Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Parteneriatul Public Privat Iunie 2012. 22 Conţinut 1. Ce este un PPP? 2. Organizarea Societe Generale şi intervenţia în PPP 3. Succese şi realizări.

Similar presentations


Presentation on theme: "Parteneriatul Public Privat Iunie 2012. 22 Conţinut 1. Ce este un PPP? 2. Organizarea Societe Generale şi intervenţia în PPP 3. Succese şi realizări."— Presentation transcript:

1 Parteneriatul Public Privat Iunie 2012

2 22 Conţinut 1. Ce este un PPP? 2. Organizarea Societe Generale şi intervenţia în PPP 3. Succese şi realizări

3 1. Ce este un PPP?

4 44 1.1 – Principiile generale ale unui Parteneriat Public Privat Definiţie Divizarea Riscului Un proiect general ce cuprinde design-ul, construcţia, finanţarea, întreţinerea şi operarea totală sau parţială a unui obiect de deservire publică sau infrastructură pe un termen lung  Concesie : parcări în preajma zonelor publice, sisteme de tratare şi distribuţie de apă, parcuri industrială, ş.a.  Cu partajarea riscului disponibilităţii : instituţii medicale sau educaţionale, obiecte din patrimoniul istoric şi cultural  Cu recuperare din bugetul public : aziluri, închisori, ş.a.  Riscuri generale : politic, economic, risc de ţară…  Riscuri specifice: design, construcţie (întârzieri, depăşire de costuri), întreţinere (performanţă/cost), piaţă (volum, preţ), financiar (rată de schimb valutar, rata dobânzii, inflaţie)… Schema de recuperare a Investiţiilor

5 55 1.2 – Beneficii şi implicaţii pentru sectorul public PPP Cost de investire Cost de risc Cost de managementt Contract de procurare Partajarea riscului disponibilităţii Concesionare Riscul transferat Recuperare din bugetul public Optimizare costuri Externalizarea de riscuri de la sectorul public la cel privat 100% 0%

6 66 1.3 – Finanţarea PPP – Structură standard Contract PPP Autoritate publică Partener Privat Subcontracte Sponsori / Investitori Capital şi datorii subordonate Utilizatori finali Exploatare operaţională şi Întreţinere Realizarea/Construirea Întreţinerea Inginerie, Furnizări, Construcţie Creditor Finanţare bancară, acoperire riscuri Rentă (PPP de tipul partajarea disponibilităţii) : - Investiţii - Exploatare - Întreţinere Venituri în dependenţă de volumul serviciilor/produselor (PPP de tip concesional) Consultanţii Creditorului : tehnicieni, jurişti, asiguratori … Consultanţii Sponsorului : financiari, jurişti…

7 77 limitatÎn dezvoltarematur Nivelul dezvoltării PPP Croatia România Rep. Cehă Slovakia Benelux Finlanda Germania Portugalia Marea Britanie Irlanda Franţa Spania Italia 1.4 – Dezvoltarea PPP în Europa

8 2. Organizarea Societe Generale şi intervenţia în PPP

9 99 2.1 – PPP şi business-ul corporativ în Societe Generale O echipă de profesionişti dedicaţi proiectelor PPP (majoritatea localizaţi în Paris, London, New York, Hong Kong, Milan, Madrid, Frankfurt) În Paris, circa 20 persoane, ce acoperă Europa Mediteraneană, Marea Britanie şi Rusia, cu excepţia Spaniei, Portugaliei şi Italiei Experţi ce deservesc sectorul public în diferite domenii Performanţă energetică şi de mediu Transport Apărare Sănătate publică Sport & Cultură Educaţie Sectoare Implicarea Societe Generale în diferite sectoare specifice Rutier Feroviar Maritim Aerian Echipa Internaţională O echipă de profesionişti implicaţi în Finanţarea Specializată şi cooperare cu investitorii străini printr-o structură dedicată - Foreign Investors Desk Sectoare acoperite: finanţarea proiectelor, business documentar, consulting, structurarea finanţelor Echipa Locală

10 10 2.2 – Rolul triplu al Société Générale în proiectele PPP Consultanţă Investiţii  Strategie de investiţii în proiecte PPP din domeniul infrastructurii drumurilor şi medicinii  Aşteptări competitive ce ţin de profitabilitatea investiţiilor precum şi lichiditatea fondurilor  Conduse de filiera Corporate&Investment Banking din cadrul Societe Generale  Consultanţă financiară pentru Sponsori Toate trei din cele mai mari proiecte de transport feroviar în derulare (CNM / BPL / SEA)  Exercitarea mandatului de consultant pentru partenerul public (pentru proiecte strategice): Consultanţă Financiară pentru Ministerul Justiţiei la dezvoltarea primului PPP ce ţine de sistemul penitenciar în Franţa. Consultanţă Financiară pentru Ministerul Transportului Francez ce ţine de dezvoltarea sectoarelor de drum privat A88 şi A150 Finanţare  Business-ul nostru de bază  Intervenţia ca creditor şi asigurator de riscuri pentru o gamă largă de proiecte PPP

11 11 3. Succese şi realizări La cea de a 9-a Ceremonie “EuroWeek Syndicated Loans & Leveraged Finance Awards 2011”, în Londra, la data de 31 ianuarie 2012, Corporate & Investment Banking al Societe Generale a fost desemnat ca cel mai bun intermediar la finanţarea proiectelor pentru al doilea an consecutiv.

