Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

CÂU CHUYỆN PHỤC SINH CÂU CHUYỆN PHỤC SINH Lưu ý: Bà con đọc nhanh nhé, đọc chậm sẽ không kịp.

Similar presentations


Presentation on theme: "CÂU CHUYỆN PHỤC SINH CÂU CHUYỆN PHỤC SINH Lưu ý: Bà con đọc nhanh nhé, đọc chậm sẽ không kịp."— Presentation transcript:

1

2 CÂU CHUYỆN PHỤC SINH CÂU CHUYỆN PHỤC SINH Lưu ý: Bà con đọc nhanh nhé, đọc chậm sẽ không kịp.

3 Phục sinh là ngày kỷ niệm sự sống lại của Chúa Jêsus. Cái chết trên thập tự giá của Ngài trùng ngày với ngày kỷ niệm lễ Vượt Qua của dân Do-thái. Hơn 1.000 năm qua, hình bóng của việc giết con chiên sinh tế và bửa ăn tối Lễ Vượt Qua bây giờ đang xảy ra với Chiên Con của Đức Chúa Trời. Vào ngày và giờ ấy khi dân sự trong cả nước chọn và giết những con chiên Lễ Vượt Qua thì Chúa Jêsus bị đóng đinh. Cách Chúa Jêsus chết cũng để làm ứng nghiệm từng chi tiết cho nhiều lời tiên tri trong Cựu-ước một cách kinh ngạc.

4 Lời tiên tri: “Ngài như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.” (Isaiah 53:7). Ứng Nghiệm: Khi Chúa Jêsus bị nhà cầm quyền và Philatô xét xử, Ngài không nói lời nào để bênh vực mình (Matthew 27:12-14). Ứng Nghiệm: Khi Chúa Jêsus bị nhà cầm quyền và Philatô xét xử, Ngài không nói lời nào để bênh vực mình (Matthew 27:12-14).

5 Khoảng 1.000 năm trước đó, việc đóng đinh vào thập giá là phương cách được đế quốc La-mã thực hiện, Vua Đa-vít đã viết về Đấng Mê-si-a: “Các xương cốt tôi đều rời rả.... Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi“ (Psalm 22:14,16). Trong cái chết bởi đóng đinh, sức nặng của cơ thể nạn nhân làm cho chỗ bị đóng đinh trên bàn tay nạn nhân rách ra. Hầu hết những người bị xử đều được buộc vào thập giá, nhưng Chúa Jêsus thì bị đóng đinh vào tay và chân của Ngài.

6 Cũng theo thông lệ của La-mã họ thường đánh gãy chân của những người bị treo trên cây gỗ sau vài giờ nhưng chưa chết. Việc thiếu không khí vào khí quản làm cho cơ thể thiếu dưỡng khí và phổi bị xẹp xuống, đưa họ đến với cái chết nhanh chóng. Nhưng khi những người lính La-mã đến để làm điều này với Chúa Jêsus, họ nhận thấy Ngài đã chết rồi. Vì thế một lời tiên tri khác được ứng nghiệm: "Người ta chẳng đánh giập cái xương nào của Người“ (Psalm 34:20).

7 Thay vào đó, để chắc chắn là Chúa Jêsus đã chết, một trong những tên lính La-mã đã đâm lưởi giáo vào hông Chúa Jêsus, thủng vào tim Ngài. “tức thì máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34). Điều này ứng nghiệm Kinh thánh, “Tôi bị đổ ra như nước... Trái tim tôi tan ra trong tôi" (Psalm 22:14). -. Người ta mong chờ huyết sẽ đổ ra theo vết thương của ngọn giáo, nhưng nước đổ ra. Nước từ đâu? Y khoa cho rằng người chết với lòng đau khổ tột cùng thì thường có nước tích tụ chung quanh trái tim. Chúa Jêsus chết với trái tim vỡ ra – vì bạn và tôi.

8 Chúa Jêsus cũng chết với cảm giác như một tội nhân hư mất. Cám ơn Đức Chúa Trời, Ngài trải qua việc này để chúng ta không bao giờ phải trải qua – Ngài không chỉ bị đóng đinh, không chỉ chịu đau đớn trong thể xác, mà còn chịu đau đớn trong tâm linh, Ngài cảm nhận Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Ngài. Khi Ngài chết, “Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng lên rằng, ‘Ê-li, Ê-li, la-ma sa-bát- ta-ni?' nghĩa là “Lạy Thiên Chúa tôi ! Lạy Thiên Chúa tôi! Sao Ngài bỏ tôi?" (Matthew 27:46). Đức Chúa Cha có lìa bỏ Chúa Jêsus không? Vâng, Đức Chúa Cha đã tạm thời làm điều đó. Ngài làm điều đó vì Chúa Jêsus đã chết cái chết của một tội nhân, không có Đức Chúa Cha. Hãy suy nghĩ điều này: Chúa Jêsus chết cái chết của người không được cứu. Trong sự đau đớn, Đức Chúa Cha phải tạm thời quay lưng lại với Con Ngài vì Chúa Jêsus chết cái chết của một tội nhân.

