Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TAKLIMAT MENGENAI EKONOMI BRUNEI DARUSSALAM Oleh KETUA PENGARAH JPKE, JPM 19 April 2001.

Similar presentations


Presentation on theme: "TAKLIMAT MENGENAI EKONOMI BRUNEI DARUSSALAM Oleh KETUA PENGARAH JPKE, JPM 19 April 2001."— Presentation transcript:

1

2 TAKLIMAT MENGENAI EKONOMI BRUNEI DARUSSALAM Oleh KETUA PENGARAH JPKE, JPM 19 April 2001

3 Isi Taklimat Angka Petunjuk Ekonomi Program Pemulihan Jangka Pendek Strategi Jangka Sederhana & Panjang

4 BAHAGIAN 1 ANGKA PETUNJUK EKONOMI

5 Oil Production & Prices (Jan 1995 - Dec 2000)

6 Oil Prices & Exchange Rates (Jan 1995 - Dec 2000)

7 Gas Exports & Price (Jan 1996 - Dec 2000)

8 Export (1994 - 2000)

9 NDP Allocation & Expenditure (1996 - 2001)

10 Tender Diluluskan oleh LTN (1997 - 2000)

11 Total FDI Equity Capital ($m) 1995 - 2000

12 FDI Equity Capital ($m) (1995 – 2000)

13 FDI Equity Capital ($m) (1995 – 2000)

14 Personal Emolument (1996-2000)

15 Other Charges Special Expenditure (1996-2000)

16 Other Charges Annually Recurrent (1996-2000)

17 Import (1996 – 2000)

18 FINANCE AND BANKING

19 Labour Force (1996-2001) Labour Force EmployedJob Seekers 199 6 1325001272005100 199 7 1360001304005600 199 8 1390001325006500 199 9 1430001365005200 200 0 1460001392006000 200 1 1504001444006000

20 Consumer Price Index (%) (1983-2000)

21 Consumer Price Index (1996-2000)

22 199719981999 Bilangan Kereta Berdaftar (1997-1999)

23 199719981999 Number of Cars Registerd According to CCs (1997-1999)

24 BAHAGIAN 2

25 MAJLIS EKONOMI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Pelan Tindakan Pemulihan Strategi Jangka Sederhana & Panjang

26 Majlis Ekonomi Negara Brunei Darussalam  “... Menyediakan tabung kewangan kredit modal berjumlah $200 juta...”  “... Mengarahkan Kem. Kewangan memperuntukkan belanjawan khas untuk Pelan Tindakan ini...”  “... Memperuntukkan dana tam- bahan bagi memenuhi kehendak Pelan Tindakan...”

27 Pelan Tindakan Pemulihan Pakej Rangsangan Jangka Pendek Memperkenalkan dana kredit Meningkatkan perbelanjaan disektor terpilih Pelaburan terhadap Sumber Manusia

28 Pakej Rangsangan  Bank menyediakan kredit kepada SMEs dengan kadar faedah yang rendah berserta sokongan kerajaan  Dilancarkan 17/01/2001 dgn peruntukan $50juta daripada $200 juta  8 institusi bank dan TAIB  Sehingga awal April sebanyak 49 pertanyaan dan permohonan telah dibuat  Jumlah dipohonkan dari $15k-$1.5 juta

29 Pakej Rangsangan  Pembinaan 512 unit perumahan & Infrastruktur dimulakan sejak Okt 2000  300 unit (kelas C,D,E) dibawah JKR ($18 j)  14 pakej infrastruktur ($10.1 j)  211 unit perumahan (kelas C,D, teres) & infrastruktur dibawah JKP ($20 j)  25 projek pelancungan skala kecil telah dilaksanakan ($2.9 j), 14 buah telah siap dan diserahkan

30 (sbgn.)  18 projek skala kecil jangka sederhana akan dilaksanakan ($18 juta)  Projek Teknologi Info-Komunikasi  Pengembangan BruNet ($2 j) telah siap  Pembekalan IT kesekolah ($ 11.3 j) dalam perlaksanaan

