Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ Dr.ŞERİFE LEBLEBİSATAN Sağlık Slayt Arşivi:

Similar presentations


Presentation on theme: "SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ Dr.ŞERİFE LEBLEBİSATAN Sağlık Slayt Arşivi:"— Presentation transcript:

1 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ Dr.ŞERİFE LEBLEBİSATAN Sağlık Slayt Arşivi:

2 Beyin zarları -dura mater -dura mater -arachnoidea -arachnoidea -pia mater -pia mater

3 Dura septumları -falx cerebri -falx cerebri -tentorium cerebelli -tentorium cerebelli -falx cerebelli -falx cerebelli

4

5 Mss’nin gelişimi -Prosencephalon (telencephalon, diencephalon) -Prosencephalon (telencephalon, diencephalon) -mesencephalon(colliculi tegmentum,crus cerebri) -mesencephalon(colliculi tegmentum,crus cerebri) -rhombencephalon -rhombencephalon --metencephalon(cerebellum, pons) --metencephalon(cerebellum, pons) --myelencephalon( medulla oblongata) --myelencephalon( medulla oblongata) -m.spinalis -m.spinalis

6

7 Telencephalon Diencephalon -korteks -korteks -rhinencephalon bulbus olphactorius -rhinencephalon bulbus olphactorius tractus olphactorius tractus olphactorius sulcus olphactorius sulcus olphactorius trigonum olphactorium trigonum olphactorium -basal ganglionlar nuc.caudatus nuc.lentiformis -basal ganglionlar nuc.caudatus nuc.lentiformis -epithalamus -epithalamus -thalamus -thalamus -hypothalamus -hypothalamus -subthalamus -subthalamus

8

9 Lobus frontalis -sulcus lateralis -sulcus lateralis -sulcus centralis -sulcus centralis -sulcus precentralis -sulcus precentralis -sulcus frontalis superior -sulcus frontalis superior -sulcus frontalis inferior -sulcus frontalis inferior -sulcus olphactorius -sulcus olphactorius -sulci orbitales -sulci orbitales -gyrus precentralis -gyrus precentralis -gyrus frontalis superior -gyrus frontalis superior -gyrus frontalis medius -gyrus frontalis medius -gyrus frontalis inferior -gyrus frontalis inferior -gyrus rectus -gyrus rectus -gyri orbitales -gyri orbitales

10

11 Lobus temporalis Sulcus temporalis superior Sulcus temporalis superior -sulcus temporalis inferior -sulcus temporalis inferior -sulcus occipitotemporalis -sulcus occipitotemporalis -sulcus collateralis -sulcus collateralis Gyrus temporalis superior Gyrus temporalis superior -gyrus temporalis medius -gyrus temporalis medius -gyrus temporalis inferior -gyrus temporalis inferior -gyrus occipitotemporalis lateralis -gyrus occipitotemporalis lateralis

12

13 Lobus parietalis -Sulcus postcentralis -Sulcus postcentralis -sulcus intraparietalis -sulcus intraparietalis -sulcus marginalis -sulcus marginalis -sulcus subparietalis -sulcus subparietalis -sulcus parietooccipitalis -sulcus parietooccipitalis -Gyrus postcentralis -Gyrus postcentralis -lobulus parietalis superior -lobulus parietalis superior -lobulus parietalis inferior -lobulus parietalis inferior -gyrus supramarginalis -gyrus supramarginalis -gyrus angularis -gyrus angularis -lobulus paracentralis -lobulus paracentralis -precuneus -precuneus

14

15 Lobus occipitalis -sulcus parietooccipitalis -sulcus parietooccipitalis -sulcus calcarinus -sulcus calcarinus -sulcus collateralis -sulcus collateralis -cuneus -cuneus -gyrus occipitotemporalis medialis -gyrus occipitotemporalis medialis

16

17 Limbik sistem -içgüdüler -içgüdüler -emosyonel davranışlar -emosyonel davranışlar -sulcus corporis callosi -sulcus corporis callosi -sulcus cinguli -sulcus cinguli -gyrus subcallosum -gyrus subcallosum -gyrus cinguli -gyrus cinguli -ısthmus gyrus cinguli -ısthmus gyrus cinguli -gyrus parahippocampalis -gyrus parahippocampalis -gyrus dentatus -gyrus dentatus -hippocampus -hippocampus

18

19

20 Gri cevher -Sinir hücresi ve myelinsiz lifler -Sinir hücresi ve myelinsiz lifler -korteks -korteks -thalamus -thalamus -basal ganglionlar -basal ganglionlar -nucleuslar -nucleuslar

21 Beyaz cevher myelinli lifler myelinli lifler -projeksiyon lifleri(capsula interna,fornix) -projeksiyon lifleri(capsula interna,fornix) -assosiasyon lifleri -assosiasyon lifleri -commissural lifler(corpus callosum) -commissural lifler(corpus callosum)

22 BOS dolaşımı BOS komponentleri kandan ventriküllere –kapiller endoteli -extrasellüler matrix -plexus choroideus epitelini geçerek salgılanır. BOS komponentleri kandan ventriküllere –kapiller endoteli -extrasellüler matrix -plexus choroideus epitelini geçerek salgılanır.

