Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

DEFINISI PERHUBUNGAN AWAM

Similar presentations


Presentation on theme: "DEFINISI PERHUBUNGAN AWAM"— Presentation transcript:

1 DEFINISI PERHUBUNGAN AWAM
The International Public Relation Association (IPRA) “Satu fungsi pengurusan yang dirancang secara berterusan dimana organisasi atau institusi awam dan swasta berusaha untuk memenangi dan persefahaman, simpati dah sokongan dari mereka yang berkenaan, iaitu publik demi mendapatkan kerjasama yang lebih bermakna serta mencari penyelesaian yang lebih berkesan untuk kebaikan bersama”. British Institute of Public Relations (BIPR) “Satu usaha yang difikirkan, dirancang secara berterusan dengan tujuan mewujud dan memelihara persefahaman bersama di antara organisasi dengan publiknya”.

2 Definisi…. PA adalah fungsi pengurusan yang menilai sikap publik, mengenalpasti polisi dan prosidur individu atau organisasi dgn kepentingan publik. Ia merancang dan melaksanakan program tindakan untuk mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik (PR News)

3 Definisi….. Institut Perhubungan Raya Malaysia (IPRM)
“Satu usaha yang disengajakan, dirancang secara berterusan untuk menjailn dan mengekalkan saling persefahaman di antara suatu organisasi dengan khalayaknya”. Kenyataan Perhimpunan Persatuan Perhubungan Awam Sedunia di Mexico (1979) “Satu seni dan sains sosial untuk menganalisis perubahan, meramalkan kesannya, memberi nasihat kepada pemimpin organisasi, serta melaksanakan satu program yang telah dirancang demi memberi perkhidmatan kepada organisasi dan masyarakat”. Cutlip, Centre & Broom (2006) “Satu fungsi pengurusan yang mengenalpasti dan memelihara hubungan dua hala yang menguntungkan antara organisasi dan publiknya yang menentukan kejayaan dan kegagalan organisasi tersebut”.

4 Definisi…. PR is a distinctive management function which helps establish and maintain mutual lines of communication, understanding, acceptance and cooperation between an organization and its publics; involves the management of problems and issues; helps management to keep informed on and responsive to public opinion; defines and emphasizes the responsibility of management to serve the public interest; helps management to keep abreast of effectively utilize change, serving as an early warning system to help anticipate trends and uses research and sound ethical communication as its principles tools ( Rex F. Harlow).

5 Kata kunci yang perlu diingat dalam mendefinisikan perhubungan awam ialah;
Fungsi Pengurusan Disengajakan Dirancang Kepentingan Publik Komunikasi dua hala Meramal perubahan

6 Elemen-elemen Dalam Kebanyakan Definisi Mencadangkan:
Mengadakan program yg dirancang dan dikekalkan sbg sebahagian dari pengurusan organisasi Menguruskan hubungan antara organisasi dgn publiknya Memnatau kesedaran, penadapat, sikap dan t.laku dalam dan luar organisasi Menganalisa impak polisi, prosidur dan tindakan organisasi terhadap publik Menasihati pengurusan atasan mengenai polisi/prosidur/tindakan yg memberi kebaikan kpd publik Mewujudkan dan mengekalkan komunikasi 2 hala Menghasilkan perubahan yg boleh diukur terhadap kesedaran, sikap dan t/laku dalam dan luar organisasi Menghasilkan hubungan yg baru/ kekal antara organisasi dan publik.

7 Elemen/Aktiviti/Komponen PA
Hubungan Dalaman Menjalinkan hbgn yg baik kakitangan. Publik terpenting utk organisasi. Mengekalkan pekerja yg produktif. Dibahagian ini mereka merancang dan melaksana program komunikasi dan memotivasi kakitangan dan untuk mempromosi budaya organisasi

8 Elemen/Aktiviti/Komponen PA
Publisiti Kebykn berita dan informasi dalam media berasal dari sumber PA. Sumber PA menyediakan informasi (publisiti) yg dianggap bernilai dgn ekpektasi media akan menggunakan informasi tersebut. Ini adalah kaedah meletakkan mesej dalam media yg tidak terkawal kerana sumber mesej tidak membayar media utk penyiaran mesej tersebut. Pihak media berhak untk menyiarkannya atau tidak. Pihak media juga boleh menyunting isinya.

