Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 03Číslo.

Similar presentations


Presentation on theme: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 03Číslo."— Presentation transcript:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 03Číslo DUM 17 Předmět Anglický jazyk - konverzace Tematický okruh Reálie anglicky mluvících zemí – Great Britain, Australia Název materiálu Australia – The Land Down Under Autor Ing. Helena Zikmundová Datum tvorby Duben 2013Ročník třetí Anotace Prezentace k seznámení s základními informacemi a jednotlivými státy Austrálie Metodický pokyn 1.Seznamte žáky s základními fakty o Austrálii 2.Věnujte výklad jednotlivým státům 3.Vyzvěte žáky k řešení daných úkolů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Zikmundová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Australia the official name consists of Commonwealth of Australia Australian continent the island of Tasmania numberous smaller islands the world's sixth-largest country by total area

3 Basic facts Federal parliamentary constitutional monarchy the Queen Elisabeth II the capital - Canberra national language – English currency – Australian dollar drives on the left Obr. 1 Obr. 2

4 The Land Down Under the southern hemisphere southeast of Asia between the Pacific and Indian oceans the smalest, flattest and driest continent sparsely populated Obr.3

5 States and territories Western Australia Northern Territory Queensland New South Wales Australian capital Territory Victoria Tasmania South Australia Obr. 4

6 Western Australia “Wildflower state“ Australia's largest state more than 90% population lives in south-west corner of the state the capital Perth economy based on mining (minerals, gold), agriculture and turism Obr. 5

7 Northern Territory “Outback Australia“ the least populous of Australian states the capital – Darwin economy based on mining and tourism Uluru and Kakadu National Parks Obr.6

8 Queensland “The Sunshine state“ diverse lanscape and climate the capital Brisbane the largest coral reef in the world -Great Barrier Reef numerous wildlife parks economy based on agriculture, mining and tourism Obr. 7

9 New South Wales “The First state“ the oldest and most populous state the capital – Sydney has 5 World Heritage Sites hundreds national parks and reserves the richest deposit of silver, zink and lead in the world agriculture - wine Obr. 8

10 The Australian Capital Territory “Nation's capital“ the smallest state with the capital of Canberra the Seat of Government Parliament House and the highest court in Australia The Aboriginal Tent Embassy – National Sorry Day Obr.9

11 Victoria “The Garden state“ the capital – Melbourne famous for rainforests, ski resorts – Grampian Mountains, ocean cliffs, green hills and red sandy deserts tourist attractions - historical gold field from 19th century Obr.10

12 Tasmania “Island of inspiration“ an island state and more than 330 smaller islands the capital – Hobart many national parks, wildernes areas and World Heritage Sites home of the Tasmanian Devil Obr. 11

13 South Australia “The State of festival and fine wine“ the capital – Adelaide the largest art festivals and sport events are held every year famous wine from Barrosa Valley the largest deposit of uranium Obr. 12

14 Name the states and territories

15 Match the capitals to the states 1) Western Australia 2) Northern Territory 3) Queensland 4) New South Wales 5) Australian Capital Territory 6) Victoria 7) Tasmania 8) South Australia a ) Adelaide b) Melbourne c) Hobart d) Sydney e) Perth f) Canberra g) Brisbane h) Darwin

16 Solution 1e2h3g4d5f6b7c8a

17 Solution Western Australia Northern Territory Queensland New South Wales Australian Capital Territory Victoria Tasmania South Australia Perth Darwin Brisbane Sydney Canberra Melbourne Hobart Adelaide

18 Match states to the information 1) Western Australia 2) Northern Territory 3) Queensland 4) New South Wales 5) Australian Capital Territory 6) Victoria 7) Tasmania 8) South Australia a) Tasmanian Devil b) Grampian Mountains c) Uluru National Park d) the largest state e) Great Barrier Reef f) The Seat of Government g) Barrosa Valley h) the oldest state

19 Key 1D2C3E4H5F6B7A8G

20 Solution Western Australia Northern Territory Queensland New South Wales Australian Capital Territory Victoria Tasmania South Australia the largest state Uluru National Park Great Barrier Reef the oldest state The Seat of Government Grampian Mountains Tasmanian Devil Barrosa Valley

21 Použité zdroje Obr. 1 AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2011- 10-03. [cit. 2013-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Australia.svg Obr. 2 AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 1913- 01-18. [cit. 2013-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commonsna WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Australian_Coat_of_Arms.png Obr. 3 ADDICTED04. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2011-509-06. [cit. 2013-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:AUS_orthographic.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:AUS_orthographic.svg Obr. 4 SONNY CZ. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2007-05-19. [cit. 2013-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Australia_location_map_recolored.png_orthographic.s vg Obr. 5 TUBS. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2011-10-05. [cit. 2013-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Western_Australia_in_Australia.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Western_Australia_in_Australia.svg Obr. 6 TUBS. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2011-10-05. [cit. 2013-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Northern_Territory_in_Australia.svg

22 Použité zdroje Obr. 7 TUBS. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2011-10-05. [cit. 2013-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Queensland_in_Australia.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Queensland_in_Australia.svg Obr. 8 TUBS. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2011-10-05. [cit. 2013-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:New_South_Wales_in_Australia.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:New_South_Wales_in_Australia.svg Obr. 9 TUBS. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2011-10-05. [cit. 2013-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Australian_Capital_Territory_in_Australia_%28zoom% 29.svg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Australian_Capital_Territory_in_Australia_%28zoom% 29.svg Obr. 10 TUBS. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2011-10-05. [cit. 2013-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Victoria_in_Australia.svg Obr.11 TUBS. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2011-10-05. [cit. 2013-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tasmania_in_Australia.svg Obr. 12 TUBS. Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia [online]. 2011-10-05. [cit. 2013-05-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:South_Australia_in_Australia.svg


Download ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 03Číslo."

Similar presentations


Ads by Google