12 12 Implicarea Société Générale în sectorul PPP / exemplul Tunisia Proiect: în 2007, Guvernul Tunisiei a alocat două concesii pentru o perioada de 40 ani companiei TAV din Turcia: O concesie de a moderniza şi opera aeroportul Monastir şi O concesie de a construi, finanţa şi opera un nou aeroport în Enfidha deasemenea amplasat în partea centrală a Tunisiei Impact asupra dezvoltării: Industrializare bazată pe export Dezvoltarea turismului Standarde de performanţă SP1: Sistem Managerial şi estimarea impactului Social şi de Mediu SP2: Condiţii de muncă; SP3: Prevenirea degradării şi poluării; SP4: Sănătate şi Securitate pentru Comunitate SP5: Procurare teren şi reaşezare involuntară SP6: Conservarea biodiversităţii şi Managementul Resurselor Naturale Cost total de proiect – 560 M EUR Implicarea Societe Generale – 392 M EUR

13 13 Société Générale în sectorul proiectelor PPP / Proiecte mari Aug 2009Slovakia R1 Expressway EUR 1,000,000,000 52km project in South Western Slovakia Mandated Lead Arranger and Coordinating Bank Jan 2011France EUR 1,100,000,000 Mandated Lead Arranger, Hedge Coordinator, Market Hedge / Pre- Hedge Provider, Agent A63 102km road concession Jan 2011France Nice Stadium PPP EUR 220,00,000 Nice new football stadium Mandated Lead Arranger Hedge Provider France Tour Bordeaux HSL EUR 7,200,000,000 project High Speed Rail link between Paris and Bordeaux Financial Advisor & Mandated Lead Arranger France Bretagne Pays de Loire HSL EUR 3,400,000,000 project High Speed Rail Link between Le Mans and Rennes Mandated Lead Arranger France Nîmes-Montpellier Bypass EUR 1,400,000,000 project High Speed Rail bypass Financial Advisor and Mandated Lead Arranger OngoingFrance Balard EUR 600,000,000 30-year PPP Mandated Lead Arranger OngoingFrance A150 EUR 150,000,000 project Advising the Direction Générale des Routes on the A150 PPP Financial Advisor OngoingFrance Paris Court of First Instance (TGI) EUR 600,000,000 30-year PPP Mandated Lead Arranger France Prison PPP Programme EUR 900,000,000 Advising the Ministry of Justice for the development of an 18 prisons PPP scheme Financial Advisor France Prison PPP Programme EUR 900,000,000 Advising the Ministry of Justice for the development of an 18 prisons PPP scheme Financial Advisor Mandated Lead Arranger, Sole Market hedge provider, Financial model bank EUR 714,000,000 New freight rail link in the Antwerp harbour Liefkenshoek Rail Tunnel Belgium Liefkenshoek Rail Tunnel Mandated Lead Arranger EUR 160,000,000 France PPP Hospital Programme Bourgoin Hospital 2007 2008

14 14 Société Générale în sectorul proiectelor PPP / Proiecte de talie medie France 2009 Ministère de la Défense ENSTA Campus 134 M€ Mandated Lead Arranger France 2009 Cté Urbaine de Bordeaux Positive-energy Building 33 M€ Mandated Lead Arranger France 2010 AP-HP Endocrinology Center 48 M€ Mandated Lead Arranger France 2010 Préfecture de Police de Paris Closed circuit TV 70 M€ Mandated Lead Arranger France 2009 Saint-Q St Quentin en Yvelines Cycling Arena 73 M€ Co-Lead Arranger France 2009 MUCEM museum 30 M€ Mandated Lead Arranger France 2011 Région Lorraine Jarny High School 64 M€ Mandated Lead Arranger France 2010 Région Centre Energy savings performance contract 40 M€ Mandated Lead Arranger France 2010 Ville de Châlons en Champagne Exhibition Center 46 M€ Mandated Lead Arranger France 2010 Tarbes By Pass 40 M€ Mandated Lead Arranger France 2010 Centre Hospitalier William Morey Medical retirement houses 30 M€ Mandated Lead Arranger France 2007 Nancy Hospital 68 M€ Mandated Lead Arranger France 2011 CCOBAS COBAS Arcachon Aquatic Center 35 M€ Mandated Lead Arranger France 2012 CCOBAS Le Grand Dijon Dijon Hybrid Buses 45 M€ Mandated Lead Arranger (In closing) CCOBAS CG Seine Saint-Denis 8 High schools program 230 M€ Mandated Lead Arranger France 2012


Download ppt "Parteneriatul Public Privat Iunie 2012. 22 Conţinut 1. Ce este un PPP? 2. Organizarea Societe Generale şi intervenţia în PPP 3. Succese şi realizări."

Similar presentations


Ads by Google