Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2000 Storm Boy Music / New Spring Publishing / Never Say Never Songs 1/5 GOD OF WONDERS (Marc.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2000 Storm Boy Music / New Spring Publishing / Never Say Never Songs 1/5 GOD OF WONDERS (Marc."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2000 Storm Boy Music / New Spring Publishing / Never Say Never Songs 1/5 GOD OF WONDERS (Marc Byrd & Steve Hindalong) 1. Lord of all creation Heer van heel de schepping Of water, earth and sky Van het water, de aarde en de lucht The heavens are Your tabernacle De hemelen zijn Uw tabernakel Glory to the Lord on high Glorie aan de Heer in de hoge

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2000 Storm Boy Music / New Spring Publishing / Never Say Never Songs 2/5 GOD OF WONDERS (Marc Byrd & Steve Hindalong) Refrein: God of wonders beyond our galaxy God van wonderen achter de sterren You are holy, holy U bent heilig, heilig The universe declares Your majesty Het universum openbaart Uw majesteit You are holy, holy U bent heilig, heilig Lord of heaven and earth (2x) Heer van hemel en aarde

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2000 Storm Boy Music / New Spring Publishing / Never Say Never Songs 3/5 GOD OF WONDERS (Marc Byrd & Steve Hindalong) 2. Early in the morning Vroeg in de morgen I will celebrate the light Ik wil het licht vieren And as I stumble in the darkness En als ik struikel in de duisternis I will call Your name by night Zal ik Uw naam aanroepen bij nacht

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2000 Storm Boy Music / New Spring Publishing / Never Say Never Songs 4/5 GOD OF WONDERS (Marc Byrd & Steve Hindalong) Refrein: God of wonders beyond our galaxy God van wonderen achter de sterren You are holy, holy U bent heilig, heilig The universe declares Your majesty Het universum openbaart Uw majesteit You are holy, holy U bent heilig, heilig Lord of heaven and earth (2x) Heer van hemel en aarde

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2000 Storm Boy Music / New Spring Publishing / Never Say Never Songs 5/5 GOD OF WONDERS (Marc Byrd & Steve Hindalong) Brug: Hallelujah to the Lord of heaven and earth Hallelujah to the Lord of heaven and earth Hallelujah to the Lord of heaven and earth Halleluja voor de Heer van hemel en aarde

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2000 Storm Boy Music / New Spring Publishing / Never Say Never Songs 6/5 GOD OF WONDERS (Marc Byrd & Steve Hindalong) 1. Lord of all creation Of water, earth and sky The heavens are Your tabernacle Glory to the Lord on high Refrein: God of wonders beyond our galaxy You are holy, holy The universe declares Your majesty You are holy, holy Lord of heaven and earth 2. Early in the morning I will celebrate the light And as I stumble in the darkness I will call Your name by night Refrein Brug: Hallelujah to the Lord of heaven and earth


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 2000 Storm Boy Music / New Spring Publishing / Never Say Never Songs 1/5 GOD OF WONDERS (Marc."

Similar presentations


Ads by Google