Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

K Ř E M Í K Si K Ř E M Í K Si Si – Si – křemičitany, hlinitokřemičitany – struktura – struktura diamant, kubická SiH 4  Si + 2 H 2 SiO 2 + 2 Mg  Si.

Similar presentations


Presentation on theme: "K Ř E M Í K Si K Ř E M Í K Si Si – Si – křemičitany, hlinitokřemičitany – struktura – struktura diamant, kubická SiH 4  Si + 2 H 2 SiO 2 + 2 Mg  Si."— Presentation transcript:

1 K Ř E M Í K Si K Ř E M Í K Si Si – Si – křemičitany, hlinitokřemičitany – struktura – struktura diamant, kubická SiH 4  Si + 2 H 2 SiO 2 + 2 Mg  Si + 2 MgO SiO 2 + 4 Al  3 Si + 2 Al 2 O 3 SiO 2 + 2 C  Si + 2 CO SiO 2 + CaC 2  Si + Ca + 2 CO SiO 2 + 2 C + 2 Cl 2  SiCl 4 + 2 CO 1150 SiCl 4  Si + Cl 2 500 SiCl 4 + 2 H 2  Si + 4 HCl

2 KŘEMÍK – vlastnosti Si – málo reaktivní, Si – málo reaktivní, HF Si + HF  SiF 4 + 2 H 2 SiF 4 + 2 HF  H 2 [SiF 6 ]. NaOH Si + 2 NaOH + H 2 O  Na 2 SiO 3 + 2 H 2 – horké roztoky (100 °C) Redukční účinky jako C Si 3 Mn 3 O 4 + 4 Si  5 Mn + 4 MnSiO 3

3 Sloučeniny křemíku SiH 4 Mg 2 Si + 4 HCl  SiH 4 + 2 MgCl 2 Si 2 H 6 2 Mg 2 Si + 8 HCl  Si 2 H 6 + 4 MgCl 2 + H 2 SiH 4 SiCl 4 + 4 NaH  SiH 4 + 4 NaCl Si 3 H 8 Si 3 H 8 + H 2 O  3 SiO 2 · x H 2 O + 10 H 2 Silany Silicidy Na 2 Si Na 2 Si + 3 H 2 O  Na 2 SiO 3 + 3 H 2

4 Sloučeniny křemíku Siloxany R R R    SiSiSi R — Si — O — Si — O — Si — R    R R R hydrolýza hydrolýza R 2 SiCl 2 ; ukončení R 3 SiCl — R 3 SiCl  R 3 Si – O — (pouze dimer) větvení RSiCl 3  větvení  O  Si— R — Si — O —  O

5 Sloučeniny křemíku Halogenidy– SiF 2 SiX 4 SiX 4 –SiF 4 + 2 HF  H 2 [SiF 6 ] 2 CaF 2 + 2 H 2 SO 4 + SiO 2  2 CaSO 4 + SiF 4 + 2 H 2 O. SiCl 4, SiBr 4, SiI 4 SiF 4

6 Oxidy křemíku Si + O.... S iO2  -křemen  -tridymit  -cristobalit l 87014701710 °C  -křemen   -tridymit   -cristobalit l  573  140  250  -křemen  -tridymit  -cristobalit Křemen-  – nejstálejší Tridymit-  Cristobalit-  – struktura diamantu

7 Křemen SiO 2 spirály Křemen, tridymit – vytvářejí spirály

8  -křemen SiO 2

9  -cristobalit SiO 2

10 Sloučeniny křemíku a kyslíku SiO 2 · H 2 O SiCl 4 + 4 H 2 O  H 4 SiO 4 + 4 HCl OH OH OHOH    +  – O – HO – Si – OH + OH – Si – OH  HO – Si – O – Si – OH     OH OH OH OH H 6 Si 6 O 15 silikagel silikagel – 700 °Cdehydratace

11 2 KOH + SiO 2  K 2 SiO 3 + H 2 O CaO + SiO 2  CaSiO 3 Křemičitany – přehled (1) Si 3 O 9 6 – Si 2 O 7 6 – SiO 4 4 –

