Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

מבנה הקשר הפוספודיאסטרי 1) קשר '3 – '5 פוספו די-אסטרי 2) כיווניות

Similar presentations


Presentation on theme: "מבנה הקשר הפוספודיאסטרי 1) קשר '3 – '5 פוספו די-אסטרי 2) כיווניות"— Presentation transcript:

1 מבנה הקשר הפוספודיאסטרי 1) קשר '3 – '5 פוספו די-אסטרי 2) כיווניות
3) קצה ‘5 קצה ‘3 4) במעלה או במורד הזרם (upstream or downstream)

2 זיווגי בסיסים - basepairing
בסיס משלים

3 מבנה הסליל הכפול dsDNA *הסליל מפותל סביב ציר מרכזי *הבסיסים פונים
למרכז הציר

4 dsDNA קשרים תוך מולקולרים לחיזוק המבנה בסלילי

5

6 Helix axis DNA road

7

8 מגרעת

9 Groove חריץ/מסילה

10

11

12

13 A:T and G:C כיווניות קשר פוספו A = 10-10

14 A = 10-10 Mili (m) = 10-3 Micro (m) = 10-6 Nano (n) = 10-9
Pico (p) = 10-12 Fenta (f) = 10-15 A = 10-10

15 שאלת תירגול: מדוע בחרת ללמוד רפואה
1. אני מעוניין לעזור לאנושות 2. הנושא מעניין 3. קידום אישי 4. המשפחה לחצה יש לך 30 שניות לענות תשובה!

16 דנטורציה ורנטורציה And Denaturation

17

18

19 דנטורציה ורנטורציה של DNA

20 דנטורציה

21

22

23 ספקטרופוטומטר

24

25 DNA Denatures at High Temperatures

26 חד-גדילי דו-גדילי

27

28 1. לאדם 2. לחיידק 3. אין מספיק מידע 4. לשניהם Tm זהה
שאלה: אורך הגנום ההומני הוא 3 טרליון זווגי בסיסים, לעומתו אורך הגנום של חיידק ה-e. coli הוא 1.5 מיליון זיווגי בסיסים. הגנום ההומני מורכב מ-47% זיווגי בסיסים של GC ולעומתו הגנום של החיידק בעל 52% של GC. למי טמפרטורת Tm יותר גבוה? 1. לאדם 2. לחיידק 3. אין מספיק מידע 4. לשניהם Tm זהה

29 רנטורציה

30 Less complex DNA renatures faster
For an equal mass/vol:

31

32 Over 40% of the human genome corresponds to interspersed repeats
Census of human repeats Over 40% of the human genome corresponds to interspersed repeats IHGSC. Nature (2001)

33

34 Types of DNA in each kinetic component
Human genomic DNA

35 מיקרוסטליט 1.4 M

36 Humans (H. sapiens) and bonobos (P
Humans (H. sapiens) and bonobos (P. paniscus) share a cryptic microsatellite element in the 5' regulatory region of AVPR1A, which is absent in the chimpanzee (P. troglodytes).

37

38 פטריות אצות 30-40,000 genes

39

40 Fundamental properties of genes
Genes are heritable units, arranged linearly along chromosomes. Complementation analysis of a large number of mutants defines genes that determine a function. E.g., biosynthetic pathway or DNA replication. Genetic techniques in microorganisms were used to determine the fine structure of a gene. Genes encode polypeptides Codons are triplets of nucleotides that encode an amino acid.

41

42 מבנה הכרומוזום בשלב חלוקת התא
Gene 3 גן – אזור ב-ד.נ.א מימנו מתורגמת מולקולת ר.נ.א בעלת פעילות ביולוגית

43 אינטרונים נמצאים רק באוקריוטים
אינטרונים – רצפים שמוסרים בגרעין ולא נשארים במולקולת הרנא הבוגר אקסונים – רצפים שנשארים במולקולת הרנא הבשלה אינטרונים נמצאים רק באוקריוטים

44 אקסון – רצף שנשאר ברנא לאחר העיבוד ועובר לציטופלזמה
אינטרון – רצף המוסר מהרנא בגרעין פרומוטר אקסון אינטרון

45

46 מהם הכרומוזומים? 1. אתרי עיגון של הדנא בגרעין 2. מבנה הגרעין
3. מיכלי אריזה של הדנא 4. מיכלי אריזה של החלבונים

47

48 Human genome 2.91 billion base pairs 24,000 protein coding genes
(~32,000 non-coding genes) 1.5% exons (127 nucleotides) 24% introns (~3,000 nucleotides) 75% intergenic (no genes) Average size of a gene is 27,894 bases Contains an average of 8.8 exons Titin contains 234 exons.

