Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MEYVE MORFOLOJİSİ ve ANATOMİSİ-2

Similar presentations


Presentation on theme: "MEYVE MORFOLOJİSİ ve ANATOMİSİ-2"— Presentation transcript:

1 MEYVE MORFOLOJİSİ ve ANATOMİSİ-2

2 Fabaceae Legümen meyve

3 Brassicaceae Silikuva meyve

4 Asteraceae Aken meyve

5 Brassicaceae Silikuva meyve

6 Fabaceae Legümen meyve

7 Rosaceae Drupa meyve

8 Poaceae Karyosis meyve

9 Asteraceae Samara meyve

10 Lycopercicum esculentum:Domates
Berry(üzümsü) meyve tipi

11 Citrus sinensis:Portakal
Hesperidyum meyve

12 Cucumis sativus:Salatalık
Peponidyum meyve

13 Fragaria vesca:Çilek(Rosaceae)
Agregat (küme) meyve

14 Ficus carica:İncir(Moraceae)
Sinkonyum meyve

15 Corylus avellana:Fındık(Betulaceae)
Nuks meyve

16 Juglands regia:Ceviz(Juglandaceae)
Kuru kapalı meyve

17 Aktinidia chinensis:Kivi(Aktinidiaceae)
Berry (üzümsü) meyve

18 Prunus persica:Şeftali(Rosaceae)
Drupa meyve

19 Prunus domestica:Erik(Rosaceae)
Drupa meyve

20 Malus domestica:Elma(Rosaceae)
Pome tipi eklenti meyve

21 Physalis peruviana:Altın çilek(Solanaceae)
Berry (üzümsü) meyve

22 Morus alba:Ak dut(Moraceae)
Sorosis meyve


Download ppt "MEYVE MORFOLOJİSİ ve ANATOMİSİ-2"

Similar presentations


Ads by Google