Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1992 Mercy/Vineyard Publishing 1/3 You’re the Holy Lord Almighty (Rick Cole) 1. Part the waters.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1992 Mercy/Vineyard Publishing 1/3 You’re the Holy Lord Almighty (Rick Cole) 1. Part the waters."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1992 Mercy/Vineyard Publishing 1/3 You’re the Holy Lord Almighty (Rick Cole) 1. Part the waters that surround me Splijt de wateren die rondom mij zijn Make the wind and waves be still Breng de wind en de golven tot stilte Pierce the soul of my confusion Dring de kern binnen van mijn verwarring Clear the mist and rend the veil Neem de mist weg en scheur de sluier vaneen

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1992 Mercy/Vineyard Publishing 2/3 You’re the Holy Lord Almighty (Rick Cole) 2. See the longing in my spirit Zie het verlangen in mijn geest Know that I choose to be Yours Weet dat ik ervoor kies om de Uwe te zijn Lord, I'm hungry and I'm thirsting Heer ik ben hongerig en ik dorst ernaar To be filled and to be used Om gevuld te zijn en te worden gebruikt

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1992 Mercy/Vineyard Publishing 3/3 You’re the Holy Lord Almighty (Rick Cole) 3. You're the Holy Lord Almighty U bent de Heilige Almachtige Heer And I come to seek Your face En ik kom om Uw aangezicht te zoeken You're my light, my hope, my mercy U bent mijn licht, mijn hoop, mijn genade And Jesus is Your name En Jezus is Uw naam


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1992 Mercy/Vineyard Publishing 1/3 You’re the Holy Lord Almighty (Rick Cole) 1. Part the waters."

Similar presentations


Ads by Google