9 Elemen/Aktiviti/Komponen PA
Periklanan Periklanan adalah mesej yg ditempatkan dlm media dimana isi kandungan, penempatan dan masa di kawal oleh pengiklan. Penaja nya boleh dikenalpasti iaitu pembayar ruang dan masa dalam media. Periklanan dlm PA bukan untuk tujuan pemasaran.

10 Elemen/Aktiviti/Komponen PA
Press Agentry meletakkan organisasi atau individu dalam media. Ianya lebih kepada usaha menarik perhatian publik berbanding mewujudkan persefahaman. Press Agentry adalah membuat cerira, berita atau majlis yg ada nilai berita untuk perhatian media dan publik.

11 Elemen/Aktiviti/Komponen PA
Hal Ehwal Awam Ia adalah PA yg khusus dalam organisasi. Ketenteraan, agensi kerajaan dan sebahagian korporasi menggunakan hal ehwal awam sbg ganti PA. aktiviti dlm hal ehwal awam ialah utk memelihara hubungan dgn rakyat dan komuniti.

12 Elemen/Aktiviti/Komponen PA
Pelobian (Lobbying) Bahagian PA yang khusus. Ia sebahagian dari usaha hal ehwal awam. Ia membina dan menjaga hbgn dgn kerakjaa utk mempengaruhi badan perundangan dlm kerajaan demi kebaikan organisasi. Pelobi perlu mengetahui dan memahami proses perundangan dan bagaimana kerajaan berfungsi dan berkenalan dgn penggubal undang-unsdang dan pegawai-pegawai kerajaan.

13 Elemen/Aktiviti/Komponen PA
Pengurusan Isu Pengurusan isu adalah proses proaktif dlm menjangka, mengkaji dan memberi keuitamaan kpd isu tertentu; menilai kesan isu terhadap organisasi; mencadangkan strategi dan polisi utk meminimakan risiko dan mengenalpasti peluang; menyertai dan melaksanakan strategi; menilai dan memberi maklumbalas terhadap isu-isu yg memberi kesan kpd organisasi dan publiknya.

14 Elemen/Aktiviti/Komponen PA
Hubungan pelabur Bhgn PA yg khusus yg membina dan menjaga hubgn yg memberi menafaat kpd pemegang saham dan yg lain dalam komuniti kewangan. Mereka terlibat dlm trend pasaran semasa, memberi informasi kpd publik kewangan, menasihati pengurusan dan memberi maklumbalas kpd mereka yg mahukan informasi mengenai pelaburan.

15 Elemen/Aktiviti/Komponen PA
Pembangunan PA yg khusus berfungsi dlm NGO utk memelihar hugn baik dgn penderma, sukarelawan dan ahli-ahli utk mendapatkan sokongan dan sumbangan kewangan dan kebajuikan. Hospital, persatuan kebajikan, badan-badan kebajikan dan IPT. Mereka mempunyai pengarah utk bahagian ini.

