Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ

Similar presentations


Presentation on theme: "SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ"— Presentation transcript:

1 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ
Dr.ŞERİFE LEBLEBİSATAN Sağlık Slayt Arşivi:

2 Beyin zarları -dura mater -arachnoidea -pia mater

3 Dura septumları -falx cerebri -tentorium cerebelli -falx cerebelli

4

5 Mss’nin gelişimi -Prosencephalon (telencephalon, diencephalon)
-mesencephalon(colliculi tegmentum,crus cerebri) -rhombencephalon --metencephalon(cerebellum, pons) --myelencephalon( medulla oblongata) -m.spinalis

6

7 Telencephalon Diencephalon
-korteks -rhinencephalon bulbus olphactorius tractus olphactorius sulcus olphactorius trigonum olphactorium -basal ganglionlar nuc.caudatus nuc.lentiformis -epithalamus -thalamus -hypothalamus -subthalamus

8

9 Lobus frontalis -sulcus lateralis -sulcus centralis
-sulcus precentralis -sulcus frontalis superior -sulcus frontalis inferior -sulcus olphactorius -sulci orbitales -gyrus precentralis -gyrus frontalis superior -gyrus frontalis medius -gyrus frontalis inferior -gyrus rectus -gyri orbitales

10

11 Lobus temporalis Sulcus temporalis superior Gyrus temporalis superior
-sulcus temporalis inferior -sulcus occipitotemporalis -sulcus collateralis Gyrus temporalis superior -gyrus temporalis medius -gyrus temporalis inferior -gyrus occipitotemporalis lateralis

12

13 Lobus parietalis -Sulcus postcentralis -sulcus intraparietalis
-sulcus marginalis -sulcus subparietalis -sulcus parietooccipitalis -Gyrus postcentralis -lobulus parietalis superior -lobulus parietalis inferior -gyrus supramarginalis -gyrus angularis -lobulus paracentralis -precuneus

14

15 Lobus occipitalis -sulcus parietooccipitalis -sulcus calcarinus
-sulcus collateralis -cuneus -gyrus occipitotemporalis medialis

16

17 Limbik sistem -içgüdüler -emosyonel davranışlar
-sulcus corporis callosi -sulcus cinguli -gyrus subcallosum -gyrus cinguli -ısthmus gyrus cinguli -gyrus parahippocampalis -gyrus dentatus -hippocampus

18

19

20 Gri cevher -Sinir hücresi ve myelinsiz lifler -korteks -thalamus
-basal ganglionlar -nucleuslar

21 Beyaz cevher myelinli lifler
-projeksiyon lifleri(capsula interna,fornix) -assosiasyon lifleri -commissural lifler(corpus callosum)

22 BOS dolaşımı BOS komponentleri kandan ventriküllere –kapiller endoteli extrasellüler matrix plexus choroideus epitelini geçerek salgılanır.

23 BOS Dolaşımı -ventriculus lateralisler(foramen interventriculare)
-ventriculus tertius(aquaductus cerebri) -ventriculus quartus(foramen magendie ve luschkaelar) -subaraknoid aralık(villi arachnoidale) -sinüs sagitalis superior

24

25 cisterna Subaraknoid aralıkta genişlemiş boşluklar -cisterna magna
-cisterna pontis -cisterna interpeduncularis -cisterna chiasmatica -cisterna fossa cerebri lateralis -cisterna venae cerebri magna

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 MSS Kan Dolaşımı A.subclavia A.vertebralis(foramen transversarium)
-a.spinalis anterior -a.cerebellaris posterior inferior -a.spinalis posterior

43 MSS Kan Dolaşımı A. basillaris (2 vertebral arterin birleşmesi ile)
-a.cerebellaris anterior inferior -a.labyrinthi -rami pontis -a.cerebellaris superior -a.cerebri posterior

44

45 MSS Kan Dolaşımı A.carotis communis
A. Carotis interna(canalis caroticus,sinüs cavernosus) -a. Cerebri anterior -a.cerebri media -a.communicantes posterior -a.choroidea anterior

46

47

48 Willis poligonu Bilateral internal karotid arter
Bilateral anterior cerebral arter Anterior kommunikan arter Bilateral post. communicantes arter Bilateral post. cerebral arter

49

50

51 a.Cerebri posterior Temporal lob alt yüzü ve oksipital lob
Koku ve görme korteksi -gyrus occipito temporalis -gyrus parahippocampalis -gyrus temporalis inferior -gyrus lingualis -cuneus –precuneus -oksipital kutuplar -talamus arka kısmı -splenium corporis callosi

52 a.Cerebri media Üst-yan yüz
Primer işitme alanı,işitme assosiasyon alanı,duyu assosiasyon alanları,somatomotor korteks,somatosensitif korteks -gyrus temporalis superior -gyrus temporalis medius -gyrus angularis -gyrus supramarginalis -gyrus frontalis inferior ve medius -gyrus precentralis -gyrus postcentralis -lobulus parietalis superior

53 a.Cerebri anterior Hemisferin ön-iç yüzü
Limbik sistem,alt extremite ve perine motor ve duyu -gyrus frontalis superior -gyrus frontalis medius -gyrus rectus -gyri orbitales -lobulus paracentralis -gyrus cinguli

54 Beynin venöz sinüsleri
-sinüs sagitalis superior -sinüs sagitalis inferior -sinüs rectus -sinüs transversus(lar) -sinüs sigmoideus -sinüs occipitalis -sinüs cavernosus

55

56

57

58 Sağlık http://hastaneciyiz.blogspot.com Slayt Arşivi:
Kaynaklar: nöroanatomi ve fonksiyonel nöroloji, Fahri Dere Sağlık Slayt Arşivi:


Download ppt "SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ"

Similar presentations


Ads by Google