49 List of 68 eukaryotes, 141 bacteria, and 17 archaea at
Sample genomes Species Size Genes Genes/Mb H.sapiens 3,200Mb 35,000 11 D.melanogaster 137Mb 13.338 97 C.elegans 85.5Mb 18,266 214 A.thaliana 115Mb 25,800 224 S.cerevisiae 15Mb 6,144 410 E.coli 4.6Mb 4,300 934  List of 68 eukaryotes, 141 bacteria, and 17 archaea at

50 What does the Genome tell us?
Estimated number of genes ~32,000 Only 1 to 1.5% of the genome encodes proteins 75% of the genome is not transcribed 46% is repetitive DNA JUNK DNA –the fodder/history of evolution Recombination Diversity “genomic” disease

51

52 We humans are 99.9% identical at the DNA sequence level
There are still ~3 million nucleotide differences among us called SNPs (60,000 within the exons)---that presumably account for differences in disease susceptibility, drug responses, etc. Polymorphic variation between and within populations Implications for concepts of “race,” “individuality”

53 24,000

54

55

56 Duchenne Muscular Dystrophy
ניוון שרירים MOLECULAR BIOLOGY OF THE DISEASE Duchenne Muscular Dystrophy is one of more than twenty different types of muscular dystrophy. The Duchenne type affects only boys and is known to result from a defect in a single important protein in muscle fibers called Dystrophin. The muscle fiber will break down if the Dystrophin is missing and is unable to function properly. As a result, the reduction in the number of good muscle fibers and the whole muscle becomes weak.

57 כמה מחלות גנטיות יכולות להיות?
1. לא יותר מ-100 2. כ-1000 מחלות 3. כ מחלות 4. כמספר הגנים.

58

59

60 Summary DNA, Chromosome Centromere, telomere, replication origin
Nucleosome, Chromatin, Histone: H1, H2A, H2B, H3, H4 Histone octamer, DNA packaging DNA binding proteins, Histone modifications

61 The Global Structure of Chromosomes
Some rare cases of interphase chromosomes, certain features maybe universal Representative forms forming typical interphase chromosome Chromosome at mitosis

62 Lampbrush chromosomes (amphibian oocyte, immature eggs)

63 A model for the structure of a lampbrush chromosome
Chromomeres: highly condensed and in general not expressed until unfolding

64 A polytene chromosome from Drosophila salivary gland
Dark bands and interbands

65 Electron Microscope image of Drosophila polytene chromosome

66 Folding and refolding at a time course of 22 hours
Chromosome puffs Folding and refolding at a time course of 22 hours

67 RNA synthesis in Chromosome puffs
Red: newly synthesized BrUTP; Blue: old ones diffused

68 RNA synthesis in Chromosome puffs

69 RNA synthesis in Chromosome puffs

70 Model of RNA synthesis in Chromosome puffs

71 A model for the structure of an interphase chromosome

72 Position Effects on Gene Expression Heterochromatin: condensed
Euchromatin: loose

73 Speculative Model for the heterochromatin at the ends of yeast chromosomes
Sir: Silent information regulator binding to unacetylated histone tails

74 Speculative Model for the heterochromatin at the ends of yeast chromosomes
DNA-binding proteins recognize DNA sequence close to telomere, recruit Sir proteins and cause histone tail modification, forming heterochromatin

75 Two speculative models for how the tight packaging of DNA in heterochromatin can be inherited during chromosome replication

76

77 The specialized nucleosome formed on centromeres
Also belongs to heterochromatin

78 The structure of a human centromere Alpha satellite DNA sequence
Kinetochore inner plate Kinetochore outer plate Spindle microtubules

79 The plasticity of human centromere formation

80

81 A typical mitotic chromosome at metaphase

82 SEM of a region near one end of a typical mitotic chromosome

83 EM of a mitotic chromosome

84 Condensin plays important roles
Chromatin Packing Condensin plays important roles

85 The SMC (Structural Maintenance of Chromosomes) proteins in condensins

86 Selective localization of two interphase chromosomes
Chromosome 18 (red) and 19 (turquoise)

87 Specific regions of interphase chromosomes in close proximity to the nuclear envelope
Two different regions of chromosome 2 (yellow and magenta) close to the nuclear envelop (green)

88 Summary Chromosomes are decondensed during interphase and hard to visualize Lampbrush chromosomes of vertebrate oocytes and polytene chromosomes in the giant secretory cells of insects are exceptions, revealing the global organization of chromosome Gene expression needs the decondensation of chromosome loops Euchromatin and heterochromatin Telomere and centromere are general heterochromatin Chromosomes are spatially organized and deposited in nucleus Mitotic chromosomes are condensed and organized.

