Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) Societal Challenge 2 – Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry,

Similar presentations


Presentation on theme: "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) Societal Challenge 2 – Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry,"— Presentation transcript:

1 Horizon the Framework Programme for Research and Innovation ( ) Societal Challenge 2 – Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine and Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy Societal Challenge 5 – Climate action, environment, resouce efficiency and raw materials Work Programmes Outi Suomi, BIO-NCP, Tekes

2 Horisontti 2020 (2014 – 2020) Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin Eurooppa nousuun – kasvua, kilpailukykyä, työllisyyttä. Taustalla jäsenmaiden sopimat tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tavoitteet, joita monivuotisella rahoitusohjelmalla toteutetaan (  EU2020-kasvustrategia ja Innovaatiounioni-hanke) Jaossa yhteensä 70,2 miljardia euroa Kenelle? –Yritys, joka haluaa kehittää eurooppalaisessa mittakaavassa uutta tuote-, palvelu- tai liiketoimintaideaa –Tutkimusryhmä, joka haluaa tehdä yhdessä eurooppalaisten kollegoiden kanssa uutta ja kiinnostavaa tutkimusta –Loppukäyttäjä tai muu hyödyntäjä, joka haluaa olla vaikuttamassa oman toimintaympäristönsä eurooppalaiseen kehitykseen –Minimivaatimus yhteistyöprojektissa: Kolme osallistujaa kolmesta eri EU- tai liitännäisvaltiosta Hakemukset lähetetään suoraan Brysseliin Participant Portalin kautta

3 Avustuksen pääsääntö: 100 % välittömistä kuluista + 25% (välillisten kulujen kattamiseksi) Poikkeuksia: mm. markkinoita lähellä olevat hankkeet (Innovation Actions) 70 % välittömistä kuluista (non-profit tässäkin 100 %) Kaikki kustannusten kirjaaminen perustuu lähtökohtaisesti kansallisiin, paikallisiin ja organisaatiokohtaisiin vakiintuneisiin kirjanpitokäytäntöihin. Tavoitteena pk-yrityksille 20 % ”Teollisuuden johtoasema” ja ”Yhteiskunnalliset haasteet”-osioiden budjetista, josta 1/3 pk-instrumentin ja 2/3 yhteistyöprojektien kautta. Oma kolmivaiheinen ”pk-instrumentti” kansainvälistymällä kasvua hakeville, innovatiivisille pk-yrityksille: 1.Konsepti, liiketoimintasuunnitelma 2.Demot, pilotit, tarvittaessa myös t&k 3.Kaupallistaminen Pk–yrityksille lainat ja takaukset, kasvuvaiheessa olevien yritysten pääomarahoitus. Rahoitus pääsääntöisesti kansallisten rahoituslaitosten kautta DM

4 Focus Areas The 12 focus areas aim to enhance broad cooperation in EU. Different aspects (social, technical, economical, ecological) need to be taken into account from research to demonstration phase. Strategic Programme for the Work Programmes defines all focus areas. Food Security –Resource efficient food production –Safe foods and healthy diets for all –Climate change mitigation and adaptation Blue Growth –Valorising the diversity of marine life –Sustainable harvesting of the deep-sea resources –Ocean observation technologies DM

5 DM Waste: Minimizing the waste produced in industrial production, in energy industry, in agriculture, in food industry and in marine and maritime related industry. Collection, recovery, recycling and transformation of valuable materials from urban and industrial waste streams, including municipal waste, construction and demolition waste, high tech products, and bio-waste. Water Innovations in Europe: ICT in risk management Treatment of waste water and drinking water, water reuse, closed water cycles, efficient water use, water availability. Disaster-resilience: Developing solutions, for climate change adaptation in areas affected by natural disasters

6 I Huipputason tiede II Teollisuuden johtoasema 1.Euroopan tutkimus-neuvosto (ERC): tutkimus tieteen eturintamassa 2.Tulevat ja kehittyvät teknologiat (FET). a)avoimet b)ennakoivat c)lippulaivatoimet 3.Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – toimet: tutkijaliikkuvuus 4.Tutkimusinfrastruktuuri 1.Johtoasema mahdollistavilla ja teollisuusteknologioilla –1.1. tieto- ja viestintäteknologia –1.2. nanoteknologiat –1.3. kehittyneet materiaalit –1.4. bioteknologia –1.5. kehittynyt valmistus ja prosessointi –1.6. avaruus 2. Riskirahoituksen saatavuus: laina & pääoma 3. Innovointi pk-yrityksissä III Yhteiskunnalliset haasteet = 42 % budjetista 1.Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi 2.Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien tutkimus ja biotalous = SC2 3.Turvallinen, puhdas ja tehokas energia 4.Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne 5.Ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka- aineet = SC 5 6.Eurooppa muuttuvassa maailmassa: osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat 7.Turvalliset yhteiskunnat: Euroopan ja sen kansalaisten vapauden ja turvallisuuden suojeleminen Horisontti rakenne IV Yhteinen tutkimuskeskus JRC, muu kuin ydintutkimus Lisäksi ydinenergia-alan EURATOM-ohjelma 20% II + III-pilarien rahoituksesta pk-yrityksille - Pk-instrumentin kautta (1/3) - Normaalit yhteisprojektit (2/3) Lisäksi osiot Osaamisen ja osallistumisen laajentamiseen sekä Tiede yhteiskunnassa, yhteiskuntaa varten

