Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Mangan – oxidační čísla VI Mn(VI) K 2 MnO 4 zelený. VII KMnO 4 Mn(VII) KMnO 4 MnO 4 – + 8 H + + 5 e –  Mn 2+ + 4 H 2 O 2 MnO 4 – + 4 H + + 3 e –  MnO.

Similar presentations


Presentation on theme: "Mangan – oxidační čísla VI Mn(VI) K 2 MnO 4 zelený. VII KMnO 4 Mn(VII) KMnO 4 MnO 4 – + 8 H + + 5 e –  Mn 2+ + 4 H 2 O 2 MnO 4 – + 4 H + + 3 e –  MnO."— Presentation transcript:

1 Mangan – oxidační čísla VI Mn(VI) K 2 MnO 4 zelený. VII KMnO 4 Mn(VII) KMnO 4 MnO 4 – + 8 H + + 5 e –  Mn 2+ + 4 H 2 O 2 MnO 4 – + 4 H + + 3 e –  MnO 2 + 2 H 2 O 4 MnO 4 – + 4 OH –  4 MnO 4 2– + O 2 + 2 H 2 O II Mn(II) MnS – struktura NaCl MnCl 2 ; MnCl 2 · 4 H 2 O ;MnSO 4 · 7 H 2 O (5 H 2 O) schoenity schoenity MnCO 3  MnO + CO 2 III nejstálejší Mn(III) MnF 3 nejstálejší Mn 2 (SO 4 ) 3 · H 2 O · H 2 SO 4 ;H[Mn(SO 4 ) 2 ] · 2 H 2 O. IV nestálé Mn(IV) – soli nestáléK 2 [MnCl 6 ],Mn(SO 4 ) 2. V Mn(V) Na 3 [MnO 4 ] · 10 H 2 O MnO 2 + soda + ledek  modré zabarvení

2 Železo sloučeninyFe 2 + sloučeninyFe 2 + – stálé v H + Fe 3 + Fe 3 + – stálejší.. Fe 2 + Fe 2 + – FeO; FeS; FeS 2 FeO – (struktura NaCl) [Fe(H 2 O) 6 ] 2+ – modrozelený FeSO 4 · 7 H 2 O ; FeCl · 4 H 2 O (Br –, I – ). Fe(OH) Fe 2+ + 2 OH –  Fe(OH) 2 inertní. Mohrova sůl (NH 4 ) 2 FeSO 4 · 6 H 2 O Mohrova sůl Fe 3 + Fe 3 + [Fe(H 2 O) 6 ] 3+ [Fe(OH)(H 2 O) 5 ] 2+ žlutý až červený.. amoniak amoniak Fe 3+ + 3 OH –  Fe(OH) 3 ; NaOH + KFeO 2 Fe 2 O 3 + KOH + Cl 2  K 2 FeO 4

3 Koordinační sloučeniny železa [FeCl 4 ] – [FeCl 4 ] – – slabý, tetraedrický. K 4 [Fe(CN) 6 ]žlutá K 4 [Fe(CN) 6 ]– žlutá krevní sůl K 3 [Fe(CN) 6 ]červená nízkospinový K 3 [Fe(CN) 6 ]– červená krevní sůl ( nízkospinový ).. 3 + 4 – Fe 3 + + [Fe(CN) 6 ] 4 –  modrá sraženina Berlínská modř. 2 + 3 – Fe 2 + + [Fe(CN) 6 ] 3 –  modrá sraženina Turnbullova modř [Fe(SCN) 6 ] 3– Fe 3+ + 6 SCN –  [Fe(SCN) 6 ] 3–. prusidy prusidy Na 2 [Fe(CN) 5 NO] · 2 H 2 O nitroprusid sodný.. FERROCEN Fe + cyklopentadien  FERROCEN Fe

4 Kobalt Co 2 + Co 2 + – oxid CoO ; CoS. [Co(H 2 O) 6 ] 2+ [CoCl 4 ] 2 – růžovýmodrý [Co(H 2 O) 6 ] 2+ [CoCl 4 ] 2 – růžový modrý. CoCl 2 · 6 H 2 O ; CoSO 4 · 7 H 2 O ; Co(NO 3 ) 2 · 6 H 2 O Co 3 + Co 3 + – Co 2 O 3 ; CoF 3 · 3,5 H 2 O. 2+3+ stabilisace O 2 [Co(NH 3 ) 6 ] 2+  [Co(NH 3 ) 6 ] 3+.. K 3 [Co(NO 2 ) 6 ] ; vitamin B -12 (kobalamin)

5 Komplexní sloučeniny kobaltu [Co(NH 3 ) 4 (H 2 O)Cl]SO 4 Opticky aktivní komplex [Co(NH 3 ) 4 (H 2 O)Cl]SO 4

6 Nikl Ni Ni – ocel, katalyzátory. Ni 2 + Ni(OH) 2 Ni 2 + – NiO ; Ni 2+ + 2 OH –  Ni(OH) 2 NiS ; NiCl 2 · 6 H 2 O Ni(NO 3 ) 2 · 6 H 2 O ; NiSO 4 · 7 H 2 O dimethylglyoxim

7 Štěpení d-orbitalů iontu Ni 2+ v krystalovém poli různé symetrie Ni 2+ sférické Ni 2+ oktaedrické d x z, d y z dz2dz2dz2dz2 dx2 – y2dx2 – y2dx2 – y2dx2 – y2 dx ydx ydx ydx y tetragonální bipyramida planární E tetraedrické

8 M ě ďM ě ďM ě ďM ě ď M ě ďM ě ďM ě ďM ě ď Oxidační čísla III Oxidační čísla Cu (I) Cu (II). I červený Cu ( I ) Cu 2 O– červený (Fehling) CuCl, CuI, CuCN, Cu 2 S, Na 3 [Cu(CN) 4 ], Cu(CO)Cl.. I I Cu ( I I ) CuO, CuSO 4 · 5 H 2 O, NO 3 – Cu(CH 3 COO) 2 · 2 H 2 O. I I I Cu ( I I I ) komplexy, telluridy.. Jahn-Telerův efekt Jahn-Telerův efekt[Cu(NH 3 ) 4 ] 2+

9 2 –2 – Komplexy mědi Komplex Cu 2+ s biuretem 5 –5 – 5 –5 –

10 Zinek ZnCl 2 Zn + 2 HCl  ZnCl 2 + H 2. Na 2 [Zn(OH) 4 ] Zn + NaOH  Na 2 [Zn(OH) 4 ] + H 2 ( Na[Zn(OH) 3 H 2 O], Na[Zn(OH) 3 (H 2 O) 3 ] ) ZnO amfoterní ZnO – amfoterní ZnCl 2 ZnO + 2 HCl  ZnCl 2 + H 2 O Na 2 [Zn(OH) 2 ] ZnO + NaOH  Na 2 [Zn(OH) 2 ]


Download ppt "Mangan – oxidační čísla VI Mn(VI) K 2 MnO 4 zelený. VII KMnO 4 Mn(VII) KMnO 4 MnO 4 – + 8 H + + 5 e –  Mn 2+ + 4 H 2 O 2 MnO 4 – + 4 H + + 3 e –  MnO."

Similar presentations


Ads by Google