89

90 DNA Molecules are highly condensed in chromosomes
Nucleosomes of interphase under electron microscope Nucleosome: basic level of chromosome/chromatin organization Chromatin: protein-DNA complex Histone: DNA binding protein A: diameter 30 nm; B: further unfolding, beads on a string conformation

91

92 חרוזים ע"ג חוט

93 Histone היסטונים

94 HDAC HDAC activity HAT

95 מבנה הנוקלאוזום סיכת ביטחון

96 Structure of the nucleosome
How can you control attachment to histones?

97 Nucleosome Structures
Histone octamer 2 H2A 2 H2B 2 H3 2 H4

98 Histones binding to DNA

99 The bending of DNA in a nucleosome
1. Flexibility of DNAs: A-T riched minor groove inside and G-C riched groove outside 2. DNA bound protein can also help

100 X-ray diffraction analyses of crystals
Structure of a nucleosome core particle

101 Structural Organization of the Core Histones

102 The Assembly of the Core Histones

103 Notice the long tails of the octamer
מה המשמעות של זנבות ההיסטונים?

104 Nucleosomes What is the problem in organizing DNA?

105 Higher order structure of nucleosomes
A solenoid is a coil of insulated or enameled wire wound on a rod-shaped form made of solid iron, solid steel, or powdered iron

106 Irregularities in the 30-nm fiber
Flexible linker, DNA binding proteins Structural modulators: H1 histone, ATP-driven Chromatin remodeling machine, covalent modification of histone tails

107 H2A H2B H3 H4

108 The function of Histone H1

109 The function of Histone tails

110 Chromatin Remodeling

111 Cyclic Diagram for nucleosome formation and disruption

112 Covalent Modification of core histone tails Acetylation of lysines (K)
Mythylation of lysines Phosphorylation of serines (S) Histone acetyl transferase (HAT) Histone deacetylase (HDAC) HDAC activity אפיגנטיקה Acetylation Mythylation

113 שאלה: איזה מבין ההיסטונים עובר הכי הרבה מודיפיקציות?
H2a H2b H3 H4

114

115 נוקלאוזום במבט על Protein Gel

116

117 Histone 3D

118 Zigzag model of the 30-nm chromatin fiber

119 מנוקלאוזום לסלנואיד solenoid

120 פיגום

121 מבנה הכרומוזום

122 מבנה הכרומוזום בשלב המטפזי

123 אופן אריזת הDNA בתא: מהנוקלאוזום לכרומוזום.

124

125

126

127 Histon assembly movie DNA to chromatin

128 מבנה של כרומוזום במיקרוסקופ אלקטרוני
מבנה של כרומוזום במיקרוסקופ אלקטרוני

129 4 46 Human 32 Yeast 42 Macaque 40 Mouse 38 Cat 48 Potato 26 Frog 20
Total number of chromosomes/somatic (body) cell 4 Penicillin mold 46 Human 32 Yeast 42 Macaque 40 Mouse 38 Cat 48 Potato 26 Frog 20 Algae 16 Planaria Corn 8 Fruit fly Species There is no connection between the number of chromosomes and the genome size, gene content, or any other feature of genomes. It is and essentially independent characteristic. Dog 78

130 Myrmecia pilosula Smallest number of chromosomes known in a eukaryote:
1 pair (2 total per somatic cell) Myrmecia pilosula

131 Ophioglossum reticulatum, a fern
Largest number of chromosomes known in a eukaryote: 630 pairs (1260 total per somatic cell) Ophioglossum reticulatum, a fern

132 שרך

133 Chromatine compartment

134 Cockayne syndrome group B (CSB) cells that fail to express CSB protein which causes profound neurological and developmental defects צביעת DAPI של הDNA- עם סמן לגן (נקודה לבנה)

135 Chromosome fragility

136 Chromosomal fragile sites are loci that are especially prone to forming gaps or breaks on metaphase chromosomes when cells are cultured under conditions that inhibit DNA replication or repair. The relationship of "rare" folate sensitive fragile sites with (CCG)n expansion and, in some cases, genetic disease is well established.

137 Fragile X syndrome What is Fragile X syndrome?  Fragile X syndrome is the most common inherited cause of mental impairment, affecting approximately 1 in 2,000 males and 1 in 4,000 females worldwide. Cytogenetic analysis of metaphase spreads demonstrates the presence of the fragile site in less than 60% of cells in most affected individuals.). In 1991, the fragile X gene (FMR1) was characterized and found to contain a tandem repeated trinucleotide sequence (CGG) near its 5' end. The mutation responsible for fragile X syndrome involves expansion of this repeat segment. The number of CGG repeats in the FMR1 genes of the normal population varies from six to approximately 50. There are two main categories of mutation, premutations of approximately 50 to 200 repeats and full mutations of more than approximately 200 repeats. There is no clear boundary between the upper limit of normal and the lower limit of the premutation range. For this reason, alleles with approximately copies of the repeat are said to be in the "grey zone." Some alleles in this size range are unstable and expand from generation to generation, while others are stably inherited. A premutation is susceptible to expansion after passage through a female meiosis. The larger the size of a woman's premutation, the more the risk of expansion to a full mutation in her offspring. .

138

139 חלוקת התא

140 Mitosis animation

141

142


Download ppt "מבנה הקשר הפוספודיאסטרי 1) קשר '3 – '5 פוספו די-אסטרי 2) כיווניות"

Similar presentations


Ads by Google