23 BOS Dolaşımı -ventriculus lateralisler(foramen interventriculare) -ventriculus lateralisler(foramen interventriculare) -ventriculus tertius(aquaductus cerebri) -ventriculus tertius(aquaductus cerebri) -ventriculus quartus(foramen magendie ve luschkaelar) -ventriculus quartus(foramen magendie ve luschkaelar) -subaraknoid aralık(villi arachnoidale) -subaraknoid aralık(villi arachnoidale) -sinüs sagitalis superior -sinüs sagitalis superior

24

25 cisterna Subaraknoid aralıkta genişlemiş boşluklar Subaraknoid aralıkta genişlemiş boşluklar -cisterna magna -cisterna magna -cisterna pontis -cisterna pontis -cisterna interpeduncularis -cisterna interpeduncularis -cisterna chiasmatica -cisterna chiasmatica -cisterna fossa cerebri lateralis -cisterna fossa cerebri lateralis -cisterna venae cerebri magna -cisterna venae cerebri magna

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 MSS Kan Dolaşımı A.subclavia A.subclavia A.vertebralis(foramen transversarium) A.vertebralis(foramen transversarium) -a.spinalis anterior -a.spinalis anterior -a.cerebellaris posterior inferior -a.cerebellaris posterior inferior -a.spinalis posterior -a.spinalis posterior

43 MSS Kan Dolaşımı A. basillaris (2 vertebral arterin birleşmesi ile) A. basillaris (2 vertebral arterin birleşmesi ile) -a.cerebellaris anterior inferior -a.cerebellaris anterior inferior -a.labyrinthi -a.labyrinthi -rami pontis -rami pontis -a.cerebellaris superior -a.cerebellaris superior -a.cerebri posterior -a.cerebri posterior

44

45 MSS Kan Dolaşımı A.carotis communis A.carotis communis A. Carotis interna(canalis caroticus,sinüs cavernosus) A. Carotis interna(canalis caroticus,sinüs cavernosus) -a. Cerebri anterior -a. Cerebri anterior -a.cerebri media -a.cerebri media -a.communicantes posterior -a.communicantes posterior -a.choroidea anterior -a.choroidea anterior

46

47

48 Willis poligonu Bilateral internal karotid arter Bilateral internal karotid arter Bilateral anterior cerebral arter Bilateral anterior cerebral arter Anterior kommunikan arter Anterior kommunikan arter Bilateral post. communicantes arter Bilateral post. communicantes arter Bilateral post. cerebral arter Bilateral post. cerebral arter

49

50

51 a.Cerebri posterior Temporal lob alt yüzü ve oksipital lob Temporal lob alt yüzü ve oksipital lob Koku ve görme korteksi Koku ve görme korteksi -gyrus occipito temporalis -gyrus occipito temporalis -gyrus parahippocampalis -gyrus parahippocampalis -gyrus temporalis inferior -gyrus temporalis inferior -gyrus lingualis -gyrus lingualis -cuneus -cuneus –precuneus –precuneus -oksipital kutuplar -oksipital kutuplar -talamus arka kısmı -talamus arka kısmı -splenium corporis callosi -splenium corporis callosi

52 a.Cerebri media Üst-yan yüz Üst-yan yüz Primer işitme alanı,işitme assosiasyon alanı,duyu assosiasyon alanları,somatomotor korteks,somatosensitif korteks Primer işitme alanı,işitme assosiasyon alanı,duyu assosiasyon alanları,somatomotor korteks,somatosensitif korteks -gyrus temporalis superior -gyrus temporalis superior -gyrus temporalis medius -gyrus temporalis medius -gyrus angularis -gyrus angularis -gyrus supramarginalis -gyrus supramarginalis -gyrus frontalis inferior ve medius -gyrus frontalis inferior ve medius -gyrus precentralis -gyrus precentralis -gyrus postcentralis -gyrus postcentralis -lobulus parietalis superior -lobulus parietalis superior

53 a.Cerebri anterior Hemisferin ön-iç yüzü Hemisferin ön-iç yüzü Limbik sistem,alt extremite ve perine motor ve duyu Limbik sistem,alt extremite ve perine motor ve duyu -gyrus frontalis superior -gyrus frontalis superior -gyrus frontalis medius -gyrus frontalis medius -gyrus rectus -gyrus rectus -gyri orbitales -gyri orbitales -lobulus paracentralis -lobulus paracentralis -gyrus cinguli -gyrus cinguli

54 Beynin venöz sinüsleri -sinüs sagitalis superior -sinüs sagitalis superior -sinüs sagitalis inferior -sinüs sagitalis inferior -sinüs rectus -sinüs rectus -sinüs transversus(lar) -sinüs transversus(lar) -sinüs sigmoideus -sinüs sigmoideus -sinüs occipitalis -sinüs occipitalis -sinüs cavernosus -sinüs cavernosus

55

56

57

58 Kaynaklar: nöroanatomi ve fonksiyonel nöroloji, Fahri Dere Sağlık Slayt Arşivi:


Download ppt "SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ Dr.ŞERİFE LEBLEBİSATAN Sağlık Slayt Arşivi:"

Similar presentations


Ads by Google