Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Transmisi Analog -Tranmisi Jalur Asas dan Jalur lebar

Similar presentations


Presentation on theme: "Transmisi Analog -Tranmisi Jalur Asas dan Jalur lebar"— Presentation transcript:

1 Transmisi Analog -Tranmisi Jalur Asas dan Jalur lebar
-Kaedah Transmisi Menggunakan Isyarat Analog

2 5.1 Transmisi Jalur Asas dan Jalur Lebar
Maklumat analog dan digital boleh dikodkan sebagai isyarat analog atau digital 2 kaedah utk transmisi data iaitu jalur asas (baseband) dan jalur lebar (broadband) Jalur asas: isyarat data dihantar secara langsung di atas 1 dawai menggunakan voltan –ve atau +ve

3 Transmisi Jalur Lebar Dlm teknik transmisi jalur lebar, data dihantar menggunakan isyarat pembawa (carrier signal) spt gelombang sinus Disebabkan byk frekuensi isyarat pembawa blh dihantar serentak, maka lebih drp 1 isyarat boleh dihantar di atas dawai yang sama Cth: kabel TV dimana hanya 1 dawai yg masuk tetapi ada banyak isyarat berbeza yang dihantar menggunakan kabel tersebut Kita memilih stesen dgn menukar frekuensi saluran TV

4 Dalam komunikasi data, transmisi jalur lebar selalunya menggunakan isyarat analog utk menghantar data Penggunaan jalur lebar dlm komunikasi biasanya akan melibatkan penukaran isyarat digital < -- > analog

5 5.2 Pemodulatan Digital-ke-Analog

6 Transmisi Isyarat Analog
Biasanya modem menukarkan gelombang diskret kpd sinus utk transmisi analog Proses ini dipanggil pemodulatan Terdapat 4 kaedah pemodulatan : ASK (Amplitude Shift Keying / Kekunci Anjak Keluasan) FSK Frequency Shift Keying / Kekunci Anjak Frekuensi) PSK (Phase Shift Keying / Kekunci Anjak Fasa) QAM (Quadrature Amplitude Modulation / Permodulatan Keluasan Satu Perempat) Kedua modem yang terlibat perlu menggunakan kaedah pemodulatan yang sama utk berkomunikasi

7

8 ASK (Amplitude Shift Keying)
Amplitud gelombang sinus diguna utk hantar 0 dan 1 ASK (Amplitude Shift Keying / Kekunci Anjak Keluasan) Mempunyai 2 bit penduaan iaitu bit 1 atau bit 0 yang diwakili dengan 2 keluasan yang berbeza, sementara frekuensi dan fasa masih dalam keadaan yang tetap Kelajuan penghantaran dengan menggunakan ASK adalah terhad pada kriteria fizikal sewaktu pertengahan proses penghantaran ASK ini mudah terganggu kepada hingar. Jika terdapat pertambahan voltan secara tiba-tiba, ia akan membaca bit yang tidak dirancang ASK banyak digunakan untuk proses penghantaran data digital melalui gentian fiber

9 ASK

10 Hubungan antara kadar baud dan lebarjalur (bandwidth) dlm ASK

11 Recall: Kadar Bit ialah bilangan bit sesaat. Kadar Baud ialah bilangan unit isyarat sesaat. Kadar Baud <= Kadar Bit.

12 Example 1 An analog signal carries 4 bits in each signal unit. If 1000 signal units are sent per second, find the baud rate and the bit rate Solution Baud rate = 1000 bauds per second (baud/s) Bit rate = 1000 x 4 = 4000 bps

13 Example 2 The bit rate of a signal is If each signal unit carries 6 bits, what is the baud rate? Solution Baud rate = 3000 / 6 = 500 baud/s

14 Example 3 Given a bandwidth of 5000 Hz for an ASK signal, what are the baud rate and bit rate? Solution In ASK the baud rate is the same as the bandwidth, which means the baud rate is But because the baud rate and the bit rate are also the same for ASK, the bit rate is 5000 bps.

15 Example 4 Given a bandwidth of 10,000 Hz (1000 to 11,000 Hz), draw the full-duplex ASK diagram of the system. Find the carriers and the bandwidths in each direction. Assume there is no gap between the bands in the two directions. Solution For full-duplex ASK, the bandwidth for each direction is BW = / 2 = 5000 Hz The carrier frequencies can be chosen at the middle of each band (see Fig. 5.5). fc (forward) = /2 = 3500 Hz fc (backward) = – 5000/2 = 8500 Hz

16 Solution to example 4

17 Keburukan ASK Talian telefon terdedah kpd kualiti transmisi yang memberi kesan kepada amplitud terutamanya untuk panggilan jarak jauh – Mungkin berlaku pemerosotan amplitud

18 FSK (Frequency Shift Keying)
Ciri utamanya, frekuensi gelombang sinus berubah manakala amplitudnya tetap Dipanggil juga “frequency shift keying” kerana data dihantar dgn mengubah frekuensi Perlu 2 frekuensi berbeza (wakilkan 1 dan 0) utk transmisi setiap hala Utk transmisi 2 hala perlu 4 frekuensi

