Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Statistiek in VSA,UK,SA Egskeiding syfer 51%

Similar presentations


Presentation on theme: "Statistiek in VSA,UK,SA Egskeiding syfer 51%"— Presentation transcript:

1

2 Statistiek in VSA,UK,SA Egskeiding syfer 51%
50 jaar terug was egskeiding taboe Die egskeiding syfer is basies identies tussen Christene en nie-gelowiges Patroon van “Dating Relationships” Iets dramaties het verander in die laaste 50 jaar en ek is van mening dit is die patroon wat verhoudings of “dating relationships” aangeneem het. Hoe jong mense en selfs ouers vandag redeneer oor verhoudings is waar die kwessie lê en daarom glo ek die boodskap vanaand is uiters relevant en nodig om oor te gesels. Die tema van vanaand se boodskap is “Own you Singleness” Ek gaan binnekort die konsep van “Singleness” aan julle verduidelik maar ek gaan ook vanaand ‘n paar praktiese riglyne bespreek van hoe iemand ‘n verhouding beter kan benader. Kyk na die definisie van “Singleness”

3 “Singleness” Separate: A person who does not suffer from any kind of pressure (group, cultural, etc) Unique: A person who know who they are in Christ, living purposefully and with vision. Whole: A person who is sorted out, without pain or baggage Hierdie is net in kort hoe ek die konsep van Singleness kan opsom en elke keer wanneer daar verwys word na die term Singleness omskryf dit: Om Separate te wees Om Unique te wees Om Whole te wees Lees Gen 1:26-28

4 Gen 1:26-28 (26) Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.” (27) God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.

5 Gen 1:26-28 (28) Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.”

6 Singleness: Unique, Separate, Whole
God het “mens” gemaak in Sy eie beeld Man en Vrou het dieselfde “gees” Geestelik is man en vrou identities Fisies en emosioneel funksioneer man en vrou uniek apart Man en vrou verskil uniek in “siel” en “liggaam” Ons het ook elkeen ‘n unieke werk Wat ons eerste sien is dat God mens maak in Sy voorbeeld “kom ons maak mens in ons beeld” God het in Sy majesteit besluit dat beide man en vrou dieselfde gees sal hê en dit is God se gees - so ons is uniek deel van Hom en vind ons bestaan vanuit Hom So man en vrou het dieselfde gees en lyk ons geestelik identies, maar ons funksioneer uniek verskillend omdat ons in ons siel en liggaam baie verskillend is. Ons sien ook hier dat Adam en Eva het ‘n baie spesifieke taak gehad. Adam moes die diere name gee en oor die tuin en God se skepping heers as ook die totale bestuur van die skepping het onder hom geval en Eva was daar as sy helper om hom te ondersteun in al hierdie verantwoordelikhede

7 Man: attributes Mans het die kapasiteit en inherent die dryf om visioenêre leiers te wees Mans wil kan voorsien Mans wil kan beskerm Mans is natuurlike leermeesters (Vader figure) Mans is “cultivators” Kom ons kyk gou na die inherente verskille tussen mans en vrouens en wat ons immers so uniek maak. Vrouens kan natuurlik ook baie van die bogenoemde funksies verrig en daar is baie wat dit so doen, maar vir alle mans is hierdie eintlik ‘n diep inherente en emosionele dryf waaruit baie van die “sin van man wees” sy bestaan vind. Samelewing sal altyd die indruk probeer skep dat mans en vrouens eintlik dieselfde is – maar dit is juis wat bydrae tot die Identiteitskrisis wat ons moderne samelewing beleef. As ons homoseksualiteit vat as ‘n voorbeeld en glo dat soos die sielkunde beweer dat jy word so gebore – dan glo ons teenstrydig teen die Woord van God. Ongelukkig is homoseksualiteit ‘n uitwerking van mans en vrouens wat verwar is in hulle inherente identiteit. Daarom is dit ook uiters belangrik dat ouers doelbewus hulle kinders se identiteit geestelik en emosioneel sal beskerm. ‘n Ander interessante feit: is n vrou se pyn drumpel wat 9 keer laer is as ‘n man sin – daarom sal mans dood gaan as hulle moes geboorte gee. Stop and Pray!

8 Vrou: attributes 1. All women are “enhancers”.
a) She is the “co-leader” of what the man was given to do. b) She is a “companion” to the man. c) She is a “vision sharer”. d) She is a “helper” to the man. e) She is greatly “adaptable”.

9 Vrou: attributes 2. All women are “reflectors”.
She is the object of a man’s love. 3. All women are “life-givers”. a) They have a natural womb for bearing children. b) They have natural creativity. c) They are life-givers of emotions. God het in sy wysheid besef dat Adam nie op sy eie hierdie taak op aarde sou kon verrig nie en het daarom vir hom ‘n helper gegee… Ribbebeen: Die mooi van hoe God dit gedoen is deur ‘n ribbebeen te vat uit Adam se sy uit (nie van sy hoof of van sy voet nie) en dit dui eintlik so mooi aan die posisie wat elke vrou langs haar man moet in neem. Reg langs hom! Ek glo in ‘n suksesvolle huwelik neem die vrou deel aan haar man se visie en leef al die bogenoemde uit. Stop and pray!

10 Definitions on dating Group Dating: A group of friends having the common interest of getting to know each other resulting in personal growth. Courtship: A relationship that is specifically purposed to see if two people are suited for marriage.

