Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pediatriese Noodgevalle Prakties in ongevalle Min teorie.

Similar presentations


Presentation on theme: "Pediatriese Noodgevalle Prakties in ongevalle Min teorie."— Presentation transcript:

1 Pediatriese Noodgevalle Prakties in ongevalle Min teorie

2 Aanvanklike hantering Kroep Status asmatikus Skok/dehidrasie Konvulsies Pyn Koors Syfers

3 Kroep VVW (geskiedenis) Epiglotitis (HSV/fungaal/waterpokkies) Tonsillitis Peri-tonsillêre/retrofaringeale abses Nekkliere met sekondêre infeksie Stadiëring slegs van toepassing op ALTB

4 Rx ALTB O2 deur nebulisasie masker SaO2 groot hulp Adrenalien 0.5 ml/kg met max 6 ml (1:1000) nebulisasies min verligting Tagikardie, perifere vaskulêre afsluiting “koop tyd” Verander nie verloop van siekte

5 Deksametasoon 0.6 mg/kg po of iv of imi Budesonied 2 mg nebulisasie Prednisoloon: 2 mg/kg/dag od tot bd Werk binne ure Intubasie: slegs 5% van erge kroep In teater met volle narkose Verkieslik ENT chirurg 3/7 IPPV

6 Asma Aggiteerd LOC Swak asemhalingspogings SaO2 < 85% in kamerlug Stil borskas Pulsus paradoksus (tegniek) PEFR < 33 % (nie prakties)

7 Hantering – status asmatikus O2 deur nebulisasiemasker (SaO2) Nebulisasies: –Salbutamol (ventolin) 2.5 tot 5 mg/ml konstant –Ipratropium bromied (atrovent) 250 tot 500 mcg elke 20 min maal 3, dan 4 hly –Combivent of duolin - 4 hly beperk MDI (ventolin/asthavent): 10 tot 20 puffs 0.5 tot 1 hly monitor kalium

8 Prednisoloon/prednisoon 2 mg/kg/dag Solu Medrol (metielprednisiloon) 1-2 mg/kg/dose 6 hly iv Hidrokortisoon 2 mg/kg/dose 6 hly iv Dexametasoon 0.6 mg/kg/dose od iv ? Antibiotika (makroliede )

9 ICU status asmatikus Salbutamol: 15 mcg/kg iv stat, dan 5 mcg/kg/min 1 ste uur, dan 1 mcg/kg/min Aminofillien: 10 mg/kg lading oor 1 uur, dan 0.5 – 1 mg/kg/hr Moet salbutamol halveer as bg gebruik MgSO4 (50%): 50 mg/kg iv oor 20 min, 30 mg/kg/hr IPPV baie moeilik »Drugdoses – Frank Shann

10 Skok Kardiaal Kardiogenies Aritmieë CMO HVS Klepsiekte Miokard kontusie Miokard infarksie Hipovolemies Bloeding GE Volvulus Brand Peritonitis Intussesepsie Breuke

11 “Disruptive” Septisemie Anafilakse Middels Narkose Spinaal koord Obstruktief P/T Hemopneumotx Flail chest Tamponade HPT

12

13

14

15

16 Hipovolemies/septies O2 IV: iv toegang/IO/sentraal Bolusse kristalloeïed 20 ml/kg maal 2 (0.9% saline) Daarna kolloïed Oorweeg Inotrope na 40 ml/kg (intropin/dobutrex) IPPV vroeg ? Oorsaak

17

18

19 Monitor SaO2 Temp verskil van 2 grade celsius BD: 80 + (2 maal ouderdom) Kapp vul Uriene: 1 – 2 ml/kg/hr Bewussyn CVP Bloedmonsters

20 Anafilakse O2 Adrenalien 0.01 ml/kg imi (1:1000), dan infuus Vogbolus 10 ml/kg Salbutamol/adrenalien nebulisasie Metielprednisiloon (Solu-Medrol) 2 mg/kg iv stat Chloorpheniramien 0.25 mg/kg

21

22 Status epileptikus IV toegang Valium (diasepam) 0.3 mg/kg of Dormicum (midasolam) 0.1 mg/kg of Ativan (lorasepam) 0.1 mg/kg –Kan herhaal na 5 min Fenobarbitoon mg/kg Ook Epilim 20 mg/kg –Kan herhaal in ICU na 20 min Drugdoses – Frank Shann Geen IV toegang Valium 0.5 mg PR Of Dormicum 0.2 mg/kg IMI –Kan herhaal na 10 min

23 Onderdrukte bewussyn D diabetes Iinfeksie, inflammasie Mmetabolies (Na/Ca/glukose/NVS LVS/Reye) Ttumor, toksies, trauma OO2 (hipoksie) Ppost iktaal, psigose, poison

24 Pyn Brand/trauma Valoron: 1 druppel/2.5 kg (1 jaar = 10 kg = 4 druppels) Empaped: 25 mg/kg (1 jaar = 250 mg) Voltaren supp: vanaf 1 jaar 12.5 mg Ponstan supp: vanaf 8 kg 125 mg supp Perfalgen (paracetamol): 15 mg/kg iv stadig Morfien: IMI: 0.1 mg/kg IVI: 0.05 mg/kg (moet kan ventileer) Ketamien (dressings/prosedures): 3-5 mg/kg IMI (moet kan ventileer)

25 Strope mg/5 ml

26 Prakties – koors/pyn Bebruik kombinasies Gebruik paracetamol as basis dosis (15 mg/kg) Vanaf 5 kg: empaped 125 mg en 2.5 ml stroop Vanag 8 kg: 5 ml van stroop en ponstan supp Vanaf 10 kg: 5 ml van stroop en empaped 250 mg Vanaf 12 kg: 7.5 ml stroop en voltaren 12.5 mg supp Vanaf 18 kg: 10 ml stroop Vanaf 25 kg: voltaren 25 mg NB: nie kombinasie van 2 paracetamols saam nie

27

28

29

30

31 Maagbuis: 2 × (sternum + manubrium) + 2 cm BD –Sistool: 80 + (2 × jare) minimum –Diastool: 2/3 van sistool –Neonaat of prem: mean ≥ gestasie Tot minimum van 30 mmHg

32 Induksie vir intubasie Algemeen –Atropien 20 mcg/kg –Ketamien 1-2 mg/kg –Scolien 1-2 mg/kg Verhoogde IKD –Atropien 20 mcg/kg –Etomidaat 0.3 mg/kg –Rocuronium 1 mg/kg

33 (Frank Shann – boekie, iphone, ipad) (power point voordrag)

34


Download ppt "Pediatriese Noodgevalle Prakties in ongevalle Min teorie."

Similar presentations


Ads by Google