Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Menen Emile en Mirko. Toerisme - Tourisme

Similar presentations


Presentation on theme: "Menen Emile en Mirko. Toerisme - Tourisme"— Presentation transcript:

1 Menen Emile en Mirko

2 Toerisme - Tourisme http://www.youtube.com/watch?v=2ruiI0wsGvI

3 Stadhuis & belfort City hall & belfort

4 Stadsmuseum ‘t Schippershof Museum ‘t Schippershof

5 Molen De Goede Hoop Windmill The Good Hope

6 Oude sluizen van de Leie The old lock of the Leie river

7 Situering Menen Locating Menen In de provincie West-Vlaanderen Dicht bij de Franse grens Ten zuiden van Kortrijk Deelgemeenten Lauwe en Rekkem 32,000 inwoners Aan de Leie

8 Situering Menen Locating Menen In the region of West-Flanders On the French border In the south of Kortrijk Lauwe and Rekkem are 2 city districts 32,000 inhabitants The Leie river crosses the city.

9 Bevolking Population  – Inwoners: 32.707  – Mannen: 49,37%  – Vrouwen: 50,63%

10 Weetjes over Menen  Burgemeester: Martine Fournier  Postcode: 8930  Gekend door: Zomer – straattheater festival Grensrock – muziekfestival Carnaval Wieltjesfeesten – stadsfeesten Prefaxis Menen – volleyteam Barakken – populaire stadsbuurt Historisch verleden – vestingen, kazematten, belfort, …

11 Nice to know  Mayor: Martine Fournier  Postal code: 8930  Famous for: Zomer – street theatre festival Grensrock – rockfestival Carnaval Wieltjesfeesten – popular city festivities Prefaxis Menen – volleyteam Barakken – popular area for shopping, going out Historical heritage

12 Bekende Menenaren Famous people of Menen Frederik Van Lierde – iron man Marijke Pinoy – actrice / actress


Download ppt "Menen Emile en Mirko. Toerisme - Tourisme"

Similar presentations


Ads by Google