11 Definitions on dating Worldly Dating: An unnatural mixture between Group Dating and Courtship. Nie een is reg of verkeerd nie en ek gaan binnekort in detail elke term behandel. Die uitdaging is dat die Bybel is nie spesifiek oor die onderwerp van “dating” nie – “dating ”dis ‘n resultaat van ons moderne wêreld. Beskryf OT manier vinnig teen oor die moderne manier: OT: Ouers wat uit kyk vir hulle kinders se welbehae en soek die beste maat Moderne manier: Jy sien wat jy van hou en knoop dadelik ‘n romantiese verhouding aan Hollywood skep die indruk dat twee mense mekaar eers kan leer ken as hulle seks het Dit gee weer aan lyding dat ouers vandag hulle kinders bemoedig om eers saam te bly voor die huwelik Op skool knoop jy n verhouding aan met die idee om eksklusief te wees en die verhouding het die ‘perks’ van romanse Jy oortuig jouself dit is om die persoon beter te leer ken, maar die gedagte verdwyn vinnig as die verhouding fisies raak en deesdae dink jong mense dit is hoe ‘n verhouding moet wees En as jy moeg raak dan beweeg jy aan (goeie divorcers)

12 So wat is die alternatief?
1. Singleness 2. Group Dating 3. Courtship 4. Marriage Die groot verskil hier tussen Worldly Dating en Group Dating is dat W.D. los die gedagte van singleness heeltemal uit. Worldly Dating meng ook op n ongesonde wyse G.D. en Courtship saam - G.D. se fokus is om op n gesonde wyse, sonder enige spanning van verwagting of romanse mekaar beter te leer ken Courtship omskryf twee individue wat trou oorweeg en dan eers word romanse en verwagting (intimiteit) deel van die pakkie Singleness word verwar met die gedagte om alleen te wees, terwyl dit eintlik jou “separateness”, “uniqueness” en “wholeness” omskryf daarom moet jy streef om jou singleness te beoefen deur jou huwelik ook. Singleness en loneliness is nie sinonieme van mekaar nie – te veel mense probeer hulle ‘loneliness’ vul deur iemand in hulle lewe te he die hele tyd en kan nooit sonder n meisie of n ou wees nie. Jou antwoord vir jou ‘loneliness’ lê in jou ontdekking van jou “singleness”

13 Adam was immers: Separate: Geen groepsdruk nie
Unique: Hy het geweet wie hy is en wat sy doel was Whole: Hy het nie enige “baggage” of pyn gehad nie Next slide: Daarom moet ons weet dat: “It’s not good for man to be alone if he is “single” En die teendeel is ook waar: “If man is not single it is good for him to be alone”

14 “It is not good for man to be alone if he is single”
Be like Adam! “It is not good for man to be alone if he is single”

15 Group Dating You date to get to know people. Not to manipulate them into a relationship. You date to learn more about your preferences in the opposite gender. Dating is an end in itself. There is no commitment in dating. It’s not romantic. It’s about meeting people. Kom ek som vinnig op Group Dating en Courtship. - Dating is an end in itself (hond wat nou die kar gevang het)

16 Courtship The possibility of marriage is at question.
You want to get to know the person on a more intimate level. There is a higher level of commitment. It’s romantic. Courting is a means to an end. It’s about seeing if you’re compatible for marriage.

17 Worldly Dating 7 Misperceptions
Worldly dating tends to skip the friendship stage of a relationship all together. Worldly dating often mistakes physical relationships for love. Worldly dating often isolates the couple from other vital relationships Joshua Harris in sy boek: I kissed dating good bye noem 7 habits of highly effective dating – en onder dit beskryf hy 7 mis persepsies wat couples het wat die wêreldse patroon van dating volg. Ek gaan nie elke een vêrder verduidelik nie, ek glo elkeen van ons sal identifiseer waar indien wel ons skuldig is aan enige van die mis persepsies

18 Worldly Dating 7 Misperceptions
Worldly dating can distract young adults from their primary responsibility of preparing for the future. Worldly dating can cause disconnection with God’s gift of singleness.

19 Worldly Dating 7 Misperceptions
Worldly dating can create an artificial environment for evaluating another person’s character. Worldly dating often becomes an end in itself.

20 Resources 1. Harris, Josh – I kissed dating goodbye
2. Harris, Josh – Boy meets girl 3. Munro, Miles – Power and purpose of a man 4. Munro, Miles – Power and purpose of a woman 5. Eldridge, John – Wild at heart 6. Eldridge, John & Stasi – Captivating Gevolgtrekking: 2 vrae… Wanneer is reg vir ‘n meer ernstige verhouding? - Jy moet dit vir jouself kan uit maak, deur te weet wie jy is in Christus (singleness) en toe laat dat die Heilige Gees jou lei - Die lewe is ‘n journey en ‘singleness’ is iets wat jy altyd en konstant sal moet bly beoefen 2. Hoe vêr is te vêr? - Dit regverdig nie ‘n antwoord nie, want die motivering agter die vraag is een wat nie verantwoordelikheid wil vat vir homself en die persoon waarmee hy in ‘n verhouding is nie (Boundaries wil altyd gebreek word) - Vra eerder: Wat kan ek doen om my maat se heiligheid te beskerm? - Die motief hier klink iets soos: ‘miskien gaan sy eendag nie my vrou wees nie, wat kan ek doen om haar suiwer te hou vir haar man eendag”


Download ppt "Statistiek in VSA,UK,SA Egskeiding syfer 51%"

Similar presentations


Ads by Google