Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Utilities Flytting Leif Morland. Flytting Hentet fra: –CoS (Change of supplier) prosjektet Mangler eksplisitt beskrivelse av prosesser som starter hos.

Similar presentations


Presentation on theme: "Utilities Flytting Leif Morland. Flytting Hentet fra: –CoS (Change of supplier) prosjektet Mangler eksplisitt beskrivelse av prosesser som starter hos."— Presentation transcript:

1 Utilities Flytting Leif Morland

2 Flytting Hentet fra: –CoS (Change of supplier) prosjektet Mangler eksplisitt beskrivelse av prosesser som starter hos netteier –Svensk PRODAT anvisning Dagens regelverk meget bra dokumentert ! –Norsk PRODAT brukerveiledning Mangler sekvensdiagram og utfyllende beskrivelse

3 CoS - moving

4 Move out (supplier) Metering point administratorBalance supplierCustomer Old Meter reading 4: 2: Metered data, meter stand 7: Stop of supply 1: 406 Information or confirmation of end of supplies (Customer move) 3: 432 Notification to Mering point administrator of end of supply (Customer move)

5 Move out (grid)

6 Move in (supplier) Metering point administratorBalance supplierCustomer New 392 Notification to Metering point administrator of start of supply (Consumer move) 3: Meter reading 8: Metered data, meter stand 11: 414 Confirmation of start of supply (Consumer move) 6: Contract and optional autorisation 2: Contractual offer 1:

7 Move in (grid)

8 Metering point administratorBalance supplierCustomer OldNew 392 Notification to Metering point administrator of start of supply (Change of customer) 3: Meter reading 7: 414 Confirmation of start of supply (Change of customer) 6: New contract 1: Stop supply 2: Metered data, meter stand 10: Customer move

9 Combined customer move Metering point administratorBalance supplier Customer oldNew 392 Notification to Metering point administrator of start of supply (Move) 2: Meter reading 9: 406 Information or confirmation of end of supplies (Move) 7: Metered data, meter stand 10: 414 Confirmation of start of supply (Move) 5: New contract 1: Metered data, meter stand 11:

10 Oversikt Move out (supplier) Metering point administratorBalance supplierCustomer Old Meter reading 4: 2: Metered data, meter stand 7: Stop of supply 1: 406 Information or confirmation of end of supplies (Customer move) 3: 432 Notification to Mering point administrator of end of supply (Customer move) Move in (supplier) Metering point administratorBalance supplierCustomer New 392 Notification to Metering point administrator of start of supply (Consumer move) 3: Meter reading 8: Metered data, meter stand 11: 414 Confirmation of start of supply (Consumer move) 6: Contract and optional autorisation 2: Contractual offer 1: Metering point administratorBalance supplierCustomer OldNew 392 Notification to Metering point administrator of start of supply (Change of customer) 3: Meter reading 7: 414 Confirmation of start of supply (Change of customer) 6: New contract 1: Stop supply 2: Metered data, meter stand 10: Customer move Combined customer move Metering point administratorBalance supplier Customer oldNew 392 Notification to Metering point administrator of start of supply (Move) 2: Meter reading 9: 406 Information or confirmation of end of supplies (Move) 7: Metered data, meter stand 10: 414 Confirmation of start of supply (Move) 5: New contract 1: Metered data, meter stand 11: Move out (grid) Move in (grid)

11 Sverige Move out (supplier) Metering point administratorBalance supplierCustomer Old Meter reading 4: 2: Metered data, meter stand 7: Stop of supply 1: 406 Information or confirmation of end of supplies (Customer move) 3: 432 Notification to Mering point administrator of end of supply (Customer move) Move in (supplier) Metering point administratorBalance supplierCustomer New 392 Notification to Metering point administrator of start of supply (Consumer move) 3: Meter reading 8: Metered data, meter stand 11: 414 Confirmation of start of supply (Consumer move) 6: Contract and optional autorisation 2: Contractual offer 1: Metering point administratorBalance supplierCustomer OldNew 392 Notification to Metering point administrator of start of supply (Change of customer) 3: Meter reading 7: 414 Confirmation of start of supply (Change of customer) 6: New contract 1: Stop supply 2: Metered data, meter stand 10: Customer move Combined customer move Metering point administratorBalance supplier Customer oldNew 392 Notification to Metering point administrator of start of supply (Move) 2: Meter reading 9: 406 Information or confirmation of end of supplies (Move) 7: Metered data, meter stand 10: 414 Confirmation of start of supply (Move) 5: New contract 1: Metered data, meter stand 11: Move out (grid) Move in (grid)

12 Norge Move out (supplier) Metering point administratorBalance supplierCustomer Old Meter reading 4: 2: Metered data, meter stand 7: Stop of supply 1: 406 Information or confirmation of end of supplies (Customer move) 3: 432 Notification to Mering point administrator of end of supply (Customer move) Move in (supplier) Metering point administratorBalance supplierCustomer New 392 Notification to Metering point administrator of start of supply (Consumer move) 3: Meter reading 8: Metered data, meter stand 11: 414 Confirmation of start of supply (Consumer move) 6: Contract and optional autorisation 2: Contractual offer 1: Move out (grid) Metering point administratorBalance supplierCustomer OldNew 392 Notification to Metering point administrator of start of supply (Change of customer) 3: Meter reading 7: 414 Confirmation of start of supply (Change of customer) 6: New contract 1: Stop supply 2: Metered data, meter stand 10: Customer move Move in (grid)

13 Avvikshåndtering Kansellering av fremtidige prosesser p.g.a. Flytting Kunden flytter/flyttet ikke på angitt dato !

14 Hva bør gjøres ? Sverige –Gå gjennom flytteprosessen på nytt !!! –Harmonisering mellom systemene –Klar definisjon av tidsfrister Norge –Gå gjennom flytteprosessen på nytt ! –Gjennomført bruk av felt for flytting i Z03, Z04, Z05, Z08 –Klar definisjon av rollefordeling –Harmonisering mellom systemene –Klar definisjon av tidsfrister


Download ppt "Utilities Flytting Leif Morland. Flytting Hentet fra: –CoS (Change of supplier) prosjektet Mangler eksplisitt beskrivelse av prosesser som starter hos."

Similar presentations


Ads by Google