Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CERGAM BAHASA JAWA.

Similar presentations


Presentation on theme: "CERGAM BAHASA JAWA."— Presentation transcript:

1 CERGAM BAHASA JAWA

2 Polok ketemu mase neng alas..
Mas…. Arep nengendi..?? Arep neng angkringane Mbok Darmi.. Arep neng angkringane Mbok Darmi.. Polok ketemu mase neng alas..

3 Polok banjur takon terus, sajake kepingin melu..
Arep ngapa mas..?? Arep tuku wedang susu.. Polok banjur takon terus, sajake kepingin melu..

4 Nanging ora di entukke menyang mase..
Kowe orasah melu.. Lha ngapa mas..?? Nanging ora di entukke menyang mase..

5 Mase mau banjur gawe alesan men si Polok ora melu..
Amargo neng angkringane Mbok Darmi sing eneng mung panganan karo wedang dinggo cah gede..!! Mase mau banjur gawe alesan men si Polok ora melu..

6 Nanging si Polok tetep pingin melu mase..
Mbok entuk mas..!! Aku ki wes udhu bocah meneh.. Nanging si Polok tetep pingin melu mase..

7 Saking si Polok ngengkel, mase kepekso ngentukke Polok melu..
Yo wes entuk, neng engko neng kana aja jajan susune Mbok Darmi..!!

8 Si Polok ngengkeli omongane mase..
Lha ngapa mas..?? Aku tuku dhewe wae nek ora entuk.. Nek ora kowe yo tak bayari.. Kuwi kurang kepie tha aku ki..??

9 Saking mangkel karo si Polok Mase Jujur ..
Lha mbok kowe njajakke aku samben dina we aku tetep wegah. Mergane susune Mbok Darmi ki larang sak liter we isa ngasi 25 ewu tur marakke ketagihan.. Ojo pisan pisan nyoba susune Mbok Darmi..

10 Mase Polok ora tegel arep geluti Polok..
Nek sak kepenakmu dewe ngene iki mending ayo gelut wae..!! Kowe arep dadi gondes neng kene..!! Gagak-gagakku peksanen adiku mulih..!! Mase Polok ora tegel arep geluti Polok..

11 Saking mase Polok mangkel Polok ora entum melu nyang mase ..
Asem koweki mas..!! Mosok gor melu ora entuk..?!! Saking mase Polok mangkel Polok ora entum melu nyang mase ..

12 Tamat


Download ppt "CERGAM BAHASA JAWA."

Similar presentations


Ads by Google