Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Směr a orientace v anglickém jazyce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Nela Vlachová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Similar presentations


Presentation on theme: "Směr a orientace v anglickém jazyce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Nela Vlachová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"— Presentation transcript:

1 Směr a orientace v anglickém jazyce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Nela Vlachová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). MGR. NELA VLACHOVÁ DIRECTIONS

2 DIRECTIONS in the building Go ALONG the corridor. 1

3 DIRECTIONS in the building Go PAST the toilets. TOILETS 2

4 DIRECTIONS in the building Go DOWN the stairs. 3

5 DIRECTIONS in the building Go UP the stairs. 4

6 DIRECTIONS in the building TURN LEFT. 5

7 DIRECTIONS in the building TURN RIGHT. 6

8 DIRECTIONS in the building Go THROUGH the door. 7

9 DIRECTIONS in the building Go to the END OF the corridor. 8

10 DIRECTIONS in the building Go INSIDE. 9

11 DIRECTIONS in the building Go OUTSIDE. 10

12 DIRECTIONS in the town Go ALONG the Oxford street. 11

13 DIRECTIONS in the town Go PAST the cinema. 12

14 DIRECTIONS in the town Go STRAIGHT ON. 13

15 DIRECTIONS in the town Go to the END OF the road. 14

16 DIRECTIONS in the town Take the FIRST LEFT. 15

17 DIRECTIONS in the town Take the SECOND RIGHT. 15

18 DIRECTIONS in the town TURN RIGHT on the traffic lights. 16

19 DIRECTIONS in the town TURN LEFT on the corner. 17

20 TESTING the DIRECTIONS Say the correct sentence to give directions.

21 DIRECTIONS in the building Go PAST the toilets. TOILETS 2

22 DIRECTIONS in the building Go UP the stairs. 4

23 DIRECTIONS in the building Go ALONG the corridor. 1

24 DIRECTIONS in the building Go DOWN the stairs. 3

25 DIRECTIONS in the building TURN RIGHT. 6

26 DIRECTIONS in the building Go THROUGH the door. 7

27 DIRECTIONS in the building Go OUTSIDE. 10

28 DIRECTIONS in the building Go to the END OF the corridor. 8

29 DIRECTIONS in the building TURN LEFT. 5

30 DIRECTIONS in the building Go INSIDE. 9

31 DIRECTIONS in the town Go ALONG the Oxford street. 11

32 DIRECTIONS in the town Go to the END OF the road. 14

33 DIRECTIONS in the town TURN LEFT on the corner. 17

34 DIRECTIONS in the town Take the FIRST LEFT. 15

35 DIRECTIONS in the town TURN RIGHT on the traffic lights. 16

36 DIRECTIONS in the town Go PAST the cinema. 12

37 DIRECTIONS in the town Take the SECOND RIGHT. 15

38 DIRECTIONS in the town Go STRAIGHT ON. 13

39 YOU CAN GIVE AND RECEIVE THE DIRECTIONS! CONGRATULATIONS!

40 Zdroje obrázků 1.Nicholas Mutton. Kesgrave Hall - looking along upstairs corridor - geograph.org.uk - 1031442.jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kesgrave_Hall_-_looking_along_upstairs_corridor_- _geograph.org.uk_-_1031442.jpg 2.Faizanansari. St. Vincent's High School Corridor by Faizan Ansari.JPG. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._Vincent%27s_High_School_Corridor_by_Faizan_Ansari.JPG?uselang=cs 3.Elliott Brown. Duddeston Station - stairs (7264385552).jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duddeston_Station_-_stairs_(7264385552).jpg 4.Kenny Louie. Climb (2948818020).jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Climb_(2948818020).jpg 5. 燈火闌珊處. The Corridor of Keelung Z.S. Senior High School 2 2011-3-30.JPG. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Corridor_of_Keelung_Z.S._Senior_High_School_2_2011-3- 30.JPG 6.Nisiguti. Hirakata city Koyo Elementary School A corridor in front of a classroom.jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hirakata_city_Koyo_Elementary_School_A_corridor_in_front_of_a_classroom.jpg 7.Peter Ilsted. Ilsted The open door.jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilsted_The_open_door.jpg 8.Russell Trow from Worcester UK. Nishinkan samurai training school corridor.jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nishinkan_samurai_training_school_corridor.jpg?uselang=cs 9.Ammodramus. Hartington auditorium upper lobby N hall.JPG. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hartington_auditorium_upper_lobby_N_hall.JPG 10.The Official White House Photostream. Barack Obama and his staff in the Red Room.jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barack_Obama_and_his_staff_in_the_Red_Room.jpg

41 Zdroje obrázků 11.Edward. HMV - Oxford Street 1.jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HMV_-_Oxford_Street_1.jpg 12.Tarquin Binary. Screen on the green 1.jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Screen_on_the_green_1.jpg 13.Matthew Hatton. Straight On^ - geograph.org.uk - 1717136.jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Straight_On%5E_-_geograph.org.uk_-_1717136.jpg 14.CooZone. End of the Road(Shimane) 13-May-2006.JPG. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:End_of_the_Road(Shimane)_13-May-2006.JPG 15.Civertan. Alsónémedi1.jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Als%C3%B3n%C3%A9medi1.jpg 16.Coolcaesar. Stevens Creek Blvd traffic light.jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stevens_Creek_Blvd_traffic_light.jpg 17.Titus Tscharntke. House on the corner of the street.jpg. [cit. 2013-03-05]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:House_on_the_corner_of_the_street.jpg


Download ppt "Směr a orientace v anglickém jazyce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Nela Vlachová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"

Similar presentations


Ads by Google