7 Hankemuodot DM

8 Technology Readiness Level – mentioned in some calls TRL 1 – basic principles observed TRL 2 – technology concept formulated TRL 3 – experimental proof of concept TRL 4 – technology validated in lab TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrial environment in the case of key enabling technologies) TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrial environment in the case of key enabling technologies) TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment TRL 8 – system complete and qualified TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space) DM

9 What Is Work Programme? Two year programmes ( , ) Defines the call contents, budgets, funding instruments and evaluation criteria. Work Program presents: Specific Challenge o sets context, problem to be addressed, why intervention is necessary Scope o delineates the problem, specifies the focus and the boundaries of the potential action BUT without overly describing specific approaches Expected Impact o describe the key elements of what is expected to be achieved Type of Action (Research and Innovation (R&I), Innovation Action, SME Instrument, Coordination and Support (CSA)) Participant Portal – free text search from work programmes DM

10 Funding Possibilities in SC2 and SC5 The calls have opened on the 11th Dec DM

11 Smart growth – an economy based on knowledge and innovation Sustainable growth – promoting a more resource efficient, greener and more competitive economy Inclusive growth – a high-employment economy delivering economic, social and territorial cohesion Mitigating and adapting to climate change Ensuring food security (Global population growth by 2050 is estimated to lead to a 70% increase in food demand, which includes a projected twofold increase in world meat consumption) Managing natural resources and ecosystems sustainably Reducing dependence on non-renewable resources Achieving resource and water efficient society Ensuring sustainable use and supply of raw materials DM Objectives of the SC2 and SC5 Funding

12 Multi-Actor Approach Only in SC2 and SC5 Approach aims at more demand-driven innovation through the genuine and sufficient involvement of various actors (end-users such as farmers/farmers' groups, fishers/fisher's groups, advisors, enterprises, etc.) all along the project: from the participation in the planning of work and experiments, their execution up until the dissemination of results and the possible demonstration phase. Facilitation between actors and openness to involve additional actors/groups of actors during the project, for instance relevant EIP operational groups, are strongly recommended. Calls: SFS-1A; SFS-1C; SFS-2A; SFS-2B; SFS-3A; SFS-4; SFS-5; SFS-7A; SFS-13; SFS-19; ISIB-2; ISIB-4B, WASTE 2, WASTE-7.  Multi-Actor Approach does not mean EIP in mentioned in the call text DM

13 The Calls in SC2 and in SC5 ( ) SC2 is consisted of three calls: –Sustainable food security –Blue growth – the potential of seas and oceans –Innovative, sustainable and inclusive bioeconomy. –Budget : 451 Meuros SC5 is consisted of three calls: –Waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials –Water innovation: Boosting its value for Europe –Growing on a low carbon, resource efficient economy with a sustainable supply of raw materials –Budget : 724 Meuros DM

14 1.Call for Sustainable Food Security - SFS The call focuses on (see Specific Programme): 1.Consumers’ needs versus needs in the food production 2.Food chain sustainability from production to consumption 3.Food availability for everyone 4.Healthy diet and wellbeing 5.Sustainable forestry 6.Resource efficiency as means for production enhancement 7.Minimizing waste production 8.Ensuring biodiversity DM SC2 Work Programme Calls Including EIP or Multi-Actor Approach (DL or & )

15 A.Sustainable food production systems, 11 calls Calls with Multi-actor approach SFS /2015: Sustainable terrestrial livestock production. R&I. SFS /2015: Sustainable crop production. R&I. SFS : Practical solutions for native and alien pests affecting plants. R&I. SFS : Soil quality and function. R&I. SFS : Strategies for crop productivity, stability and quality. R&I. SFS /2015: Genetic resources and agricultural diversity for food security, productivity and resilience. R&I. B. Safe food and healthy diets and sustainable, consumption, 6 calls Calls with Multi-actor approach SFS : Biological contamination of crops and the food chain. R&I DM