12 Si 4 O 10 4 – nebo SiO 2½ (SiO 3 ) n 2n – – Křemičitany – přehled (2)

13 Křemičitany v přírodě zirkon ZrSiO 4 zirkon forsterit Mg 2 SiO 4 forsterit thortveiti Sc 2 Si 2 O 7 thortveitit Ca 3 Si 3 O 9 Al 2 Be 3 Si 6 O 18 azbest, amfiboly vrstevnaté struktury Al(OH) 3 ;Mg(OH) 2 ; kaolinit, mastek, jíly zeolity

14 Křemičitany SiO 4 Křemičitany – SiO 4 Forsterit Forsterit – – Mg 2 SiO 4

15 Křemičitany SiO 4 Křemičitany – SiO 4 Granát – Mg 3 Al 2 (SiO 4 ) 3

16 Křemičitany Si 2 O 7 Křemičitany – Si 2 O 7 Thortveitit Thortveitit – – Sc 2 Si 2 O 7

17 Křemičitany (SiO 3 ) n Křemičitany – (SiO 3 ) n Beryl Beryl – – Be 3 Al 2 Si 6 O 18

18 Křemičitany (SiO 3 )  Křemičitany – (SiO 3 )  Diopsid Diopsid – – CaMgSiO 3

19 Křemičitany (SiO 3 )  Křemičitany – (SiO 3 ) 

20 Silikáty (Si 4 O 10 )  Silikáty – (Si 4 O 10 )  Pyrofyllit – Pyrofyllit – Al 2 (OH) 2 (Si 4 O 10 ) Kaolinit – Kaolinit – Al 4 (OH) 8 (Si 4 O 10 )

21 Zeolity

22 Germanium Cín Olovo Germanium, Cín a Olovo Ge Ge – podobnost k Si šedý Sn bílý Sn šedý Sn (struktura diamant)  bílý Sn (kov) 286,5 K H + H + Ge – nereaguje; Sn, Pb reagují neochotně. 3 Sn + 4 HNO 3 + 3 H 2 O   3 SnO 2 · H 2 O + 4 NO + 2 H 2 O 3 Pb + 8 HNO 3  3 Pb(NO 3 ) 2 + NO + 4 H 2 O Ge (1,5 · 10 –6 ) ; Sn (2,1 · 10 –6 ) ; Pb (1,1 · 10 –5 ).......

23 Oxidy Ge, Sn, Pb GeO + 2 NaOH  Na 2 GeO 3 + H 2 Sn(OH) 2 + NaOH  Na[Sn(OH) 3 ] Pb(OH) 2 + 2 NaOH  Na 2 [Pb(OH) 4 ] SnO 2 PbO 2 SnO 2 – stálejší ; PbO 2 – oxidační vlastnosti 5 PbO 2 + 2 Mn 2+ + 4 H +  2 MnO 4 – + 5 Pb 2+ + 2 H 2 O Pb 3 O 4 Pb 3 O 4 = 2 PbO · PbO 2 – suřík, minium GeO GeO,,,, SnO SnO,PbO GeO 2 GeO 2,,,, SnO 2 SnO 2, PbO 2

24 Soli Sn Pb Soli Sn a Pb Sn Sn 2+ + 2 Fe 3+  Sn 4+ + 2 Fe 2+ SnCl 2 + 2 HgCl 2  SnCl 4 + Hg 2 Cl 2 Hg 2 Cl 2 + SnCl 2  2 Hg + SnCl 4. PbCl 2, Pb(NO 3 ) 2, PbCrO 4, Pb 3 O 4 Pb Pb + 4 Na + 4 C 2 H 5 Cl  Pb(C 2 H 5 ) 4 + 4 NaCl anoda anoda PbO 2 + H 2 SO 4 + 2 H + + 2 e –  PbSO 4 + 2 H 2 O katoda katoda Pb + SO 4 2–  PbSO 4 + 2 e – Akumulátory Sn Sn – sulfidy, thiosoli, organocíničité sloučeniny, klastry  vybíjení  nabíjení 


Download ppt "K Ř E M Í K Si K Ř E M Í K Si Si – Si – křemičitany, hlinitokřemičitany – struktura – struktura diamant, kubická SiH 4  Si + 2 H 2 SiO 2 + 2 Mg  Si."

Similar presentations


Ads by Google