Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BAŞ-YÜZ RADYOLOJİK ANATOMİSİ Dr G Dilmen. KRANYAL KEMİKLER  Paryetal (2)  Frontal  Oksipital  Temporal (2)  Sfenoid  Etmoid.

Similar presentations


Presentation on theme: "BAŞ-YÜZ RADYOLOJİK ANATOMİSİ Dr G Dilmen. KRANYAL KEMİKLER  Paryetal (2)  Frontal  Oksipital  Temporal (2)  Sfenoid  Etmoid."— Presentation transcript:

1 BAŞ-YÜZ RADYOLOJİK ANATOMİSİ Dr G Dilmen

2 KRANYAL KEMİKLER  Paryetal (2)  Frontal  Oksipital  Temporal (2)  Sfenoid  Etmoid

3 KRANYAL SÜTÜRLER  Koronal (Paryetal-frontal arasında)  Sagital (iki paryetal arasında)  Lambdoid (paryetal, temporal ile oksipital arasında)  Skuamoz (Paryetal-temporal arasında)

4

5

6

7

8

9

10

11

12 OS FRONTALE

13 Os Parietale

14 Os Occipitale

15 Os Ethmoide

16 Os sphenoide

17 SELLA TURSİKA  Sfenoid kemik korpusundadır  Anterior ve posterior clinoidler  Hipofiz fossası  Dorsum sella  İçerisinde hipofiz bezi bulunur

18

19 Os temporale

20 TEMPORAL KEMİK  Mastoid  Petröz  Skuamöz  Stiloid proçes  Zigomatik proçes

21 TEMPORAL KEMİKTE BULUNAN YAPILAR  Kulak kepçesi  Dış kulak yolu  Timpanik zar  Orta kulak ve kemikçikler: Malleus, inkus, stapes  İç kulak yolu ve yapıları: Kohlea, vestibül ve semisirküler kanallar

22

23

24

25

26

27

28 Kafa kaidesi grafisi

29 Kranium P-A grafi

30 Kranium lateral grafi

31 Towne grafisi

32

33 2. DERS

34 YÜZ KEMİKLERİ  Maksiller  Etmoid  Frontal  Mandibula  Nazion  Zigoma  Lakrimal  Palatin

35 Os Maxillare

36 Os Ethmoides

37 Os frontale

38 Os mandibula

39 MANDİBULA  Korpus  Ramus  Angulus  Korakoid çıkıntı  Kondil

40 Mandibula grafisi

41 Os nazale

42 Nazal kemik grafisi

43 Os zygomatic

44 Os lacrimale

45

46 PARANAZAL SİNÜSLER  Maksiller (2)  Frontal  Etmoid  Sfenoid

47 Waters grafisi

48 Lateral Sinus grafisi

49

50

51 NAZAL BOŞLUKTAKİ YAPILAR  Konkalar: alt, orta, üst  Meatüsler: Alt, orta, üst  Nazal septum  Koana

52

53

54 ORBİTAYI OLUŞTURAN KEMİKLER  Frontal  Sfenoid  Maksiller  Zigomatik  Lakrimal  Etmoid

55

56 ORBİTA İÇERİSİNDEKİ YUMUŞAK DOKULAR  Bulbus okuli  Palpebralar  Rektus kasları: Medial, lateral, süperior, inferior, süp oblik inferior oblik ve levator palpebra kası  Optik sinir  oftalmik ven  Retrobulber yağ dokusu

57

58

59

60 GÖZ KÜRESİNDEKİ YAPILAR  Sklera  Konjuktiva  Ön kamera  Arka kamera  Lens  Vitreus  Retina ve koroid tabaka

61

62

63 SEREBRAL LOBLAR  Frontal  Paryetal  Oksipital  Temporal

64

65 SEREBRAL PARANKİMDE BULUNAN YAPILAR  Beyaz ve gri cevher  Girus ve sulkuslar  Lentiform nükleus: Putamen ve globus pallidus  İnternal ve eksternal kapsül  Talamus  Kaudat nükleus ve korpus kallozum  Ventriküller  Koroid pleksus

66 BEYİN SAPI  Medulla oblangata (Bulbus)  Pons  Mezensefalon

67

68

69 POSTERİOR FOSSADA BULUNAN YAPILAR  Serebellum  Beyin sapı  4. ventrikül  Vermis  Transvers ve sigmoid sinüs

70

71

72 BEYİN ZARLARI  Dura mater  Araknoid mater  Pia mater

73

74 VENTRİKÜLLER  Lateral ventriküller: frontal, oksipital ve temporal hornlar, korpus ve atrium  Foramen monro  3. Ventrikül  Akuaduktus silvii  4. Ventrikül  Foramen Lucka (çift) ve magendi (tek)

75

76 Beyin, BT

77

78

79 KAFA İÇİNİ BESLEYEN ARTERLER  Bilateral karotid sistem: İnternal karotid arter - A. oftalmika, a. kommunikans posterior, a. koroidea, a. serebri anterior ve media  Vertebrobaziler sistem:Vertebral arterler ve baziller arterlerden oluşur - A. Serebellaris posterior inferior (pica), anterior inferior (aica), a. serebellaris superior, a. serebri posterior

80

81

82 WILLIS POLİGONU  Bilateral internal karotid arter  Bilateral anterior serebral arter  Anterior kommunikan arter  Bilateral post. Kommunikan arter  Bilateral post serebral arter

83

84


Download ppt "BAŞ-YÜZ RADYOLOJİK ANATOMİSİ Dr G Dilmen. KRANYAL KEMİKLER  Paryetal (2)  Frontal  Oksipital  Temporal (2)  Sfenoid  Etmoid."

Similar presentations


Ads by Google