16 C. Global drivers of food security, 3 calls Calls with Multi-actor approach SFS : Sustainable food and nutrition security through evidence based EU agro-food policies. R&I DM

17 An Example: SME Participation and International Co-operation. SFS Research and Innovation. Multi Actor Approach (2014). SME participation should be ensured. China or ’third country’ participation is especially encouraged: –SFS-1 Sustainable terrestrial livestock production A. Genetics and nutrition and alternative feed sources for terrestial livestock production B. Tackling losses from terrestial animal diseases (vaccines) –SFS-3 Practical solutions for native and alien pests affecting plants A.Native and alien pests in agriculture and forestry (prevention and management) B.EU-China cooperation on IPM (Integrated Pest Management) in agriculture (cooperation should benefit both EU and China farmers and consumers) –SFS-4 Soil quality and function (analysis of agricultural land use and management) DM

18 An Example: SFS / Sustainable Crop Production. Research and Innovation. Multi Actor Approach. Spesific Challenge: Loss of soil fertility and the consequent massive use of expensive external nutrient inputs, notably Nitrogen and Phosphorous, for which European agriculture is almost totally dependent on imported products, or on fertilizers produced with expensive industrial processes, which generates greenhouse gases (GHGs). Economic losses for farmers Burden on environment Impact on human health Scope: Proposals should address one of the following issues (A) and (B), and should clearly indicate to which one they refer DM

19 A.[2014] External nutrient inputs. Multi Actor Approach. Proposals should find innovative and effective strategies to improve the management of external nutrient inputs and water, and optimise their use efficiency at farm level to improve both yield and quality. Novel approaches could include advanced automation, variable rate applications, remote sensing, field and crop sensors, ICT technologies. In-field demonstration to prove concept feasibility should also be foreseen. Proposals should fall under the concept of 'multi-actor approach' DM

20 B. [2015] Assessing soil-improving cropping systems. Multi-Actor Approach. Proposals should assess real benefits (reduced energy needs and GHG emissions) that soil-improving cropping systems and agronomic techniques, e.g. precision farming, crop rotations, Conservation agriculture, can bring to European agriculture. Proposals should also identify and minimise limitations and drawbacks which may include increased weeds, soil pathogens and problems with certain types of crops in relation to climatic conditions. Scientifically supported and field tested evidences of the mentioned beneficial effects as well as of drawbacks and methods to minimise them, are needed. The development of tailor- made soil-improving strategies, techniques and machinery suitable to different farming areas and adapted to different crops and crop systems, should help to overcome the current barriers that prevent their adoption by European farmers. Proposals should fall under the concept of 'multi-actor approach' DM

21 Expected Impact: Proposals should show how some, or all, of the following impacts will be achieved: –Improvement of ground and surface water quality. –Reduction of soil contaminations with toxic compounds and heavy metals. –Conservation of biodiversity and wildlife. –Improved human health, through the reduced release of pollutants and GHGs. –Scientific support to relevant EU policies –Sound scientific evaluation of benefits and drawbacks of soil- improving cropping systems and techniques. –Reduction of soil erosion and improvement of soil quality and structure –Increased European farmers’ competitiveness through the reduction of production costs. –Reduction of the negative environmental impact of crop production through less soil disturbance, better exploitation of soil biodiversity and functions and more rational use of external inputs, water and natural resource base DM

22 The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU in the range of EUR 8 million for (A) and EUR 9 million for (B) would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts. The conditions related to this topic are provided at the end of this call and in the General Annexes DM

23 2. Call for Blue Growth – Unlocking the potential of Seas and Oceans – BG (All European seas, oceans and inland waters) The call focuses on (see Specific Programme): 1.Management of the marine ecosystems for social and economic benefits 2. Enhancing EU’s own fish production and decreasing foreign fish imports 3. Biotechnology innovations 4. Unlocking the marine potential: energy, food, minerals DM

24 DM A. Sustainably exploiting the diversity of marine life, 4 calls B. New offshore challenges, 3 calls C. Ocean observation technologies/systems, 2 calls D. Horizontal aspects, socio-economic sciences, innovation, engagement with society and ocean governance across the blue growth focus area, 7 calls  There is no Multi-actor approach, no EIP relations

25 3. Call for an Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy – ISIB The call focuses on (see Specific Programme): 1. Industrial resource efficiency 2. Achieving the EU climate change policy targets for Changing fossile fuel based processes into biotechnology based energy efficient processes 4. Biorefineries all over the Europe 5. Supporting market development for bio-based products and processes DM

