Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BASERT PÅ EN SANN HISTORIE ET SANT MARERITT TESTER.

Similar presentations


Presentation on theme: "BASERT PÅ EN SANN HISTORIE ET SANT MARERITT TESTER."— Presentation transcript:

1

2 BASERT PÅ EN SANN HISTORIE

3 ET SANT MARERITT

4 TESTER

5 public void test1() { Account acc = new Account(); assertTrue(true) }

6 // TODO TODO TODO TODO TODO! // Virker ikke!!! // public void test1() { // Account acc = new Account(); // assertTrue(true) //}

7 DOKUMENTASJON

8 For å starte tredje verdenskrig, trykk atomknappen.

9 Trykk atomknappen, og se hva som skjer.

10 For å starte kaffetrakteren, trykk atomknappen.

11 For å starte første verdenskrig, trykk kavaleriknappen.

12

13

14 if(action.equals(Actions.RENAME)){ if(property.equals(Entity.ID)){ form.setTitle("Rename presentation"); Input identification = new Input(InputTypes.TEXT,RequestParameterNames.VALUE); identification.setValue(entity.getId()); identification.setLabel("Identification"); form.addControl(identification); } else if(property.equals(Entity.RESOURCE)){ form.setTitle("Rename file: '" + source + "'"); Input newfilename = new Input(InputTypes.TEXT,RequestParameterNames.VALUE); newfilename.setValue(source); newfilename.setLabel("New name"); form.addControl(newfilename); } else if(property.equals(Pattern.VIEW)){ form.setTitle("Rename view: '" + source + "'"); Input newviewname = new Input(InputTypes.TEXT,RequestParameterNames.VALUE); newviewname.setValue(source); newviewname.setLabel("New name"); form.addControl(newviewname); } else if(property.equals(Pattern.CONTENTVIEWER)){ form.setTitle("Rename content viewer: '" + source + "'"); Input newcontentviewername = new Input(InputTypes.TEXT,RequestParameterNames.VALUE); newcontentviewername.setValue(source); newcontentviewername.setLabel("New name"); form.addControl(newcontentviewername); }} else { handler.setErrorMessage("Cannot rename selected property"); publishForm = false; }

15

16 if(password.equals(”secret”){ goToAdminConsole(); }

17

18

19

20 public void sit(); public void rest(); public void placeButtOn(Chair chair);

21 // TODO TODO TODO TODO TODO! // Virker ikke!!! // public void test1() { // Account acc = new Account(); // assertTrue(true) //}...COMBINE TO FORM...

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Refaktorering Testskriving Dokumentasjon Delvis omskrivning Connectors til legacy-kode


Download ppt "BASERT PÅ EN SANN HISTORIE ET SANT MARERITT TESTER."

Similar presentations


Ads by Google