Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CERGAM GOLEK UBUR-UBUR

Similar presentations


Presentation on theme: "CERGAM GOLEK UBUR-UBUR"— Presentation transcript:

1 CERGAM GOLEK UBUR-UBUR

2 Paijo lan sakkancane urip mulya ana ing desa jenenge “Bikini Bottom”

3 Lha kewan mabur ki opo jo, Paijo ?
Sawijining dina Paijo ngejak Paidi golek kewan mabur yoiku ubur-ubur. Lha kewan mabur ki opo jo, Paijo ? Paidi, koe gelem ra melu aku golek kewan mabur ?

4 O alah ayo, ning ayo ngejak Pendek.
Alah ubur-ubur.

5 Paijo lan Paidi ngejak Pendri golek ubur-ubur.
Melu neng ndi to ? Pendri, ayo melu aku karo Paijo ! Golek ubur-ubur.

6 Pendri wegah melu Paijo lan Paidi golek ubur-ubur.
Wegah mosok aku dolanan karo cah cilik ! Piye gelem ora ? Halah, yo wis ! Ayo Paidi lungo wae. Yo

7 Paijem marani Paidi lan Paijo.
Paijo arak ngandi ? Arak golek ubur-ubur. Ayo melu Jem!

8 Paijem terangane ora iso melu.
Asemki koyoke ra iso lagi mens aku ! Yo wis rapopo. Yo kapan-kapan melu yo, yowis tak dikek. Jem Paijem, isomu ki ngopo ? Gelo kowe ra melu bosku

9 Paijo nangkep nganggo jaringe lan Paidi nyorakki Paijo.
Ayo Paijo olehke kewan mabure! Dilit engkas entok aku.

10 San wes kesel Paijo ngejak Paidi bali.
Wahh yo ayo seneng aku Ayo Di bali numpak ubur-ubur !

11 Paidi seneng tenan numpak ubur-ubur.
Wahahaha, penakke numpak ubur-ubur Penak tenan to Di ayo ndang gek bali.

12 Yo ra popo aku yo dolanan suling dewe neng ngomah.
Dina wes sonten Paijo,Paidi, lan Pendri padha bali ing ngomahe dhewe-dhewe. Yo ra popo aku yo dolanan suling dewe neng ngomah. Wah gela tenan kowe mau ra melu Ndri ! Wes,wes,wes gek ayo do bali.


Download ppt "CERGAM GOLEK UBUR-UBUR"

Similar presentations


Ads by Google