26 A. Sustainable agriculture and forestry, 4 calls EIP 'Agricultural Productivity and Sustainability’ & Multi-Actor Approach: ISIB /2015: Closing the research and innovation divide: the crucial role of innovation support services and knowledge exchange. CSA. DL –Co-operation between researchers, farmers, companies etc. needed –Help to put existing research into practice and capture creative ideas from the grassroots-level –Activities of these networks would include synthesising, sharing and presenting best practices and research results that are near to be put into practice, but not known or tested by practitioners. The resulting innovative knowledge and easy accessible end-user material should feed into the European Innovation Partnership (EIP) 'Agricultural Productivity and Sustainability' for broad dissemination to farmers and other actors in the agricultural innovation chain. –Impact: support to implementation of the EIP Multi-actor approach: ISIB /2015: Improved data and management models for sustainable forestry. R&I DM

27 B. Sustainable and competitive bio-based industries, 3 calls No multi-actor approach, no EIP relations C. Cross-cutting actions covering all activities, 5 calls. No multi-actor approach, no EIP relations DM

28 ISIB : Provision of public goods by EU agriculture and forestry: Putting the concept into practice ISIB /2015: Closing the research and innovation divide: the crucial role of innovation support services and knowledge exchange ISIB /2015: Improved data and management models for sustainable forestry ISIB : Renewable oil crops as a source of bio-based products ISIB : Public procurement networks on innovative bio-based products ISIB : Towards an innovative and responsible bioeconomy ISIB : Supporting National Contact Points for Horizon 2020 Societal Challenge 2 on ‘Food Security, Sustainable Agriculture, Marine and Maritime Research and the Bioeconomy’ and the Key Enabling Technology (KET) ‘Biotechnology’ ISIB : Networking of Bioeconomy relevant ERA-NETs ISIB : Coordination action in support of the implementation by participating States of a Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change Calls for 2015 not included. Bolded are Research and Innovation DM

29 SC5 Work Programme Calls Including EIP or Multi-Actor Approach (DL or 8.4. & ) EIP on raw materials WASTE : Recycling of raw materials from products and buildings. R&I. WASTE /2015: Towards near-zero waste at European and global level. CSA. SC /2015: New solutions for sustainable production of raw materials. R&I. SC /2015: Innovative and sustainable solutions leading to substitution of raw materials. R&I. SC /2015: Coordinating and supporting raw materials research and innovation. CSA DM

30 EIP Water WATER /2015: Bridging the gap: from innovative water solutions to market replication. Innovation Action. WATER /2015: Integrated approaches to water and climate change. R&I. WATER /2015: Harnessing EU water research and innovation results for industry, agriculture, policy makers and citizens. CSA. WATER /2015: Strengthening international R&I cooperation in the field of water. CSA. Calls with multi-actor approach WASTE : A systems approach for the reduction, recycling and reuse of food waste. R&I. WASTE : Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products. R&I DM

31 Finnish Agent in Horizon: The Committee Delegate What does a Programme Committee do? Prepare together with the Commission the Work Programmes (topics of the call, discussions of the budget) Member States are represented by a committee delegate What does a Committee Delegate do? Forms a national support group (=tukiryhmä), which helps to pinpoint important themes and topics and also comments the WP drafts Forms delegate team (=ydinryhmä) which includes delegate and its deputy, experts and NCPs. Brings forward topics and issues important to Finland in the Committee meetings, maintains and enhances a dialogue with the Commission and other Member States Acts proactively to ensure that the work programme includes topics which are relevant to Finland Informs national stakeholders of the opportunities provided by the H2020 WPs Bodies that influence on the Commission: EIP AGRI, EIP Food for Life, JPI FACCE, JPI Oceans, SCARWG, COPA-COGENA etc.

32 Outi Suomi, NCP Tekes Jaana Lehtimäki, NCP Academy of Finland Elina Nikkola, Committee Member / SC2 Ministry of Agriculture and Forestry Kari Keskinen, Committee Member / SC5 Tekes DM National Contacts

33 DM Thank You for Your Attention Questions? / Facebook: ’EU-hankevalmistelijat’ / LinkedIn: ’Horisontti 2020’ EUTI: Work Programmes: ocs.html#h2020-work-programmes main-wp Horizon 2020 SC2 Infoday ( ) Presentations: EU Partner Search: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/homehttps://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home


Download ppt "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) Societal Challenge 2 – Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry,"

Similar presentations


Ads by Google