Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kranial Sinirler I. OLFAKTOR SİNİR FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji KOKU Olfaktor mukoza (burun) Temporal lop (entorinal korteks, piriform korteks, amigdaloid.

Similar presentations


Presentation on theme: "Kranial Sinirler I. OLFAKTOR SİNİR FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji KOKU Olfaktor mukoza (burun) Temporal lop (entorinal korteks, piriform korteks, amigdaloid."— Presentation transcript:

1 Kranial Sinirler I. OLFAKTOR SİNİR FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji KOKU Olfaktor mukoza (burun) Temporal lop (entorinal korteks, piriform korteks, amigdaloid cisim, unkus) Kafa travması Frontal lop tm., abse Temporal lop epilepsi (parosmi)

2

3 Kranial Sinirler OLFAKTOR SİNİR

4 Kranial Sinirler II. OPTİK SİNİR FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji GÖRME IŞIK REF. (afferent) Retina ganglion hücreleri Occipital lop (primer görme korteksi) -prekiazmatik (sfenoid kemik kırıkları, retinal-optik sinir tm., optik nörit) -kiazmatik (hipofiz tm, kraniofaringeom) -postkiazmatik (stroke, tm, abse)

5

6 Kranial Sinirler OPTİK SİNİR

7

8 Kranial Sinirler III. Okülomotor sinir FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji Göz hareketleri (dışa bakış hariç) Işık ref. (efferent) Mezensefalon (sup.coll. düzeyi, medial,posterior) -Motor lifler levator palpebrae superior, superior, medial, inferior rectus ve inferior oblique -Parasempatik Konstrüktör pupilla ve silier kaslar Kafa kaide kırıkları, Unkal herniasyon, Kavernoz sinüs kitle ve tm, DM, Sifiliz, Anevrizma

9

10 Okülomotor sinir

11 Kranial Sinirler IV. Troklear sinir FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji Göz hareketleri (aşağı dışa) Mezensefalon (inf.coll. düzeyi, posterior) -Kontrlateral superior oblik kası Sfenoid kanat kırıkları Tm, Anevrizma

12

13 Kranial Sinirler Troklear sinir

14 Kranial Sinirler V.Trigeminal sinir FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji -Yüz duyusu -Çiğneme (duyusal) -Frontal bölge -Maksiller bölge -Mandibuler bölge Pons (motor) -duyusal Mezensefalon Pons Bulbus Servikal kord -motor Çiğneme kasları Kafa travması Trieminal nevralji Orta kranial fossa tm. Schwannoma Kavernöz sinüs lez.

15

16 Kranial Sinirler Trigeminal sinir

17 Kranial Sinirler Trigeminal sinir

18 Kranial Sinirler VI. Abdusens siniri FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji -Göz hareketi (dışa bakış) Pons Lateral rektus kası Kafa travması Anevrizma Hidrosefali Nasofarinx Ca. Klivus kordoma

19

20 Kranial Sinirler Abdusens siniri

21 Kranial Sinirler VII. Fasial sinir FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji -Mimik kaslar -Tat duyusu -Tükrük bezleri -yüzeyel duyu -kornea ref. (efferent) Pons -motor -parasempatik (sup.sal.nük.) Dil 2/3 ön Tragus Mimik kaslar Lakrimal, sublingual bezler Pons (soliter nük.) - Santral Stroke, tm. -Periferik Bell’s felci Tm. Anevrizma Petroz kırıkları

22

23 Kranial Sinirler Fasial sinir

24

25 Kranial Sinirler VIII. Vestibulokohlear sinir FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji -Denge -İşitme İç kulak -yarım daire kanalları (denge) -Kohlea (işitme) Bulbus -vestibuler nük. -kohlear nük. petroz kırık akustik nörinom

26

27 Kranial Sinirler Vestibulokohlear sinir

28 Kranial Sinirler IX. Glossofaringeal sinir FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji -Yutma -Farinks duyusu -Tat duyusu Bulbus -Motor (nuc.ambigus) -Parasempatik (inf. Sal.nuc.) Dil 1/3 arka Farinks mukoza Stilofar. Kası Parotis bezi Soliter nuc. V spinal tract Tm. Anevrizma

29 Kranial Sinirler Glossofaringeal sinir

30 Kranial Sinirler X. Vagal sinir FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji -Yutma -Konuşma -Tat duyusu -Parasempatik Bulbus -Motor (nuc.ambiguus) -Parasempatik (dorsal vagal nuc.) Epiglottis (tat) Dış kulak yolu Farinks kasları Larinks GİS, kalp, Akc. Soliter nuc. V spinal tract Tm. Anevrizma

31

32 Kranial Sinirler Vagal sinir

33 Kranial Sinirler XI. Aksesor sinir FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji -Başın karşı tarafa çev. -Omuz kaldırma Bulbus Servikal 1-4 ön boynuz M.Trapezius M.SCM Tm. Anevrizma

34

35 Kranial Sinirler XII. Hipoglossal sinir FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji -Dil hareketleriBulbusDil kasları Tm. Anevrizma

36

37 Kranial Sinirler Hipoglossal sinir


Download ppt "Kranial Sinirler I. OLFAKTOR SİNİR FonksiyonBaşlangıçSonlanmaPatoloji KOKU Olfaktor mukoza (burun) Temporal lop (entorinal korteks, piriform korteks, amigdaloid."

Similar presentations


Ads by Google