16 Elemen/Aktiviti/Komponen PA
Propaganda

17 Majikan Pengamal PA Korporasi (40%) Industri pembuatan, barangan pengguna,kewangan, insuran dan hiburan Firma PA, Agensi Periklanan, Firma Komunikasi Pemasaran dan pengamal individu (27%) Persatuan, yayasan dan Institusi pendidikan (14%) Perkhidmatan kesihatan (8%) Hospital, khidmat kesihatan, home health care agencies dan mental health facilities Kerajaan (8%) Badan-badan Kebajikan dan keagamaan (5%)

18 Bidang Tugasan PA Tugas-tugas Pengamal PA (Cutlip et.al 2006)
1. Penulisan dan penyuntingan 2. Hubungan media dan penempatan 3. penyelidikan 4. pengurusan dan pentadbiran 5. Kaunseling 6. Merancang majlis atauacara 7. perucapan 8. penerbitan 9. Latihan 10. Kontek

19 Bidang Tugasan PA Tugas-tugas Pengamal PA (PRSA)\ Pengaturcaraan
Perhubungan Penulisan dan penyuntingan Informasi Penerbitan Majlis istemewa Perucapan awam Pernyelidikan dan penilaian

20 Kesimpulan Tugas Pengamal PA
Membentuk dan mengekalkan imej organisasi yg sesuai Memantau pendapat publik Menasihati pihak pengurusan ttg pengggunaan teknik-teknik komunikasi Menjadi jurucakap orgaisasi di samping mengendalikan kegiatan komunikasi organisasi Memberi informasi kpd publik dan masyarakat umum menenai organisasi

21 Keperluan untuk berjaya
Tinjauan ke atas eksekutif PA utk melihat faktor2 yg membawa kpd kejayaan individu dlm bidang ini: Kemahiran - Penulisan berkesan - Pertuturan yg memujuk Pengetahuan - Pengetahuan mendalam tentang media - Kefahaman terhadap proses pengurusan - Pengetahuan asas dlm perniagaan dan kewangan

22 Keperluan untuk berjaya…
Keupayaan Menyelesai masalah Membuat keputusan Mengendalikan orang Meransang keyakinan Bertanggung jawab Kualiti - Stabil dan ada common sense - Bermotivasi dan bersemangat - Minat yg berbagai - Pendengar yg baik - Bertoleransi, - Gaya (sikap, tingkahlaku. Dll)

23 PA di Malaysia Profil Responden Bangsa

24 PA di Malaysia Didapati lebih ramai graduan menyertai bidang PA sbg kerjaya. Majoritinya adalah lelaki Tugas pengamal masih banyak dlm hubungan media, walaupun mereka tidak mempunyai pengalaman dalam hubungna media. PA mulai menarik minat graduan walaupun mereka yg berkhidmata masih muda. Tugas dan peranan PA mendapat sokongan pengurusan. Turut didapti bahawa tugas dan t.jawab pengamal PA di malasyia tidak banyak beza dgn rakan sekerja mereka di Amerika Syarikat.

25 Peranan PA Juruteknik Komunikasi (Communication Technician)
- Melaksanakan program yg ditentukan oleh orang lain (ketua) dan tidak memainkan peranan dalam perancangan strategik organisasi Fasilitator Komunikasi (Communication facilitator) - Menyelenggara komunikasi dua hala - Bekerja dgn andaian yg hubungan akan bertambah baik apabila kedua-dua pihak mendapat maklumat mengenai satu sama lain, berusaha membuang halangan dan sentiasa membuka saluran komunikasi sehingga keputusan di capai.

26 Peranan PA Fasilitator Penyelesai masalah
Bekerjasama dgn pengurus2 lain utk mengenalpasti masalah dan menyelesaikannya Pengamal dgn peranan ini bekerjasama dgn yg lain dlm orghanisasi utk mengaplikasikan langkah-langkah dlm proses pengurusan ke dalam PA sebagaimana dibahagian2 lain organisasi Preskriber Pakar - Bertindak sbg pakar yf berautoriti dlm hal ehwal PA sementara pelanggan atau majikan berperanan pasif - Dianggap dia beripaya mengenalpasti masalah, memilih penyelesaian, melaksanakan program dan menilai kesannya tanpa input dari pelanggan atau org lain dlm organisasi


Download ppt "DEFINISI PERHUBUNGAN AWAM"

Similar presentations


Ads by Google