19 Frequency Shift-Keying

20 Hubungan antara kadar baud dan lebarjalur (bandwidth) dlm FSK

21 Example 5 Find the minimum bandwidth for an FSK signal transmitting at 2000 bps. Transmission is in half-duplex mode, and the carriers are separated by 3000 Hz. Solution For FSK BW = baud rate + fc1 - fc0 BW = bit rate + fc1 - fc0 = = 5000 Hz

22 Example 6 Find the maximum bit rates for an FSK signal if the bandwidth of the medium is 12,000 Hz and the difference between the two carriers is 2000 Hz. Transmission is in full-duplex mode. Solution Because the transmission is full duplex, only 6000 Hz is allocated for each direction. BW = baud rate + fc1 - fc0 Baud rate = BW - (fc1 - fc0 ) = = 4000 But because the baud rate is the same as the bit rate, the bit rate is 4000 bps.

23 PSK (Phase Shift Keying)
Teknik yang lebih canggih Data dihantar dgn menukar fasa gelombang sinus Fasa isyarat pada tempoh setiap bit adalah tetap dan nilainya bergantung pada bit (1 atau 0) PSK tidak mudah terganggu kepada hingar yang memberi kesan terhadap ASK tetapi bukan pada kekangan lebar jalur FSK Ini bermaksud, perubahan kecil pada isyarat boleh dikesan oleh penerima Oleh itu, dengan menggunakan sepenuhnya 2 kelainan isyarat, setiap satu mewakili satu bit juga boleh menggunakan 4 kelainan dan setiap anjakan fasa mewakili 2 bit / dwibit

24

25 Phase Shift-Keying

26

27

28

29 Example 7 Given a bandwidth of 5000 Hz for an 8-PSK signal, what are the baud rate and bit rate? Solution For PSK the baud rate is the same as the bandwidth, which means the baud rate is But in 8-PSK the bit rate is 3 times the baud rate, so the bit rate is 15,000 bps.

30 QAM (Pemodulatan Amplitud 1/4)
Merupakan penggabungan di antara ASK dan PSK Secara teori, sebarang ukuran nombor dari segi perubahan amplitud boleh digabungkan dengan sebarang ukuran nombor pada setiap perubahan fasa

31

32 8-QAM

33 Kombinasi QAM

34 Bit dan Baud

35 Perbandingan Kadar Bit dan Baud
Modulation Units Bits/Baud Baud rate Bit Rate ASK, FSK, 2-PSK Bit 1 N N 4-PSK, 4-QAM Dibit 2 N 2N 8-PSK, 8-QAM Tribit 3 N 3N 16-QAM Quadbit 4 N 4N 32-QAM Pentabit 5 N 5N 64-QAM Hexabit 6 N 6N 128-QAM Septabit 7 N 7N 256-QAM Octabit 8 N 8N

36 Example 8 A constellation diagram consists of eight equally spaced points on a circle. If the bit rate is 4800 bps, what is the baud rate? Solution The constellation indicates 8-PSK with the points 45 degrees apart. Since 23 = 8, 3 bits are transmitted with each signal unit. Therefore, the baud rate is 4800 / 3 = 1600 baud

37 5.3 Modem Telefon Suatu talian telefon mempunyai lebarjalur hampir 2400 Hz untuk penghantaran data

38 Lebarjalur Talian Telefon

39 Perkataan “Modem” bermaksud modulator/demodulator.

40 Pemodulatan/Penyahmodulatan

41 Modem Tradisional

42 Modem 56K

43 5.4 Pemodulatan Isyarat Analog
Pemodulatan Amplitud (AM) Pemodulatan Frekuensi (FM) Pemodulatan Fasa (PM)

44 Pemodulatan Analog-ke-Analog

45 Bentuk Pemodulan Analog-ke-Analog

46 Pemodulatan Amplitud

47 Lebarjalur AM

48 Peruntukan jalur AM

49 Example 9 We have an audio signal with a bandwidth of 4 KHz. What is the bandwidth needed if we modulate the signal using AM? Ignore FCC regulations. Solution An AM signal requires twice the bandwidth of the original signal: BW = 2 x 4 KHz = 8 KHz

50 Lebarjalur keseluruhan yg diperlukan untuk FM boleh ditentukan melalui lebarjalur isyarat audio:
BWt = 10 x BWm.

51 Pemodulatan Frekuensi

52 Lebarjalur FM

53 Lebarjalur isyarat audio stereo biasanya 15 KHz
Lebarjalur isyarat audio stereo biasanya 15 KHz. Oleh itu, suatu stesen FM memerlukan sekurang-kurangnya lebarjalur seluas 150 KHz. FCC menetapkan lebarjalur minimum sekurang-kurangnya 200 KHz (0.2 MHz).

54 Peruntukan jalur FM

55 Example 10 We have an audio signal with a bandwidth of 4 MHz. What is the bandwidth needed if we modulate the signal using FM? Ignore FCC regulations. Solution An FM signal requires 10 times the bandwidth of the original signal: BW = 10 x 4 MHz = 40 MHz


Download ppt "Transmisi Analog -Tranmisi Jalur Asas dan Jalur lebar"

Similar presentations


Ads by Google