هستند که جدیدا ایجاد شده اند و شهرت زیادی کسب کرده اند. پرتال ها در میان برنامه نویسان مورد توجه بسیار قرار گرفته اند واین امر به دلیل :  ease in development  richness in functionality  customization of interface  pluggable architecture

7 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 7 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets portal frameworks  امروزه تعداد زیادی چهارچوب پرتال منبع آزاد در دسترس است و تعداد آنها رو به افزایش می باشد. ارزشیابی این چهار چوبهای پرتال در یک روش موثر اهمیت پیدا کرده است  core functionality  optional features

8 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 8 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets portal frameworks  عامل های نرم افزاری بلاک های سازنده معماری های سرویس گرا هستند اما آنها معمولا لایه نمایش ندارند. یک چهار چوب می تواند امکان نمایش را برای عامل های نرم افزاری فراهم کند. چهار چوب همچنین مسئول تامین منابع و محیط مورد نیاز برای عملکرد مناسب مولفه هایی که به پرتال متصل شده اند می باشد.

9 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 9 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets portal frameworks  معماری توسعه برنامه های کاربرد سنتی سه لایه دارند :  database  application logic  interface چهار چوب پرتال لایه چهارم نمایش را نیز داراست که بین application logic و Interface قرار می گیرد.

10 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 10 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets portal frameworks  پرتال فقط application logic را نمایش نمی دهد و می تواند برای هماهنگ کردن سرویس هایی با اتصالات آزادانه که در قالب یک سرویس ارائه شود مورد استفاده قرار گیرد.

11 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 11 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets پرتال های انتخابی  Sakai 1.5 : بدلیل استفاده وسیع در محیط های تحقیقاتی مجازی  uPortal : بدلیل استفاده گسترده در موسسات آکادمیک  GridShpere : یکی از اولین پرتال های اروپایی که معیار JSR 168 را داراست  eXo Platform: به دلیل شهرتش  Liferay : به دلیل شهرتش و واسط کاربری و کارکرد های اختیاریش  Stringbeans : بدلیل راحتی استفاده

12 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 12 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets معیار های ارزیابی  همخوانی با JSR 168: مهمترین نیاز برای توسعه پرتال است و باعث استفاده مجدد می شود. همخوانی با JSR 168  راحتی نصب کردن : فرایند نصب مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت پیچیدگی امتیاز منفی کسر خواهد شد.  مستندات استاندارد : مستند سازی درپرتال با بیان مثال های مناسب بسیار مهم است این معیار بررسی کننده کامل بودن مستندات پرتال می باشد و از دو جنبه راهنمای کاربران و مدیران نیز بررسی می شود.

13 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 13 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets JSR 168  Java Specification Request 168 Portlet Specification (JSR 168), which standardises the interoperability of between portlets and portlet containers. JSR 168 compliant portlets are therefore container and framework independent and can be deployed under any portlet container which adheres to JSR 168 specifications.

14 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 14 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets معیار های ارزیابی  پشتیبانی بر خط : مستند سازی همیشه سوالات برنامه نویسان را پاسخگو نیست و توسعه دهندگان باید به در خواست های بعدی بر خط پاسخگو باشند.  مدیریت پرتال : این معیار تابع مدیریت را بررسی می کند که کارش اضافه کردن کاربرها اتلاق نقشها به کاربران انتساب دسته ها به پرتلت ها می باشد.  منابع پرتلت ها : این معیار مفید بودن و قابل استفاده مجدد بودن را برای یک پرتلت می سنجد.

15 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 15 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets معیار های ارزیابی  کارایی : معیار کارایی پرتال را در مواردی نظیر سرعت بالا آمدن، زمان بازیابی پرتلت ها و زمان دسترسی به پایگاه داده مورد بررسی قرار می دهد.  امنیت : اکثر پرتال ها فاز تصدیق و شناسایی را شامل می شوند اما این فاز برای پروژه های مالی و تجاری بزرگ کافی نیست واین معیار تواناییهای اضافه را می سنجد.  تکنولوژی استفاده شده : چهار چوب های مختلف پرتال از تکنولوژی های متفاوتی استفاده می کنند در این معیار تکنولوژی های معروف مختلفی که در این پرتال ها استفاده شده بررسی می شود.

16 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 16 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets معیار های ارزیابی  ویژگی های پرتال : این معیار ویژگی های اختیاری یک پرتال را از لحاظ استاندارد آنها و مفید بودنشان بررسی می کند.  وابستگی به سرور : اگر پرتال ها بتوانند تحت سرور های متفاوتی بکار گرفته شوند مفید است و این معیار توانایی پرتال ها را برای سرور های مختلف منبع آزاد و تجاری بررسی می کند.  همخوانی با استاندارد WSRP : این امکان را می دهد که کاربرد هایی که مبتنی بر وب نیستند نیز بتوانند از پرتال و پرتلت ها استفاده کنند.

17 شهره کاظمی kazemi@ce.aut.ac.ir 17 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets نتایج ارزیابی


Download ppt "شهره کاظمی 1 آزمايشکاه سيستم های هوشمند (http://ce.aut.ac.ir/islab) A Service Oriented Architecture for Portals Using Portlets مروری."

Similar presentations


Ads by Google