Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Coal is Discovered Er is steenkool ontdekt Coal is Discovered Er is steenkool ontdekt Coal is Discovered Er is steenkool ontdekt Fertile Farmland Vruchtbaar.

Similar presentations


Presentation on theme: "Coal is Discovered Er is steenkool ontdekt Coal is Discovered Er is steenkool ontdekt Coal is Discovered Er is steenkool ontdekt Fertile Farmland Vruchtbaar."— Presentation transcript:

1

2 Coal is Discovered Er is steenkool ontdekt Coal is Discovered Er is steenkool ontdekt Coal is Discovered Er is steenkool ontdekt Fertile Farmland Vruchtbaar akkerland River Rivier Fertile farmland Vruchtbaar akkerland Dense forest Dicht begroeid bos High mountains Hoge bergen Desert Woestijn

3 Coal mine Develops De kolenmijn ontwikkelt Coal mine develops Town grows Bigger Stad groeit Fertile farmland Vruchtbaar akkerland River Fertile farmland Dense forest Dicht begroeid bos High mountains Hoge bergen Desert Woestijn

4 Coal mine Develops De kolenmijn ontwikkelt Coal runs out Steenkool raakt op Town grows Bigger more jobs Meer banen Fertile farmland River Fertile farmland Trees cut down for farmland Bomen omgehakt voor akkerland High mountains Desert

5 Coal begins to run out Kolenmijn begint op te raken Coal mine closes Kolenmijn sluit City More jobs Meer banen Machines take jobs from workers Door gebruik van machines zijn er minder arbeiders nodig River Fertile farmland Soil washed away because trees cut down Door ontbossing ontstaat bodemerosie High mountains Desert

6 Coal runs out No jobs, lots of crime Geen werk, veel criminaliteit More jobs Machines take jobs from workers River floods Rivier overstroomt Machines take jobs from workers Area flooded for hydroelectric power station Het gebied wordt onder water gezet voor de aanleg van een stuwdam High mountains More tourists Meer toeristen Oil is discovered in desert Er is aardolie ontdekt in de woestijn


Download ppt "Coal is Discovered Er is steenkool ontdekt Coal is Discovered Er is steenkool ontdekt Coal is Discovered Er is steenkool ontdekt Fertile Farmland Vruchtbaar."

Similar presentations


Ads by Google