Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Koncepter og definitioner 1/2 Utility og Warranty Service Portfolio Service Catalogue Business Case Risk Service Model Service Provider Supplier Service.

Similar presentations


Presentation on theme: "Koncepter og definitioner 1/2 Utility og Warranty Service Portfolio Service Catalogue Business Case Risk Service Model Service Provider Supplier Service."— Presentation transcript:

1 Koncepter og definitioner 1/2 Utility og Warranty Service Portfolio Service Catalogue Business Case Risk Service Model Service Provider Supplier Service Level Agreement Operational Level Agreement Contract Service Design Package Availability Service Knowledge Management System (SKMS) Configuration Item (CI) Configuration Management System Definitive Media Library (DML) Change og RFC Change types (Normal, Standard og Emergency) Release Unit Seven R’s of Change Management 19-08-20141www.zobbe.org

2 Koncepter og definitioner 2/2 Event (Hændelse … styring af infrastrukturen) Alert Incident Impact, Urgency and Priority Service Request Problem Workaround Known Error Known Error Data Base (KEDB) 19-08-20142www.zobbe.org

3 Key Principles and Models (1/2) Service Strategy Service Assets er basis for Value Creation Value Creation through Services Service Design People, Processes, Products og Partners 5 Service Design hoved aspekter: –Identification of Business Requirements, definition of Service requirements and design of Services –Service Portfolio Design –Technology and architectural design –Process design –Measurement design Sourcing approaches (7): –Insourcing –Outsourcing –Co-sourcing –Partnership or multi-sourcing –Business Process Outsourcing –Application Service Provision –Knowledge Process Outsourcing 19-08-20143www.zobbe.org

4 Key Principles and Models (2/2) Service Transition V model Service Operation IT Services versus Technology components Stability versus Responsiveness Quality of Service versus Cost of Service Reactive versus Proactive Continual Service Improvement Plan, Do, Check and Act (PDCA) Model Continual Service Improvement Model Role of measurement for Continual Service Improvement: –Baselines –Business value (validate, direct, justify, intrevene) –Types of metrics (technology metrics, process metrics, service metrics) 19-08-20144www.zobbe.org

5 Service strategy process Definere markedet (Define the market) Udvikle servicetilbud (Develop the offerings) Udvikle (Develop) strategic assets Forberede eksekvering (Prepare for execution) 19-08-20145www.zobbe.org

6 Demand Management Grundlæggende begreber: Patterns of business activity (PBA) User profile Udfordringer 19-08-20146www.zobbe.org

7 Financial Management Objectives: Operational visibility, insight and superior decision making Grundlæggende begreber: –Service Valuation –Demand modelling –Service Portfolio Management –Service provisioning optimization –Planning confidence –Service investment analysis –Accounting –Compliance –Variable Cost Dynamics Roles 19-08-20147www.zobbe.org

8 Service Level Management (Service design) Explain the high level objectives, scope, Grundlæggende begreber, process activities, key metrics ( KPI ’s), roles and challenges 19-08-20148www.zobbe.org

9 Service Catalogue Management objectives, Grundlæggende begreber and roles 19-08-20149www.zobbe.org

10 Availability Management objectives, Grundlæggende begreber and roles 19-08-201410www.zobbe.org

11 Information Security Management objectives, Grundlæggende begreber and roles 19-08-201411www.zobbe.org

12 Supplier Management objectives, Grundlæggende begreber and roles 19-08-201412www.zobbe.org

13 Capacity Management objectives, Grundlæggende begreber and roles 19-08-201413www.zobbe.org

14 IT Service Continuity Management objectives, Grundlæggende begreber and roles 19-08-201414www.zobbe.org

15 Change Management (Service Transition) Def.: “ Service change”: The addition, modification or removal of authorised, planned or supported service or service components and its associated documentation. Goal: Respond to the customers changing business requirements whilst maximising value and reducing incidents, disruption and re-work Change types: Standard, Normal, Emergency Activities: Record, Review, Assess, Authorize, Plan updates, Co-ordinate impl., Review CAB 19-08-201415www.zobbe.org

