Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ronaldo VS Messi. Oke, neng rasah mecicil!!! Delok sesok sing paling apik le!! Ronaldo arep mbuktike sapa sing paling apik.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ronaldo VS Messi. Oke, neng rasah mecicil!!! Delok sesok sing paling apik le!! Ronaldo arep mbuktike sapa sing paling apik."— Presentation transcript:

1 Ronaldo VS Messi

2 Oke, neng rasah mecicil!!! Delok sesok sing paling apik le!! Ronaldo arep mbuktike sapa sing paling apik

3 Kira-kira sapa sing menang ya???

4 Sukur, tak gandali!! Ya aja ngana, nek wani sing sportif Ronaldo narik tangane messi

5 Saiki piye karepmu? Ayo dadekke wae saiki! Messi karo ronaldo arep gelot neng lapangan

6 Ronaldo, kowe tak kertu ! Lha udu aku sing nganu sit!!!! Ronaldo muring-muring karo wasit

7 Yesss, kowe di kertu kuning to, hahaaa!! Ho’o le wasite ora adil, mbelo kowe kok Ronaldo mangkel karo messi, banjur ronaldo pengen ngegolke neng gawange barca

8 Yess, aku ngegolke!! Ronaldo seneng amarga ngegolke neng gawange barca Mantep, bro

9 Hallah, gor gol pinalti sombong, delok aku engko!! Messi pengnen bales gole ronaldo

10 Iki lho, aku yo iso!! Gol murni Wadhuh, Messi ngegolke cah!!! Messi mbuktekake nek wonge yo iso ngegolke

11 Yesss, aku ngegolke 2!!! waduhhh Ronaldo seneng amarga ngegolke 2

12 Aku yo iso ngegolke 2!!!!! Messi mbuktekke nek wonge y iso ngegolke 2

13 Awake dewe podo podo kuat,!!!!! Lha iyo, terangane!!! Messi lan Ronaldo lagi podo nyadari nek wonge podo podo kuat


Download ppt "Ronaldo VS Messi. Oke, neng rasah mecicil!!! Delok sesok sing paling apik le!! Ronaldo arep mbuktike sapa sing paling apik."

Similar presentations


Ads by Google