Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Paidi, koe gelem ra melu aku golek kewan mabur ? Lha kewan mabur ki opo jo, Paijo ?

Similar presentations


Presentation on theme: "Paidi, koe gelem ra melu aku golek kewan mabur ? Lha kewan mabur ki opo jo, Paijo ?"— Presentation transcript:

1

2

3 Paidi, koe gelem ra melu aku golek kewan mabur ? Lha kewan mabur ki opo jo, Paijo ?

4 Alah ubur-ubur. O alah ayo, ning ayo ngejak Pendek.

5 Pendri, ayo melu aku karo Paijo ! Melu neng ndi to ? Golek ubur- ubur.

6 Piye gelem ora ? Wegah mosok aku dolanan karo cah cilik ! Halah, yo wis ! Ayo Paidi lungo wae. Yo

7 Paijo arak ngandi ? Arak golek ubur-ubur. Ayo melu Jem!

8 Asemki koyoke ra iso lagi mens aku ! Yo wis rapopo. Yo kapan- kapan melu yo, yowis tak dikek. Jem Paijem, isomu ki ngopo ? Gelo kowe ra melu bosku Jem Paijem, isomu ki ngopo ? Gelo kowe ra melu bosku

9 Dilit engkas entok aku. Ayo Paijo olehke kewan mabure!

10 Ayo Di bali numpak ubur-ubur ! Wahh yo ayo seneng aku

11 Penak tenan to Di ayo ndang gek bali. Wahahaha, penakke numpak ubur-ubur

12 Wah gela tenan kowe mau ra melu Ndri ! Yo ra popo aku yo dolanan suling dewe neng ngomah. Wes,wes,wes gek ayo do bali.


Download ppt "Paidi, koe gelem ra melu aku golek kewan mabur ? Lha kewan mabur ki opo jo, Paijo ?"

Similar presentations


Ads by Google