9 Đức Chúa Cha có đáp lời Chúa Jêsus trên Thập giá không? Không có ghi chép nào về việc này. Chúa Jêsus cảm thấy rằng Đức Chúa Cha đã lìa bỏ Ngài trong lúc Ngài cần đến Đức Chúa Cha nhất. Đức Chúa Cha có đáp lời Chúa Jêsus trên Thập giá không? Không có ghi chép nào về việc này. Chúa Jêsus cảm thấy rằng Đức Chúa Cha đã lìa bỏ Ngài trong lúc Ngài cần đến Đức Chúa Cha nhất. Chúa Jêsus chịu khốn khổ trong sự đau đớn tâm linh tột cùng như cái chết của một tội nhân- hư mất, không có sự cứu rỗi, không có Đức Chúa Trời, phải chết vì tội của họ. Chỉ trong trường hợp của Chúa Jêsus Đấng chịu chết vì tội của chúng ta, tội lỗi của cả thế gian. Ngài muốn trải qua tất cả những điều này để chúng ta có thể được tha tội và có sự sống đời đời. Một tình yêu vĩ đại!

10 Người ta đã đặt mồ người với kẻ ác – nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu (Isaiah 53:9). Chúa Jêsus bị xét xử cách bất công và bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp (Matthew 27:38). Sau khi Ngài chết, một người giàu là một trong các môn đồ của Chúa Jêsus, Giuse Ari-ma-thi-a, để thi thể Chúa Jêsus trong ngôi mộ mới của người (Matthew 27:57-60). Sau khi thi thể của Chúa Jêsus được đặt trong mồ, để bảo đảm môn đồ của Ngài không đánh cắp thi thể của Ngài rồi tuyên bố Ngài đã sống lại từ kẻ chết, ngôi mộ bị niêm phong và có lính La-mã canh gác (Matthew 27:62-66).

11 Ba ngày sau, lúc hừng sáng Ma-ri Ma-đa-le-na và Ma-ri khác đến mộ, một thiên sứ đã hiện ra, lăn hòn đá đi. Khi lính canh Rô-ma thấy thiên sứ, "Họ quá sợ hãi trở nên như người chết." Nhưng thiên sứ nói với những người đàn bà, “Đừng sợ chi … Chúa Jêsus không ở đây, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán." Và thiên sứ đã chỉ cho các bà nơi mà xác Chúa Jêsus đã nằm. (Matthew 28:1-8). Chúa Jêsus đã sống lại từ kẻ chết! Sau khi thi thể Ngài được chôn ba ngày, sự việc xảy ra làm kinh ngạc kẻ thù và chứng tỏ cho các môn đồ Ngài rằng Ngài thật là Con Đức Chúa Trời : Ngài đã sống lại từ kẻ chết, chiến thắng sự chết và âm phủ đời đời! Sau khi thi thể Ngài được chôn ba ngày, sự việc xảy ra làm kinh ngạc kẻ thù và chứng tỏ cho các môn đồ Ngài rằng Ngài thật là Con Đức Chúa Trời : Ngài đã sống lại từ kẻ chết, chiến thắng sự chết và âm phủ đời đời! Bài của David Brandt Berg

12 Bạn có muốn khám phá và biết cách chắc chắn rằng Người của Tình Yêu, Đức Chúa Jêsus Christ, thật sự là Con Đức Chúa Trời, là con đường đưa đến sự cứu rỗi, và sự sống đời đời không? Tất cả những gì bạn phải làm là tin rằng Chúa Jêsus đã chết vì bạn, tiếp nhận Ngài và nhận lấy món quà tha thứ tội lỗi cho bạn. Gặp Người! Bạn có thể tiếp nhận Ngài và sự cứu rỗi bởi lời cầu nguyện đơn giản, thành thật, như sau: Thưa Chúa Jêsus, Con tin rằng Ngài đã chết vì con và sống lại từ trong mồ mả, Con cần tình yêu của Ngài để thanh tẩy con khỏi những lỗi lầm và việc sai trái của con. Con cần ánh sáng của Ngài để xây khỏi bóng tối. Con cần sự bình an của Ngài chiếm hữu và làm thỏa mãn lòng con. Giờ đây con mở cửa lòng và cầu xin Ngài, Chúa Jêsus, ngự vào đời sống con và ban cho con món quà sự sống đời đời. Cám ơn Ngài đã chịu thống khổ vì tất cả những sai trái mà con đã làm, nghe lời cầu xin của con và tha thứ cho con. A-men. Xi n chia sẻ thông điệp này với người khác! Xi n chia sẻ thông điệp này với người khác! Phỏng theo Tommy’s Window Slideshow


Download ppt "CÂU CHUYỆN PHỤC SINH CÂU CHUYỆN PHỤC SINH Lưu ý: Bà con đọc nhanh nhé, đọc chậm sẽ không kịp."

Similar presentations


Ads by Google