Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BAŞ-YÜZ RADYOLOJİK ANATOMİSİ Dr G Dilmen

Similar presentations


Presentation on theme: "BAŞ-YÜZ RADYOLOJİK ANATOMİSİ Dr G Dilmen"— Presentation transcript:

1 BAŞ-YÜZ RADYOLOJİK ANATOMİSİ Dr G Dilmen

2 KRANYAL KEMİKLER Paryetal (2) Frontal Oksipital Temporal (2) Sfenoid
Etmoid

3 KRANYAL SÜTÜRLER Koronal (Paryetal-frontal arasında)
Sagital (iki paryetal arasında) Lambdoid (paryetal, temporal ile oksipital arasında) Skuamoz (Paryetal-temporal arasında)

4

5

6

7

8

9

10

11

12 OS FRONTALE

13 Os Parietale

14 Os Occipitale

15 Os Ethmoide

16 Os sphenoide

17 SELLA TURSİKA Sfenoid kemik korpusundadır
Anterior ve posterior clinoidler Hipofiz fossası Dorsum sella İçerisinde hipofiz bezi bulunur

18

19 Os temporale

20 TEMPORAL KEMİK Mastoid Petröz Skuamöz Stiloid proçes Zigomatik proçes

21 TEMPORAL KEMİKTE BULUNAN YAPILAR
Kulak kepçesi Dış kulak yolu Timpanik zar Orta kulak ve kemikçikler: Malleus, inkus, stapes İç kulak yolu ve yapıları: Kohlea, vestibül ve semisirküler kanallar

22

23

24

25

26

27

28 Kafa kaidesi grafisi

29 Kranium P-A grafi

30 Kranium lateral grafi

31 Towne grafisi

32

33 2. DERS

34 YÜZ KEMİKLERİ Maksiller Etmoid Frontal Mandibula Nazion Zigoma
Lakrimal Palatin

35 Os Maxillare

36 Os Ethmoides

37 Os frontale

38 Os mandibula

39 MANDİBULA Korpus Ramus Angulus Korakoid çıkıntı Kondil

40 Mandibula grafisi

41 Os nazale

42 Nazal kemik grafisi

43 Os zygomatic

44 Os lacrimale

45

46 PARANAZAL SİNÜSLER Maksiller (2) Frontal Etmoid Sfenoid

47 Waters grafisi

48 Lateral Sinus grafisi

49

50

51 NAZAL BOŞLUKTAKİ YAPILAR
Konkalar: alt, orta, üst Meatüsler: Alt, orta, üst Nazal septum Koana

52

53

54 ORBİTAYI OLUŞTURAN KEMİKLER
Frontal Sfenoid Maksiller Zigomatik Lakrimal Etmoid

55

56 ORBİTA İÇERİSİNDEKİ YUMUŞAK DOKULAR
Bulbus okuli Palpebralar Rektus kasları: Medial, lateral, süperior, inferior, süp oblik inferior oblik ve levator palpebra kası Optik sinir oftalmik ven Retrobulber yağ dokusu

57

58

59

60 GÖZ KÜRESİNDEKİ YAPILAR
Sklera Konjuktiva Ön kamera Arka kamera Lens Vitreus Retina ve koroid tabaka

61

62

63 SEREBRAL LOBLAR Frontal Paryetal Oksipital Temporal

64

65 SEREBRAL PARANKİMDE BULUNAN YAPILAR
Beyaz ve gri cevher Girus ve sulkuslar Lentiform nükleus: Putamen ve globus pallidus İnternal ve eksternal kapsül Talamus Kaudat nükleus ve korpus kallozum Ventriküller Koroid pleksus

66 BEYİN SAPI Medulla oblangata (Bulbus) Pons Mezensefalon

67

68

69 POSTERİOR FOSSADA BULUNAN YAPILAR
Serebellum Beyin sapı 4. ventrikül Vermis Transvers ve sigmoid sinüs

70

71

72 BEYİN ZARLARI Dura mater Araknoid mater Pia mater

73

74 VENTRİKÜLLER Lateral ventriküller: frontal, oksipital ve temporal hornlar, korpus ve atrium Foramen monro 3. Ventrikül Akuaduktus silvii 4. Ventrikül Foramen Lucka (çift) ve magendi (tek)

75

76 Beyin, BT

77

78

79 KAFA İÇİNİ BESLEYEN ARTERLER
Bilateral karotid sistem: İnternal karotid arter - A. oftalmika, a. kommunikans posterior, a. koroidea, a. serebri anterior ve media Vertebrobaziler sistem:Vertebral arterler ve baziller arterlerden oluşur - A. Serebellaris posterior inferior (pica), anterior inferior (aica), a. serebellaris superior, a. serebri posterior

80

81

82 WILLIS POLİGONU Bilateral internal karotid arter
Bilateral anterior serebral arter Anterior kommunikan arter Bilateral post. Kommunikan arter Bilateral post serebral arter

83

84


Download ppt "BAŞ-YÜZ RADYOLOJİK ANATOMİSİ Dr G Dilmen"

Similar presentations


Ads by Google