31 (sbgn.)  Program Latihan Industri Layanan kepada 1,300 belia (Sept-Nov 2000)  Latihan Industri Layanan & Pelancungan Fasa seterusnya akan dilancarkan($3 juta)

32 Strategi bagi Jangka Sederhana & Panjang

33 Bidang-bidang yang telah ditangani  Akta-akta yg berkaitan dengan promosi dan insentif pelaburan telah disediakan untuk pertimbangan :-  Economic Development Board Act (pindaan)  Industrial Coordination Act (penggubalan)  Investment Incentives Act (pindaan)  Income Tax Act (pindaan)

34 (sambungan)  Dasar pemilikan tanah perindustrian telah disediakan untuk pertimbangan.  Perlaksanaan Pemajuan Projek Pulau Muara Besar  Kajian mengenai penyertaan rakyat Melayu dalam perniagaan dengan bantuan MIER

35 (sambungan)  Badan Pemikir Dasar Awam  Majlis Ekonomi Negara Brunei Darussalam Kekal  Panel Penasihat Perniagaan Antarabangsa

36 (sambungan) Penilaian Semula RKN Wawasan Negara Overall Perpective Plan (OPP)

37 (sambungan) Produktibiti Lapuran Productivity and Standards Board of Singapore Penyediaan data-data ekonomi Meningkatkan kemahiran dalam penyediaan data-data dan membuat ramalan ekonomi

38 Kemajuan-Kemajuan Lain Jabatan Buruh sedang melaksanakan Skim Perantis bagi graduan yang belum bekerja Penempatan pegawai serta kakitangan kerajaan didalam syarikat swasta dan syarikat milik-kerajaan Penubuhan Majlis Teknologi Makumat Negara Brunei Darussalam

39 (sambungan) BSP mengeluarkan minyak dengan kapasiti maksima BSP juga memajukan/memulihkan semula kawasan daratan Usaha peringkat awal kearah pemberian kawasan konsesi baru untuk kerja-kerja explorasi.

40 (sambungan) Pelan induk bagi kemungkinan memajukan industri hiliran minyak dan gas akan dihadapkan

41 Sokongan-Sokongan Majlis Ekonomi yang perlu ditangani bersama Mengukuhkan Kewangan Kerajaan:  Penelitian terhadap perbelanjaan kerajaan dan sistem belanjawan  Pengkorporatan JTB, TAP, JPE, dsb.  Penelitian terhadap subsidi

42 (sambungan)  Permodenan Rangka Undang-Undang  Penelitian Semula Dasar Pendidikan Kebangsaan  Penubuhan Syarikat Minyak Kebangsaan  Dasar Kemajuan Kebangsaan Sumber Manusia

43 (sambungan)  Menambah Perjanjian2 Pengelakan Cukai berganda (DTA) and Perjanjian2 Pelaburan Dua Hala (BIT)

44 TERIMA KASIH

45 Machinery & Transport Eqpt Food Others Manufactured Goods

46 Machinery & Transport Eqpt Food Others Manufactured Goods IMPORT (1994-2000)

47 FINANCE & BANKING Slow growth and some of the business activities fell due to tight credit conditions e.g high interest rates, shorter repayment periods and % of draw down. Competitions to available imported agricultural and manufactured goods. Unavailability of the policy or regulations to adjust the fluctuations of the fluctuations of the interest rates according to the development needs. Developments in economy are often largely based on political judgement rather than economic imperatives

48 199820001999 Unit Car Sales by Months (1998-2000)

49 * estimates EXPORT (1994-2000)


Download ppt "TAKLIMAT MENGENAI EKONOMI BRUNEI DARUSSALAM Oleh KETUA PENGARAH JPKE, JPM 19 April 2001."

Similar presentations


Ads by Google