Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. KUŞHA - MIŞHAXER.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. KUŞHA - MIŞHAXER."— Presentation transcript:

1

2 Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. naje@danef.com KUŞHA - MIŞHAXER

3 www.danef.com APEZEGOT muz... banana

4 www.danef.com AYWE ayva... quince

5 www.danef.com ÇÜNPE çilek... strawberry

6 www.danef.com ĆIDE yerfıstığı... peanut

7 www.danef.com DEŞXO ceviz... walnut

8 www.danef.com GRANAT nar... pomegranate

9 www.danef.com Ḣ IRŚE şeftali... peach

10 www.danef.com KAŚMARQO böğürtlen... Blackberry

11 www.danef.com Ş Ḣ OMÇ kestane... chestnut

12 www.danef.com KIBŠE erik... plum

13 www.danef.com KIŚE badem... almond

14 www.danef.com KUJ armut... pear

15 www.danef.com KUŞHAMIŞQ medlar muşmulla... medlar

16 www.danef.com MARQO dut... mulberry

17 www.danef.com MIARIS elma... apple

18 www.danef.com KEŚIPE PĹIJ kuşburnu

19 www.danef.com Ḣ IRBIŹ karpuz... watermelon

20 www.danef.com NAŞE kavun... muskmelon

21 www.danef.com PÇENIBJE keçi boynuzu... carob

22 www.danef.com P Ḣ EGUĹ alıç... thorn apple

23 www.danef.com SANE üzüm... grape

24 www.danef.com ZERDAL kayısı... apricot

25 www.danef.com ŞINDIRĞO kiraz... cherry

26 www.danef.com ŞXINÇÜPE incir... fig

27 www.danef.com Ṫ AMI portakal... Orange

28 www.danef.com WİŞNIY vişne... sourcherry

29 www.danef.com ZAYE kızılcık... cornelian cherry

30 www.danef.com ĆEYKUJ üvez

31 www.danef.com DEJYE fındık... hazelnut

32 www.danef.com THAQUMEĆEH MIARIS tavşan armudu

33 www.danef.com PEREJIYE çakal eriği

34 www.danef.com HAMIŞQUNT yemişen

35 www.danef.com SANEŠIQU kuşüzümü... currant


Download ppt "Ali İhsan TARI İnş. Yük. Müh. KUŞHA - MIŞHAXER."

Similar presentations


Ads by Google