Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č. CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_06_Vla5_64p.

Similar presentations


Presentation on theme: "Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č. CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_06_Vla5_64p."— Presentation transcript:

1 Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č. CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_06_Vla5_64p

2 Symbolem Bratislavy je Bratislavský hrad se čtyřmi věžemi v rozích a jedním nádvořím uprostřed. [1]

3

4 Panorama z Bratislavského hradu - pohled na Staré město (vlevo) a Petržalku (vpravo) [3]

5

6 Panorama města Košice [5] Hrnčiarska ulica – ulička remesiel. [15] vpravo Business centrum [16] vlevo

7

8

9

10

11 Trenčínský hrad

12 Piešťany [11] Trenčianské Teplice [17]

13 Spišský hrad – druhá nejrozsáhlejší zřícenina na Slovensku

14

15

16 [1]Soubor:Bratislava Castle.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: h [2]Soubor:Center of Bratislava.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Center_of_Bratislava.jpgttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bratislava_Castle.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Center_of_Bratislava.jpgttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bratislava_Castle.jpg [3]Soubor:Bratislava Panorama 01.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bratislava_Panorama_01.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bratislava_Panorama_01.jpg [4]Soubor:Slovakia Kosice 21.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2008 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slovakia_Kosice_21.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slovakia_Kosice_21.jpg [5]Soubor:Sckeskova panoráma Košíc.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sckeskova_panor%C3%A1ma_Ko%C5%A1%C3%ADc.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sckeskova_panor%C3%A1ma_Ko%C5%A1%C3%ADc.jpg [6]Soubor:Besztercabanya3.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Besztercabanya3.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Besztercabanya3.jpg [7]Soubor:Zilina katedr z dolniho nam DSCN4965.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zilina_katedr_z_dolniho_nam_DSCN4965.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zilina_katedr_z_dolniho_nam_DSCN4965.JPG [8]Soubor:View from Castle.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2011 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:View_from_Castle.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:View_from_Castle.JPG [9][Soubor:Slovakia-Trnava-Trojicne namestie.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slovakia-Trnava-Trojicne_namestie.JPG

17 [10]Soubor:Trenciansky hrad (2007).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trenciansky_hrad_(2007).jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trenciansky_hrad_(2007).jpg [11]Soubor:Hotel Thermia Palace - Piestany.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hotel_Thermia_Palace_-_Piestany.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hotel_Thermia_Palace_-_Piestany.jpg [12]Soubor:Spis Castle, Slovakia.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2004 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spis_Castle,_Slovakia.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spis_Castle,_Slovakia.jpg [13]Soubor:Slovakia Bojnice Castle 2004 hires.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2005 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slovakia_Bojnice_Castle_2004_hires.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slovakia_Bojnice_Castle_2004_hires.jpg [14]Soubor:Zadielska tiesnava.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zadielska_tiesnava.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zadielska_tiesnava.jpg [15] Súbor:UlickaRemesiel.jpg. In: FREE, Of. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009-06-24, 2009-06-24 [cit. 2012-05-30]. Dostupné z: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:UlickaRemesiel.jpg http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:UlickaRemesiel.jpg [16] Súbor:Old New Košice.jpg. In: GLADIS, Marian. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006-01-26, 2006-01-26 [cit. 2012-03-31]. Dostupné z: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Old_New_Ko%C5%A1ice.jpg http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Old_New_Ko%C5%A1ice.jpg [17] Soubor:TrencianskieTeplice SK.jpg. In: PUFACZ. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007-08-17, 2007-08-17 [cit. 2012-03-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TrencianskieTeplice_SK.jpg


Download ppt "Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, reg. č. CZ.1.07/1.1.02/03.0064 VY_06_Vla5_64p."

Similar presentations


Ads by Google