Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Mgr.Lydie Jokšová.  Lama Labe labut ě labu ž ník lampa lampion labirynt lakomec lázn ě lak podlaha  Láva láhve lavina láska látka laso láme lasi č ka.

Similar presentations


Presentation on theme: "Mgr.Lydie Jokšová.  Lama Labe labut ě labu ž ník lampa lampion labirynt lakomec lázn ě lak podlaha  Láva láhve lavina láska látka laso láme lasi č ka."— Presentation transcript:

1 Mgr.Lydie Jokšová

2  Lama Labe labut ě labu ž ník lampa lampion labirynt lakomec lázn ě lak podlaha  Láva láhve lavina láska látka laso láme lasi č ka lanovka lány lavi č ka  Lov lo ď los losos Londýn lopuch lom lopata lokomotiva  Lotky loutna lou ž e loubí louka loupe ž níci lou č e ň loket loupá č ek louská loupe  Luk lupa lunapark luna lupina lušt ě niny lusk l ůž ko l ů j lupi č  Lev lebka les léky letadlo letuška letišt ě lemur  Lí č í lízátko lívance list lípa lilie Lydie lýtko liška lidé ly ž uje

3

4

5

6

7

8

9


Download ppt "Mgr.Lydie Jokšová.  Lama Labe labut ě labu ž ník lampa lampion labirynt lakomec lázn ě lak podlaha  Láva láhve lavina láska látka laso láme lasi č ka."

Similar presentations


Ads by Google