Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Arep neng angkringane Mbok Darmi.. Mas…. Arep nengendi..?? Arep neng angkringane Mbok Darmi..

Similar presentations


Presentation on theme: "Arep neng angkringane Mbok Darmi.. Mas…. Arep nengendi..?? Arep neng angkringane Mbok Darmi.."— Presentation transcript:

1

2 Arep neng angkringane Mbok Darmi.. Mas…. Arep nengendi..?? Arep neng angkringane Mbok Darmi..

3 Arep ngapa mas..?? Arep tuku wedang susu..

4 Kowe orasah melu.. Lha ngapa mas..??

5 Amargo neng angkringane Mbok Darmi sing eneng mung panganan karo wedang dinggo cah gede..!!

6 Mbok entuk mas..!! Aku ki wes udhu bocah meneh..

7 Yo wes entuk, neng engko neng kana aja jajan susune Mbok Darmi..!!

8 Lha ngapa mas..?? Aku tuku dhewe wae nek ora entuk.. Nek ora kowe yo tak bayari.. Kuwi kurang kepie tha aku ki..??

9 Lha mbok kowe njajakke aku samben dina we aku tetep wegah. Mergane susune Mbok Darmi ki larang sak liter we isa ngasi 25 ewu tur marakke ketagihan.. Ojo pisan pisan nyoba susune Mbok Darmi..

10 Kowe arep dadi gondes neng kene..!! Gagak- gagakku peksanen adiku mulih..!! Nek sak kepenakmu dewe ngene iki mending ayo gelut wae..!!

11 Asem koweki mas..!! Mosok gor melu ora entuk..?!!

12


Download ppt "Arep neng angkringane Mbok Darmi.. Mas…. Arep nengendi..?? Arep neng angkringane Mbok Darmi.."

Similar presentations


Ads by Google