Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 Business Process  WS-BPEL  Case Study ◦ PI-Kalkulus????????? ◦ Forklaring af WS-BPEL elementer  WS-BPEL byder på mere 1.

Similar presentations


Presentation on theme: " Business Process  WS-BPEL  Case Study ◦ PI-Kalkulus????????? ◦ Forklaring af WS-BPEL elementer  WS-BPEL byder på mere 1."— Presentation transcript:

1

2  Business Process  WS-BPEL  Case Study ◦ PI-Kalkulus????????? ◦ Forklaring af WS-BPEL elementer  WS-BPEL byder på mere 1

3  Business Process  Business Process Execution Language (BPEL) ◦ Beskriver en Business proces ◦ Definerer interaktioner med Web Services  Executable Process ◦ Præcis beskrivelse ◦ Alle detaljer  Abstract Process ◦ Delvist specificeret proces ◦ Kan ikke eksekveres ◦ Proces skabelon 2

4  Revision af BPEL4WS  Web Service – Business Process Execution Language  Formel beskrivelse af BP og BP Protokoller  XML syntaks ◦ Human readable  Benytter ◦ XML Schema ◦ Xpath expressions 3

5  Travel Planner ◦ Tjek hotel ◦ Tjek billeje ◦ Tjek fly ◦ Book fly 4

6 5

7  Partner Links  Variables  Sequence  Assign  Flow  Metoder ◦ Receive ◦ Reply ◦ Invoke 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12  Sequence ◦ if-else ◦ while ◦ repeatUntil ◦ forEach  Scope ◦ Exception Handling ◦ Event Handling  onMessage  onAlarm 11


Download ppt " Business Process  WS-BPEL  Case Study ◦ PI-Kalkulus????????? ◦ Forklaring af WS-BPEL elementer  WS-BPEL byder på mere 1."

Similar presentations


Ads by Google