16 Service Asset and Configuration Management Objectives Configuration management system (CMS) CMDB –CI DML Definitive spares Configuration baseline Snapshot Roles: Service asset manager Configuration manager Configuration analyst Configuration administrator / librarian CMS/Tools administrator Configuration Control Board 19-08-201416www.zobbe.org

17 Release and Deployment Management objectives Release unit Options: –‘Big bang’ – phased –Push – Pull –Automation – Manual Roles: –Release and deployment manger –Release packaging and build manger –(Deployment staff) 19-08-201417www.zobbe.org

18 19-08-201418www.zobbe.org Incident Management (1/2) (Service operation) Mål:At genetablere normalt serivce niveau så hurtigt som muligt Scope: Alle Incidents Grundlæggende begreber: Rapporteret af: Brugere via SD, Event mgt. og IT Teknikere. Tids frister Incident models Major incidents

19 19-08-201419www.zobbe.org Incident Management (2/2) Process: I. Identification, I logging, I categorization, I prioritation, Initial diagnosis, I escalation, Investigation and diagnosis, Resolution and Recovery, I closure Målinger Roller: Incident manger, First line (SD), Second- Third line. Udfordringer

20 19-08-201420www.zobbe.org Event Management Mål: Detekter events, fortolk dem og foretage den rigtige handling Event types: Information (normal drift) Warning (Unusual but not exception) Exception

21 Request Fulfilment Objectives: … users to request and receive standard services … Grundlæggende begreber: Ejerskab: SD, Request models Roles: SD staff, …. 19-08-201421www.zobbe.org

22 Problem Management Mål: Prevent problems and resulting incidents from happening, to eliminate recurring incidents and to minimize the impact og incidents that cannot be prvented. Grundlæggende begreber: Known error record (KEDB), (Problem models) Roles: Problem manager (+ Problem solving groups) 19-08-201422www.zobbe.org

23 Access Management Objectives : AM provides the right for users to be able to use a service or group of services. Grundlæggende begreber: Access Identity Rights Services or service groups Directory service Roles: SD, Technical and Application management, IT Operations management 19-08-201423www.zobbe.org

24 The 7 step improvement process (CSI) objectives, Grundlæggende begreber, Process activities : (0: Identify: Vision, Strategy, Technical and op Goals) 1: Define What You Should Measure 2: Define What You Can Measure 3: Gather the data 4: Process the Data 5: Analyse the Data 6: Present and Use the Information 7: Implement Corrective Action Roles: Service manager, CSI manager, (Service owner, Process owner) Metrics: Andre processer bidrager! (SLM, Avail., Cap., Incident, Security, Financial – Problem – Change + SLM) 19-08-201424www.zobbe.org

25 Funktioner Service Desk Technical Management Application Management IT Operations Management ( IT Operations Control og Facilities Management ) 19-08-201425www.zobbe.org

26 Roller Process ejer Service ejer RACI 19-08-201426www.zobbe.org

27 Teknologi and Arkitektur Design: HW, SW, Env., Process og Data Transition: Knowledge management tools Collaboration (incl. Workflow management) Configuration management system (incl. CMDB) Operation: Self-Help, Workflow (Process), Integrated CMS, Discovery/deployment/licensing, Remote control, Diagnostic utilities, Reporting, Dashboards, (Integration with Business Service Management) 19-08-201427www.zobbe.org

28 Eksamen (1/2) På Dansk Husk billedlegitimation 1 time 40 spørgsmål med fire svarmuligheder – 26 rigtige til at bestå (det trækker IKKE ned at svare forkert -> svar på ALLE) Læs spørgsmålet – understreg Vend tilbage til spørgsmål du var i tvivl om (og kun dem) Husk forretningsfokus og Cost/Benefit 19-08-201428www.zobbe.org

29 Eksamen (2/2) Tid markeres 15, 5 minutter før slut Det er ikke tilladt at gå de sidste 15 min Uden hjælpemidler Lokalet må ikke forlades Husk helt at slukke mobilen Medbring kuglepen/drikke/spise Marker svaret tydeligt (streg evt. ud) 19-08-201429www.zobbe.org


Download ppt "Koncepter og definitioner 1/2 Utility og Warranty Service Portfolio Service Catalogue Business Case Risk Service Model Service Provider Supplier Service."

Similar presentations


Ads by Google