Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná.

Similar presentations


Presentation on theme: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."— Presentation transcript:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 18. 4. 2013 autor: Mgr. Dalimil Šebesta

2 Patrimonio de la Humanidad en España algunos ejemplos

3 GRANADA: Alhambra

4

5

6 BURGOS: Catedral

7 CÓRDOBA: Catedral-Mezquita

8 Monasterio de El Escorial

9 ÁVILA: murallas

10 SEGOVIA: acuaducto

11 Cueva de ALTAMIRA

12 TOLEDO

13 SEVILLA

14 SALAMANCA

15 Parque nacional de TEIDE

16 Catedral de CUENCA

17 Foto: Alhambra. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PalacioDelGeneralife.JPG Foto: Alhambra. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granada%27s_sunset.jpg Foto: Alhambra. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alhambra_Mirtenhof.jpg Foto: Burgos. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burgos_-_Catedral_173.jpg Foto: Cordoba. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mosque_Cordoba.jpg Foto: Escorial. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ventana2.jpg Foto: Avila. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Avila_001.jpg Foto: Segovia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcueductoSegovia.jpg Foto: Segovia. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Segovia_-_01.jpg Foto: Altamira. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04- 17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Techo_de_Altamira_%28replica%29- Museo_Arqueol%C3%B3gico_Nacional.jpg Foto: Toledo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04- 17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toledo_Skyline_Panorama,_Spain_-_Dec_2006.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toledo_Skyline_Panorama,_Spain_-_Dec_2006.jpg Foto: Sevilla. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04- 17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sevila10.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sevila10.JPG Foto: SALAMANCA. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_Salamanca_A%26I.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_Salamanca_A%26I.jpg Foto: teide. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04-17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teide_Tenerife4.jpeg Foto: cuenca. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-04- 17]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catedral_cuenca.jpg

18 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalimil Šebesta.


Download ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."

Similar presentations


Ads by Google